Työtä - vaikka pienemmällä palkalla!

Tänään liian moni on ilman todellista työtä. Aikoinaan niin kutsutulla kekkosvaltakaudella 65.000 työtöntä oli presidentillemme liikaa – julistettiin hätätila, hallitus erotettiin ja kansa uurnille valitsemaan ennenaikaisesti uutta eduskuntaa.

Presidentti Urho Kekkonen 1] tykkäsi, että kansalla pitää olla työtä. Ei jäisi liiaksi aikaa miettiä jonninjoutavia tai olla toimettomana alttiina jonninjoutaville puhepärinälietsojille. Toimeton kansa on altis populistisille 2] pöhinöille.

Tänään on aivan liikaa työttömiä, erityisesti nuoria, joille sälyttyy sukupolvisopimuksen 3] täyttäminen, kun heidän vanhemmat ovat eläkkeellä – yhä sankemmin joukoin. Tänään moni nuori laskee vanhempiensa perintöjen varaan – niitähän kertyy taseella ja markkina-arvolla laskettuna vuosi vuodelta yhä enemmän.

Entä, kun asuntokannan tase- ja vakuusarvot laskevat, jopa romahtavat?

Kuinka käy niiden nykynuorten ylisuurten asuntolainojen, joiden loppuunmaksu oli suuniteltu perinnöillä hoidettavaksi? Kansakuntamme on vähävelkainen 4] – verrattuna muihin, mutta velkakäyrä kipuaa koko ajan ylöspäin.

Nuoret töihin, vaikka poikkeusmenetelmin

On olemassa nk. nuorisotakuu alle 25 vuotiaille; se tarkoittaa aktivoitumista työn, koulutuksen, perehdyttämisen tai esimerkiksi oppisopimuksien myötä veronmaksuluokkaan – joko nyt tai opintojen päätyttyä. Yhteiskunta tarvitsee veroja, joilla hoidamme yhteiskuntavelvoitteemme ja omat hädänalaisemme.

Monet kaupungit ovat perustaneet ja ylläpitävät nuorisotyökeskuksia

Esimerkiksi Savonlinnassa on tälläinen keskus/ -verstas 5], joka tarjoaa nuorille työttömille töitä. Tämä työ on tarjolla esimerkiksi asukkaille, jotka haluavat korjata taloa, rakennuttaa huvimajan pihapiiriin, teetättää aitaa reviirinsä ympärille tai maalauttaa vaikkapa talonsa.

Käytännön kokemus nuorisoverstaan tekemästä työstä oli hyvä

Työ suunniteltiin ammatti-ihmisten toimesta, hinnoiteltiin ja valvotusti toteutettiin – tulos oli hyvä ja laatu ok. Hinta oli poikkeuksellinen; tämän esimerkin osalta yksityisellä teetettynä ”avaimet käteen” remontti olisi kustantanut noin 3000 euroa + arvonlisävero; nyt hinta oli 1500 euroa – sisältäen arvonlisäveron! 6]

Työttömille osallistumista ja joukkoon kuulumisen henkeä!

[ … erityisen merkittäväksi muodostuu keskuksien vetäjien – rakennusmestarien ja kymppien esimerkki, innostaminen ja huolehdinta – osa nuorista voi olla hyvinkin varautuneita – tarvitaan jopa psykologista silmää, kun hommia yhdessä hoidetaan … ]

Savonlinnan nuorisoverstaan tavoite on palauttaa nuoria leivän syrjään kiinni – teettämällä heillä konkreettisia ja tuottavia projekteja niin kotitalouksille kuin muillekin. Keskus on hyvin kilpailukykyinen, jopa niin, että tilaajan on varauduttava pidempiin toimitusaikoihin – ne kuitenkin pitivät, mitä sovittiin.

Syökö nuorisotyökeskus yrittäjien leipää?

Kävi mielessä, että nuoriso- yms. työkeskukset syövät yrittäjien leipää ja mahdollisuuksia. Ei suinkaan, vaan asiaa tiedustellessani kävi ilmi, etä monet yrittäjät alihankituttavat tilaustöitään juuri esimerkiksi nuorisotyökeskuksella – ”aliurakoitsija” on edullinen, siellä on toimiva ja vastuullinen suunnittelu, työnohjaus ja -johto. Ennenkaikkea tämä alihankkija on laillinen ja kestää päivän valon!

Yrittäjä saavuttaa merkittävää etuutta – itselleen

Näin keskuksia hyödyntämällä yrittäjä pääsee kirjoittamaan tilausasiakkaalleen katteellisemman (voitollisemman) laskun, eikä monessa tilanteessa itse tarvitse olla äärimmillään kuin järjestelijä, joka voi ulkoistaa omat henkilösivukululliset työntekijät, ainakin osaksi yt:een kautta kortistoon tai muihin hommiin.

Yrittäjä on voittopyyteellinen, mutta monesti vastuullisempi työntekijöistään kuin suuremmat yhtiöt – suuryhtiöistä puhumattakaan. Työkeskus ei tarvitse kirjanpidollista voittoa, tai jos niin – se on kohtuullinen.

...

Savonlinnassa on nähty ja koettu jo ”rakentajia/ rakennuttajia”,

joilla on vain alihankkijaverkosto, eikä omia ”raksamiehiä” lainkaan – ehkä paria luottomiestä lukuunottamatta. Alihankituksilla voivat olla pitkät jäljet – aina Valko-Venäjälle tai Kazakstaniin saakka. Näin saadaan työn yksikkökustannukset alenemaan – siis de facto saadaan alan keskituntihinta kaikkinensa laskemaan ja kilpailukyky lisääntymään.

Olemme palkkojen yleisen alentumisen linjalla

[ ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/146855-ulosmittasimme-li... - US_P/il ]

Palkkojemme on kautta kaikkien toimialojen laskettava, ja erityisesti työn kokonaishinnoitelun on pakko aleta, muutoin yt:eet, pakkolomat, irtisanomiset ja osa-aikaistumiset lisääntyvät entisestään. Olemmahan maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa 7]

Kokonaispalkkakustannuksien alentuminen sataa suoraan kilpailukykylaariin

Kun pienempien palkkojen, siis ostovoiman alenema vähentää kulutusta – kiittää niin kilpailukyky kuin ympäristö. Vapaa markkinatalous on aina sopeutunut kaikkiin hinnoittelutilanteisiin – nyt jo esimerkiksi päivittäistavarakaupoistä yhä enemmän ostetaan kauppojen omia, edullisempia tuotemerkkejä (Pirkka, Rainbow jne – tosin herää kysymys laadusta.

Lidl näyttää mallia – sillä olisi nyt heti 10 prosentin hintojen alentamismahdollisuus – Lidl´in myynti ilmeisesti kasvaa koko ajan – kansalaisten ostovoiman vähetessä.

...

Lopulta mitä nämä eri paikkakunnilla toimivat työkeskukset aikaansaavat?

Työtä, työtä ja työtä. Parhammillaan tehokkaasti ohjattuina, voittoa tuottamattomina (mutta ei tappiota tehden!) hyvin kilpailukykyisinä järjestävät työmahdollisuuksia meidän kansallisaarteelle – nuorisolle ja muille työhaluisille.

Kansallinen yhteishyvä on nuoseva nuoriso,

[ YLE kampanja ~ http://nuorillenyt.yle.fi/ - web/yle]

jolle sälyttyy jo ylihuomenna valtava urakka – maksaa osaltansa lisääntyvän eläkeläisarmeijan ylläpitokustannuksia, jotta sukupolvisopimus täyttyy meidänkin aikana – kuten on aina ennenkin täyttynyt – esimerkillisin ”sukupolvisopimus” tienattiin hiellä, verellä ja kansallisuhrautumisella, minkä rintamatoverit ja lotat epäitsekkäällä työllään itsenäisyytemme eteen antoivat 1939-1940 sekä vielä 1944 kesällä – Saksan kolmannen valtakunnan merkittävällä avustuksella.

Olemmahan inhimillinen yhteiskunta, jossa ahneus on saamassa palkkansa ja henkipaton aseman rehellisten veroa maksavien ja kädentyötä tekevien joukosta.

...

PS.

Saisimmeko nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön kantamaan lisäkortensa näiden nuorisotyökeskuksien eteen – ottamaan takaisin ”hanskaan sellaisen kekkosmaisuuden”, jolla nyt kannetaan vastuuta ja toimitaan – kansa odottaa tätä, sillä nyt on luottamusvirassa sellainen presidentti, jolla on poikkeuksellisen suuri kansalaiskannatus – tässä tapauksessa presidentti voi hyvin ”kävellä nykyhallituksen yli”… Ehdotamme, että Sauli Niinistö suorittaisi maakuntamatkan muun muassa Savonlinnaan ja kirjoituksessa mainittuun Savonlinnan Nuorisoverstaaseen.

VIITTEET

1] Valtiomies presidentti Urho Kaleva Kekkonen ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/10/kiistaton-suomen-valtiomies-o... - [BLOG/il]

2] Populismia kansa rakastaa? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/populismi-on-kirosana-mutta-o... - [BLOG/il]

3] Sukupolvisopimus ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/sukupolvisopimus-va... - [AL/BLOG/il]

4] Vähävelkainen Suomi? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147789-suomi-on-vahavelk... - [US_P/il]

5] Savonlinnan nuorisoverstas ~ http://www.savonlinna.fi/asukas/nuoret/nuorisoverstas - [web/sln]

6] Nuorisoverstaan työ on varmaankin yksityisille kotitalousvähennyskelpoinen ja yrityksille arvonlisäverollista toimintaa, jolloin alv on vähennettävissä kokonaisarvonlisäverotilityksessä.

7] Olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/01/maailmanlaajuinen-tyon-uudell... - [BLOG/il]

7] Automatisoimmeko itsemme työttömien joukkoon? ~ http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=864326 - [IL/Kesk./il]

...

EXTRA

Meillä on liian korkeat kokonaispalkkakustannukset ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/08/meilla-on-liian-korkeat.html - [BLOG/il]

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

SENT

Cc: juhana.vartiainen@vatt.fi ; vesa.vihriala@etla.fi ; pasi.holm@ptt.fi ; sixten.korkman@aalto.fi ; jutta.urpilainen@vm.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; riikka.slunga-poutsalo@perussuomalaiset.fi ; JAAKONSAARI Liisa ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; jyrki.katainen@vnk.fi ; jouni.backman@eduskunta.fi ; janne.laine@savonlinna.fi ; anna.kristiina_mikkonen@hotmail.com ; vesa.luukkainen@savonlinna.fi ; altti.rautiainen@savonlinna.fi ; heikki.juuti@savonlinna.fi ; jyri.hakamies@ek.fi ; timo.soini@eduskunta.fi ; kaj.turunen@eduskunta.fi ; eero.heinaluoma@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; jan.vapaavuori@tem.fi ; lauri.ihalainen@tem.fi ; presidentti@tpk.fi ; jussi.jarventaus@yrittajat.fi

Sent: Sunday, October 20, 2013 4:43 PM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - Liian moni on vailla todellista työtä!

...

Nyt liian moni on vailla todellista työtä!

(YLE kampanjoi näyttävästi nuorisotyöttömyyden ja –syrjäytymisen vähentämiseksi. Näyttävä alku – nyt olisi ryhdyttävä markkinoinnista suoriin tekoihin – presidenttimmekin on jo mukana nuorisomme hyväksi ja eduksi)

...

AL – US

BLOGs 24805 | 2421 | 2751 - IL

---20102013---

doc.: nuorisotyokeskukset_20102013.doc – OpenOffice Writer

852 | 8177

Katselukerrat: 1302

Neuvos kommentoi_ 20. lokakuu 2013 21:04

Aloitin työnteon 15 v iässä v 1956 yleislakon jälkeen. Oli todella vaikea saada jalkaa oven väliin. Lopulta oppipojaksi ja niin pienellä palkalla ettei se riittänyt kuin ruokaan ja työmatkoihin ja asumiseen kolmantena pienessä huoneessa vuokralla. Sain parempiosaisilta vanhoja vaatteita.

Näin jälkiviisaana sanon, että sekin oli parempi kuin ei mitään.

Markku Huhtala kommentoi_ 20. lokakuu 2013 21:20

Kokoomus, pyyhkii perustuslailla, SUOMEN perustuslailla pöytää.

Työ on oikeus, ei velvollisuus...KOKOOMUS.

Siinä on vissi ero.

Jos ei ole työtä, ei ole työtä. Jos kokoomuksen filosofian mukaan: kun lisätään tarjontaa tulee myös työpaikkoja, on täysin järjetön.

Adam Smith, johon nämä kokoomusressukat turvautuu, EI TOIMI.

Norppa kommentoi_ 21. lokakuu 2013 00:10

Kokoomuksen mukaan meillä on työvoimapula.

Norppa kommentoi_ 21. lokakuu 2013 00:12

Ja Ihalaisen toiminta on totaalisen avutonta. Nuorisotakuu on vitsi ja työvoimatoimistot lähinnä estävät ihmisiä tekemästä mitään. Jos teet jotain, menetät korvauksesi ja joudut sossun jonoon.

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. lokakuu 2013 08:00

Norppa - pitääkö saada työttömyyskorvaus siitäkin huolimatta, että tekee palkallista/ palkkiollista työtä - eikö hallitus puuhaa parin sadan hankeosaa, työttömän menettämättä työttömyyskorvaustaan?

Neuvos kommentoi_ 21. lokakuu 2013 08:05

Ongelma on siinä, että kehitysmaissa kuukausipalkka on 30-60,- kuussa ja vapaa keinottelu siirtää teollisuuden sinne.. Täällä pohjolan perukoilla 30-60,-  riittää tuskin 2 päivän elämiseen. Pelkästään EU alueella on asumisen kustannuserot liian suuret. Näinköhän vielä äänestetään kokoomusta joka sallii rahamaailman keinottelun työntekijöiden kustannuksella.

vanha mestari kommentoi_ 21. lokakuu 2013 09:13

ensinnäkin pitäisi lopettaa kaikenlinen "hyysääminen ja hyssyttely". Koulutuksella pitää olla tarve ja tehtävä; tehdään se sitten missä hyvänsä.päivähoito on pienemmille lapsille. Myös kouluttajilla tulee olla päämäärä ja tehtävä; nyt se on toimistotyötä ja kaikkea muuta kuin itse ammattitaidon opettamista.Koulun ja kodin yhteistyö tulisi olla saumatonta, nyt kasvattaminen jää koulun harteille; pitäisikö perustaa vanhemmuuskoulut.

Pitäisi tukea sellaisia yrityksiä joiden perimmäinen tarkoitus on tuottaa työtä. Voitot olisivat kohtuullisia. Lisäksi pitäisi olla "perintökielto" kaikki jäävä menisi vaikka valtiolle. silloin ehkä ihmisen keräilyvietti vähenisi.miksi kenenkään pitäisi päästä helpommalla tai vähemmillä ponnistuksilla ? ihmisen tehtävä on elää ja mahdollisimman hyvin.silloin eläessään voi auttaa perillisiään jos apua tarvitaan ja siihen kyetään. jokainen kuitenkin eläköön resurssiensa mukaan.tämä omistamismania on mahdollisesti saanut aikaan jopa vuokrien kallistumisen ja vuokra-asunnon saamisen kaventumisen.

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. lokakuu 2013 09:58

Neuvos, lopultahan on kysymys siitä millainen on kulloinkin ostovoima - mitä tunnin työllä saa. Olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleenjaon taistelussa ja ostovoiman tasaantuminen piiiiiitkällä tähtäimellä on ainoa luontoa pelastava voima - tosin se edellyttää voimakasta tulojen leikkautumista rikkaimmissa maissa!

Ahti Pontinen kommentoi_ 21. lokakuu 2013 13:48

Kyse ei ole lainkaan siitä, etteikö jokainen voisi työllistää itsensä ja ihan oikeisiin töihin. Pitää muuttaa vain neljä asiaa. Tämä onkin sitten asenteellisesti "kiven alla".

1.Ihmisen pitäisi myydä itse lopullinen työnsä lopulliselle maksajalle.Kaikille ei ole tarjolla valmiiksi myytyä, eikä sitä, että joku toinen myy.Erityisesti työttömät ja vain työnsuorittajaihmiset ja erityisesti Suomessa vierastavat ja pelkäävät tätä kovasti. Enhän mää nyt myymään ( vaikka jonkun täytyy kuitenkin myydä, siitä se palkka on mahdollista maksaa vasta, että joku myy tämän työn jollekin joka maksaa ). Ei musta oo siihen = ei halua. Oppia on kyllä olemassa ja jokaisesta on siihen jos pelko ja negatiiviset asenteet tähän purkautuvat. Myös se, että ihmisen pitäisi saada jostain / joltain työpaikka, jossa valmiit tehtävät siis myynti jo tehty pitää muuttua.

2. Laskuttaa voi ainakin aluksi myös ilman yritystä. Erilaisia laskutuspalveluita on tarjolla ja se on helppoakin.

Valtiovallan ja virkamiesten täytyy muuttaa tätäkin mallia kannustavaksi, eikä niin, että ainoa mahdollisuus on perinteinen "ikuinen jatkuvba työsuhde palkkatyö. Tähän lääke voisi olla, että virkamiehet olisivat itse tälläisessä systeemissä. Tätäkin voi jalostaa. Asenteet että samalla lailla kuin ennenkin ovat auttamatta vanhoillisia.

3. Sinun , kenen tahansa työntekijän täytyy olla hyvä. ASenteet tässä kuntoon. On päivänselvää, että mitkään tukitoimet eivät auta, jos tynteklijä ei ymmärrä, että hänen täytyy ansaita oma palkkandsa ja enemmän. Se on ainoa mahdollisuus vähänkään pidemmän päälle. Kannettu vesi ei kaivossa pysy.Tämä pätee myös siihen että keinotekoisesti työllistettyjen työt eivät voi jatkua, jos ne ovat vain lume kannattavia, eli muut maksavat verorahoista, eikä mitään muuta hyötyä ole kuin, että "laitetaan ihminen pyörittämään papreita tai kaivamaan kuoppaa, ilman kannattavaa syytä ".

4. Kaikissa mahdollisissa tapauksissa täytyy olla niin, että tekemällä työtä saa enemmän kuin tekemättä työtä.

Jos nämäkään eivät kelpaa( yleensä näissä asioissa mikään ei tunnu kelpaavan ). Niin Suomen noin 160.000 pienyritystä voisivat työllistää hirvittävänkin paljon enemmän kuin yksi iso tukia saava, kunhan työnsivukulut leikataan pois. Yhtälö on siis paljon kannattavampi kuin se, dettei ihmisellä ole töitä ja hänen "palkkansa" maksetaan vain sosiaakitukina verorahoista" se on myös kannattavampaa kuin liiton kassasta maksaminen.Liitot tietenkin olisivat tästä kuviosta aika pitrkälti pois, eli tälläinen hyödyllinen työllistäminen ei kai tietenkään käy.

Mallia on myös otettu vanhemmilta, jos he eivät osaa näitä vaan ovat 30-100vuotta takaisessa, eivät nuoretkaan ole saandeet aseita näihin. Töitä siis on jos joku ei vaan syö kaikkea välistä....

Ilkka Luoma kommentoi_ 21. lokakuu 2013 21:21

Ahti, välistä vetävät ovelimmat, härskeimmät ja "laiskimmat" ... 

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot