Valtiokriisiä edeltävä ennakointi vaatii luottopelaajia

!

(Poliitikot ovat menettäneet kansalaisten luottamuksen – nykyinen Stubb 0 hallitus saa historiallisen huonot arviot äänestäjiltä. Ulkoministeri Erkki Tuomioja saa poikkeuksellisesti hyvän arvosanan johdonmukaisesta ulkopolitiikan hoidosta – molemmat silmät auki. Presidentti Sauli Niinistö saa laajaa arvostusta suomalaisenemmistöltä – alkaneena jo 2007 eduskuntavaaleista! 1])

[ … suomalaisia on nyt 100.000 pitkäaikaistyöttöminä, yksinäisiä vanhuksia on yhä enemmän. Yhä enemmän ajelehtivia nuoria kouluttautumattomina 2], mielenterveys useilla huolestuttavassa alamäessä. Talous monilla kuralla; yt-ralli uhkana ja palkanalennukset edessä 3]. Sen sijaan natottajat huutavat länttä avuksi olemattomille uhkakuville idästä 4] … ]

 

Joukkuelajeissa luottopelaajat ratkaisevat paljolti koko porukan menestyksen. Luottamus on arvoista korkeimpia. Luottamus voidaan saavuttaa pitkäjänteisellä sanassa pysymisellä, mutta se menetetään helposti pettämällä yleisön eli äänestäjät.

 

Nykymallisten poliitikkojen arvostus ei ole korkealla

’Myselfiet ja järjestysnumerot’ eivät luo kansakuntaa eheyttävää linjaa – kevyet lupauspuheet eivät luo arvostusta eikä luottamusta. Meiltä puuttuvat juuri nyt luottopelaajat eduskunnasta, oraalla on yksi sellainen – presidentin linnassa ja toinen ulkoministeriössä.

 

Luottamus saadaan kerran, ja kun se on saatu –

 … uskotaan mitä sanotaan, kun sanomiset vielä muotoutuvat teoiksi. Ei tarvitse mediasta arvuutella mitä tuli sanottua ja mitä se oikein tarkoitti vai tarkoittiko mitään 5]. Presidenttimme valtaoikeudet on kutistettu vallitsevaan vallankäyttötilanteeseen nähden liian alas 6].

Parlamentaarinen demokratia suunniteltuine ’valtioneuvostoministeriöineen’ 7] ei jaksa kantaa kansalaisten olohuoneisiin saakka. USA:n mallin mukainen ’presidentti-pääministeri’ ei meille suoraan sovellu.

 

Suomi oli totisen paikan edessä 1939 – jo keväästä lukien

Oli blokkiutumisen aikakausi; emme olleet onneksemme liitossa mihinkään, edes Ruotsiin, joka muutoinkin kieltäytyi kaikista lähentelyistämme. Idästä itsenäisyytemme vahvistanut Neuvostoliitto esitti maanvaihtoja – saadakseen suojavyöhykettä Leningradille, nykyiselle Pietarille.

Olimme Talvisodan 8] aattona vastahankaisia – heräsimme liian myöhään, vaikka tätä ennen sellaiset luottopelaajat kuin C.G.E. Mannerheim, J.K. Paasikivi ja Rudolf Walden 9] painokkaasti esittivät tuolloiselle hallitukselle ottaa tosissaan Neuvostoliiton johtajan Josif Stalinin maanvaihtoehdotukset. Molotov-Rippentrop sopimuksen jälkeen se oli jo ”myöhäistä” --- loppu onkin historiaa. Saimme kuuluisan sanonnan mukaisesti ”Erkon sodan” (Paasikivi).

 

Marsalkka Mannerheim nousi mittoihin mittaamattomiin

hänestä oli tullut koko kansan luottopelaaja. Mannerheim nautti suurta arvostusta, häneen luotettiin ja kansa seisoi hänen takanaan. Tänään takana seisojia on vähänlaisesti, kun ei ole sitä selkääkään, minkä taakse ryhmittäytyä. Meillä ei ole luottopelaajia – nyt juuri kun sellaista/ sellaisia tarvittaisiin 9].

 

Voimme sanoa, että meillä on halvautunut hallitus,

 … osa alkuperäisistä pakeni Brysseliin 10], mitä voimme pitää moraalisena valtiopetoksena. Jokainen äänestäjä ymmärtää tämän, kesken jätetty vaalikausi on selänkääntö äänestäjille, jotka luottivat valintoihinsa. Lakiteitse olisi estettävä yksilöoikeuksienkin uhalla tämän tyyppiset paot kansalaisten antamalta luottamustehtävältä. Nuo toimenpiteet valittujen osalta eivät ole nostaneet luottamusta.

 

Tänään meillä on odottava kansakunta, joka ei halua Natoon 11],

 … vaikka eduskunnasta kuuluu jopa vaateita, että kansan ylikävellen Natoon – kysymättä kansalta mitään 12]. Kaikki tämän tyyppiset välikäsidemokratiaan viitatut toimenpiteet ovat epäluottamusta kansalaisia kohtaan, jotka kuitenkin ’pesevät ne ruumiit, mitä taitamattomat poliitikot tekevät’.

Jo 1990 –luvulla operoitiin salaamislinkku ja koplaus EU-äänestykseen,

me emme tienneet, että siihen sujahti samalla valuuttamuutos 13] – vastoin silloista perustuslakiamme [?]. Ei jossitella, mutta kysyisin kuitenkin, mikä olisi ollut EY-kansanäänestyksen tulos, jos siihen rehellisesti olisi kerrottu myös tuleva markasta luopuminen.

 

Tänään edessämme on osaltaan natovaalit,

[ … miksi pidettiin sellainen kiire Nato-isäntämaa (MoU) pöytäkirjan allekirjoituksessa – juuri ennen eduskuntavaaleja, kuten muuten teki Ruotsikin – miksi kiire – itse sopimuspaperia ei edes käännetty kansanedustajille, eikä kansakunnalle – käveltiinkö tässäkin kansalaistemme yli – tässä linkki suomenkieliseen käännökseenhttp://xeox-2.blogspot.fi/2014/11/suomi-nato-isantamaasopimus.html  - ]

ehkä eurovaalit 14] jopa selvitys siitä saammeko sellaisen eduskunnan, joka tarttuu poikkeuksellisin toimin massa- ja pitkäaikaistyöttömyyteen 15]. Työlupaukset ovat enää sanahelinää –

Nyt tarvitaan mobilisaatio, uusjako – new deal

Konkreettinen ajatus, joka maksaa miljardeja, mutta luo työtä ja yhteenkuuluvuutta: Kaivamme kaikki oleelliset, soveliaat ja tarpeelliset johdot, väylät, putket ja tiedon siirtotiet oheisjärjestelmineen maan alle. Operaatio maksaa paljon, mutta tuo kadotetun työn piiriin ihmisiä kaikilta työelämän aloilta. On mobilisaation aika. Tässä voidaan sitten ’vetää kotiinpäin’, niin paljon kuin sielu ja EU-säännöt sietävät, ehkä vähän ylikin – meidän ei aina tarvitse olla mallioppilaita!

Kuitenkin kaikkiaan on kysymys luottamuksesta

Me tarvitsemme nyt luottopelaajat – niin puolustajat kuin hyökkääjätkin. Puolustus on turvallisuuskysymys, ja hyökkäys on kaupankäyntiä – kaikkiin ilmansuuntiin, muiden häiritsemättä meille tärkeitä toimenpiteitä. Voimme ryhtyä uudelleen solidaarisiksi – jopa konsensushenkisiksi, kun saamme oman kotipesän kuntoon, silloin vieläkin heikomman auttaminen on helpompaa.

 

Luottopelaajat tarvitsevat valmentajan

Voisiko tasavaltamme presidentti moraalisella vaikutusvallallaan olla valmentaja, joka henkisesti huolehtii joukkueesta ja sen luottopelaajista ”kansankunnan isänä” – kuten presidentti Urho Kekkonen 16] aikanaan? Presidentin tehtäviin voisi kuulua opastaa Suomi sellaiselle tielle, jossa vältymme ulkoisilta uhilta, joita muun muassa mahdollinen natokytkös aikaansaisi.

 

Meille on hiljalleen projisoitumassa omanlaisemme ulko- ja turvallisuuspolitiikka,

 … jossa EU-joustavoitettu sveitsittyminen 17] ohjaa meitä irti lännen ja idän välisistä konflikteista sovittelijaksi näiden väliin. Olemmehan natottomana valtiona uskottava rauhanvälittäjä idän ja lännen vedenjakajalta 18], jolla on historiallinen kytkös myös itään, vieläpä sellaiseen itään, joka allekirjoitti ensimmäisen vahvistuksen itsenäisyysjulistuksellemme 4. tammikuuta 1918 (odotamme tuolloin Kremlin avaavan osittain Stalinin arkistoja).

Olemme uusitsenäisyyden tiellä

[ … visio kadotetun itsenäisyyden löytämiseksihttp://fi-ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-... -  ]

Haluamme takaisin oman itsellisen lainsäädännön, oman ulkopolitiikan ja erityisesti oman turvallisuus- ja idän politiikan. Oma valuutta, oma markka tulee tutkia kiihkotta tässä aivan uudessa taloustilanteessa ja meidän on hyväksyttävä puolueettoman tutkimuksen tulos, mikä rinnastaa euroa ja markkaa. Emme voi radikaaleintakaan mallia – eroa EU:sta täysin pois sulkea.

 

Voimme sanoa kuitenkin vakaasti, ettemme liity USA-johteiseen Natoon

Emme halua olla muiden sodissa – edes harjoittelemassa. Emme kuulu Afganistaniin 19], emme Irakiin 20], emme edes USA:n rynnäkkökoneiden harjoitusohjelmiin natomaa Viroon, varsinkin kun nämä harjoitukset ovat ilmiselvästi suunnattu Venäjää vastaan.

 

Emme voi tutkailla 1300 kilometrin itärajaa vastaan,

 … emmekä halua olla taistelukenttä USA asekokeiluille. USA itse käy mielellään omia sotiaan aina muiden valtakuntien alueilla, ei ikinä omillaan. Emmekö voisi ottaa saman idean itsellemme Suomessakin käyttöön, sillä erolla, ettemme käy sotia missään – vain YK:n valtuuttamina rauhanturvaajina 21] ja YK-johdettuina.

 

Lopuksi pyydämme rehdisti meille tulevia kunnioittamaan isäntien kohtuullisia ajatuksia omasta kulttuuristamme – me kyllä osaamme antaa arvoa erilaisuudelle – erityisesti, kun meillä tullaan toimeen kantaväestön kanssa sillä opastuksella, jota huolelliseksi kotouttamiseksi kieliopintoineen kutsutaan.

Saammeko Arkadian mäelle nyt riittävästi luottopelaajia, joilla oma etu peittyy kansakunnan hyödyn edessä. Saammeko ensimmäiset kansanedustajat, jotka eivät enää asemoidu perinteelliseen vasemmisto-oikeisto akseliin … Mihin Sinä luotat?

VIITTEET

1] Sauli Niinistön 60.498 ääntä! (2007) ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/vedenjakajaeduskunnassa-suuri... -

2] Nuorisotyöttömyydessä kytee aikapommi ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/nuorisotyottomyydessa-kytee-a... -

3] Työtä, vaikka palkkaa alentamalla ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=976157 – [6657]

4] Miksi aina vaalien alla Venäjä on uhka Suomelle? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/03/miksi-juuri-vaalien-alla-venj... -

5] Miksi kansalaiset vierastavat yhteisten asioiden hoitoa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/03/miksi-kansalaiset-vierastavat... -

6] Presidentille lisää valtuuksia ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/presidentille-valtaa-ja-kansa... -

7] Kokoomus haluaa superministeriön ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/kokoomus-on-tehokas-taktiikka... -

8] Talvisodan viimeisellä rannalla ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1174519 – [5935]

9] Kriisin koittaessa tarvitaan Johtajaa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/02/aika-ajoin-tuleva-kriisi-tarv... -

10] AAA:n tarina johtautuu syltylle ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1137511 – [10127]

11] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 -  [26659]

12] Kokoomuksen koppalakkiosasto kurvaisi kansan ohi suoraan Natoon ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/koppalakkiosasto-kokoomuksest... -

13] Markka hävitettiin salaa euron tieltä ~ http://jontikka.blogspot.fi/2014/12/markasta-euroon-petos-raskautta... -

14] Euro ja USD yhteen, me otamme markan? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/euro-ja-us-dollari-muodostane... -

15] Onko Suomi kuin ’uppoava laiva’ –EK/Prima 6/2013 ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1008472 – [5918]

16] Suomi eli parastansa Kekkosen valtakausilla? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162987-kansalaisen-paras... -

17] EU-joustavoitettu sveitsittyminen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/08/eu-joustavoitettu-sveitsittym... -

18] Suomi – idän ja lännen vedenjakajalla ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/suomi-on-niin-idasta-kuin-lan... -

19] Miksi me olemme Afganistanissa? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1048804 -  [4308]

20] Emme halua Irakiin ja Syyriaan! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/01/nykyhallituksemme-osapuoleksi... -

21] Rauhanturvaamisen suurvalta? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2010/12/suomella-on-luontainen-mahdol... -

 

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

...

AL   …  IL  … Vf  …  Pz  …  BL   - BLOG 47453

---20012015---

doc.: luottopelaajat_puuttuvat_20012015 – Microsoft Word Starter

1167s

Katselukerrat: 539

Neuvos kommentoi_ 21. tammikuu 2015 08:33

Asiaa kokonaisuudessaan.

Kaikki tärkeimmät ovat rempallaan ja oma etu etunenässä.

Tällä menolla ainoastaan Nato voi olla turvamme.

Niinistö oli nuorten asialla ja nyttemmin hiljaa - miksi?

Kokoomus jättää vanhukset alle normihoidon.

Sosd eivät pysty hoitamaan työttömyyttä - kävi selväksi eilen AnnSelinin haastattelussa.

Kepu on hiljaa kaikesta ja kannatus nousee kohisten?

Perus kovistelee Kreikan rahojen perään, mutta miksi ei saa enemmistöä mukaan?

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. tammikuu 2015 08:49

Niinistö sovittelee kansakunnan isän saappaita jalkaansa! ;-)

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. tammikuu 2015 08:51

K.Martin: tiesitkö, että jo 1970 -luvulla amerikkalaiset SR-71 tiedustelukoneet lensivät ilman lupaa Suomen ilmatilassa yli 30 kilometrin korkeudessa - tutkiemme näköpiirissä, mutta mitään emme voineet tehdä - edes noottia, kun ei täyttä todistetta - ei näkynyt! Nuo SR-71 koneet vakoilivat vinotutkilla Neuvostoliittoa - meidän suomalaisten puolelta. Venäläiset olisivat voineet ampua koneen alas, mutta kun se lensi Suomen ilmatilassa - puoliavaruudessa, jopa 33 kilometrin korkeudella.

PerttiK kommentoi_ 21. tammikuu 2015 14:52

Luettavan blogin pituus lienee n vajaa A4, jos haluaa jakaa mielipiteensä, kannattaisi tiivistää

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. tammikuu 2015 16:20

Tuo USA:n tiedustelukone SR-71 lensi nimenomaan itärajaamme pitkin - alkaen Lapista ja päätyen Virolahdelle. 

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. tammikuu 2015 16:22

Blogista tulee juuri niin pitkä kuin asiaa riittää - en kalastele lukijoita juttujen keinotekoisella lyhyydellä, vaan kirjoitan ajankohtaisista aiheista asiast selviksi, siis omasta mielestä ja hän lukee kuka sen tarpeelliseksi kokee :-)

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. tammikuu 2015 16:24

LInkit ovat liitetty siltä osin miten ne kohtaantuvat itse juttuun. Käytän paljolti omia tai wikiä - ei tule tekijänoikeusongelmia. 

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot