Suomessakin itä-länsi vastakkainasettelu, jota UPI-FIIA vahvistaa lausunnoillaan

UPI-FIIA 1] on eduskunnan valvoma ja ylläpitämä ulkopolitiikan insituutti, jossa palkollisina pitäisi olla alan huippuosaajia ja laaja-alaisia näköalatutkijoita katsekyvyllä niin itään kuin länteen. Suomihan on tunnetusti niin länttä kuin itääkin.

Suomalaiset aiemmat poliitikot osasivat luovia erinomaisesti suurvalta Neuvostoliiton kanssa – osasimme yksin operoida torjuntavoiton Talvisodasta ja Jatkosotaan taas jouduimme ajopuuna, jonka peräsintä pitivät raivokokoomuslaiset piirit -”suursuomineen”.

Voidaan myös todeta, että presidentti Urho Kekkosen oivaltava ja itsevaltakeskeinen peli Moskovan Kremlin kanssa loi osaltansa meille ainutlaatuisesti nykyisen vaurautemme perusbetonin – idänkauppaa eivät vaivanneet ali- tai ylijäämät(-kään); pääsimme myös eroon 'ei aina niin kurantista' tavarastakin, joka ei olisi länteen kelvannut.

Nyt UPI-FIIA tutkija Mika Aaltola kirjoittaa vähintäänkin omalaatuisesti (omia?) näkymiään ”Kamppailu Suomesta” jutussaan ~ http://www.politiikasta.fi/artikkeli/kamppailu-suomesta -. Näyttää voimakkaasti siltä, että Aaltola vuodattaa amerikkalaistyyppistä laajentumishalukkuutta ja harjoittaa puolisokeutta idän suuntaan. Tulee mieleen takavuosilta silloisen dosentti Markku Ruotsilan kirjoitus - ”suomalaisten USA-antipatioista” ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/usa-vihastuttaa-ja-ihastuttaa.html [arvio 2006]

Mikä ajaa Aaltolan projisoimaan Venäjän meille taloudellisen manipulaattorin asemaan,

kun muistissamme on USA:n kieltämät teknologiakaupat muinoiseen Neuvostoliittoon (tästä aiheesta on seikkaperäinen seloste pienellä harmituksen esityksellä vuorineuvos Tauno Matomäeltä – Rauma-Repolan oivasta mahdollisuudesta avata aivan uusi vientiala huipputeknilogiana, jonka USA meiltä kielsi)

Ihmetetyttää teennäinen, ja miltei väkisin keksityltä selosteelta tuntuva Venäjän kauppamanipulaattorin asema, jolla Putin haluaisi nyrkkiotetta maastamme. Miksi Aaltola haluaa unohtaa kaiken sen taloudellisen hyödyn niin Venäjältä *] kuin samankaltaisena Ruotsista tai Saksasta – miten nämä taloudelliset hyödyt eroavat toisistaan – miten Venäjän antama (alijäämäinen) kauppamme olisi arvottomampaa kuin kauppa esimerkiksi länsimaiden kanssa – venäläisten energiatoimitukset ovat olleet aina käytännössä kohdallaan.

*] Venäjän kauppa muistuttaa kaikkia niitä liiketoiminnan käsikirjojen ihanteita - raaka-aineiden ja energian tuontina kuin korkeateknologioiden (korkeajalosteiden) vientinä – näkökulmastamme tarkasteltuna. Meille jää jalostusarvo, tosin olemme vaipumassa uudelleen puoliraaka-aineiden viejäksi, esimerkiksi selluloosabuumin vuoksi.

Kannustaisin Aaltolaa perehtymään slaavilaiseen 2] ja venäläiseen historiaan 3]

ja Venäjän syntyyn sekä kauppapolitiikkaan Venäjältä katsottuna – myös itään ja sen kehitystä, josta välkkyy talouden kaavamahdollisuus - ”Kiina + Venäjä > USA + EU” - ajatuksella 4] -”Maailma on muuttuvainen, Eskoseni”.

Aaltola maalaa myös kummallisesti meidän riippuvuutta ja siitä muodostuvaa uhkaa idän energiasta – taitaa ainoana virtana mistä päin tahansa – Venäjän kaasun olleen täysin katkeamaton virta maahamme – ilmeisesti siitäkin halutaan maalata vaikeuksien optio teollisuutemme energiankäytölle.

Loviisan ydinvoimalakin on toiminut ongelmitta kymmeniä vuosia – sen sijään lännen toimittamaa Olkiluoto III:sta saanemme odottaa ”kymmeniä vuosia” - sen valmistumista, kaikkien vaikeuksien jälkeen.

Tekisi mielti kysyä, mistä Aaltola on saanut sivulauseellisen antipatiansa Venäjää kohtaan

ilman mitään perusteltua argumenttia tosiasioista, jotka olisivat meille ongelmia (aiheuttaneet - nykyaikana) tai vahinkoa tuottaneet. Ehkä Aaltola hätäpäissään keksii Venäjän presidentin, Vladimir Putinin joitain aikoja sitten määräämät puutullit 5], kun emme enää saaneet alihintaan raakapuuta metsäteollisuudellemme … Miksi muutoinkin lännenmiesten on niin vaikea ymmärtää slaavilaista/ venäläistä ajatuksenkulkua, vaikkapa tässä Ukraina casessa ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163481-miksi-lannenmies-ei-ymmarra-venalaista-ajatuksenjuoksua - ?

Herää edelleen kysymys, miltä mandaatilta olemme saaneet tärkeään kansalaisten maksamaan Ulkopolitiikan instituuttiin noin 'yksisilmäisen oloisia tutkijoita, joilla ainoa silmä sinertaa lännen pakokaasuista'? [fil.] Olisiko kansalaisillamme oikeus saada objektiivisempaa tietoa ulkosuhteistamme sen mukaisesti, miten todelliset ulkovaltasuhteet toimivat ja tuottavat meille menestystä tai menetyksiä.

Mistä johtuu Aaltolan noin voimakas 'lännenmiesmäinen' asioiden käsittely – onko se johdantoa vielä kypsymättömästä tutkijaosaamisesta, vai keskeneräisistä resursseista, kun tieto-taitoa olisi pitänyt riittää niin itään kuin länteen. Ei ole korrektia purkaa omia subjektiivisia tuntoja näin oleelliselta ”oppituolilta”.

Klassinen esimerkki läntisen uutisoinnin, maailmamanipuloinnin ja suoranaisten valheiden verkon levittäminen esittäytyy hyvin YLE-Ulkolinjan dokumentista ~ http://areena.yle.fi/tv/2173406 - jäljellä katseluaikaa 150414 lukien 24 päivää.

VIITTEET

1] UPI-FIIA 2006- ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/Ulkopoliittinen_instituutti - [wiki]

2] Ei aivan ytimessä, mutta Ukrainassa ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/159300-ukrainalainen-aktiivivahemmisto [US_P/IL]

3] Meillä ja venäläisyydellä on myös historian juuret ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/08/venjn-ja-suomen-yhteinen-historia-ja.html [2006/BLOG/IL]

4] Johdettu kaavasta USA + EU > Kiina? ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/onko-eu-usa-kiina.html [2013/BLOG/IL]

5] Putinin puutullit ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2008/02/suomalainen-metsteollisuus-nostaa-ktens.html [2008/BLOG/IL]

EXTRA

Unohdettu tosiasia – kaksi maailmanhistorian verisimmän, julmimman ja tuhoavimman sodan käynyttä (1941-1945) maata voisivat olla yllättäen euroopparauhan takuumiehiä ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/164676-saksa-ja-venaja-euroopparauhan-takuumiehet [US_P/IL]

Korvaako Saksan panos kaikin osin amerikkalaisten vaikutusvallan Euroopassa? ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/86993-saksa-johteinen-liittokunta sekä ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/72395-muokkaako-saksa-eurooppaa-mieleisekseen [US_P/IL]

Tarvitseeko maailma USA:n rinnalle vastinvoiman tasapainon ylläpitämiseksi? ~ -

Ukrainassa käydään veljesyhteenottomaista reviirikamppailua – keskenään, vain apujoukkoja huudetaan avuksi, tosin venäjänkieliset haluavat asemansa varmemmaksi … ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/165729-ukrainassa-kaydaan-reviiritaisteluja [US_P/IL]

Suurvaltojen lihaspullistelu, tunnehegemonia ja kansallismielisyys ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/11/vladimir-putinin-venliset-ja-george-w.html [2007/BLOG/IL]

Mika Aaltola ~ http://www.fiia.fi/fi/expert/49/mika_aaltola/ - huomaamme Mikan erikoistuneen Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan!

JK

Arvattavasti kaikki tämä Mika Aaltolan, miltei yksipuolinen ja osin täysiin faktoihin perustumaton kirjoittelu ei edes tavoite laajoja kansanjoukkoja – jotka muutoinkin ovat esimerkiksi natokannoissaan kertoneet vanhan viisauden - ”puhu sinä, minä pidän hevosta” -mentaliteetilla. Kansakunta voi sen sijaan mahdollisesti kysyä, pitääkö verovaroista maksaa näin yksipuolisten tutkimusten ja selosteiden teko ja ylläpito – ja mitä hyötyä se tuo arkikansalaisille, jotka lopulta ”ne kuuluisat ruumiit pesevät”!

TUTKIMUSVINKKI Mika Aaltolalle voisi olla selvitysprojekti miksi EU:lla ei ole itsellistä, omavaltaista, 'bryssel-johteista' jäsenistönsä päätösvallan alla olevia puolutusjärjestelyjä – joilla oikeasti tavoiteltaisiin laajaa ”euroopparauhaa” - järjestelminä, joissa Venäjä olisi täysivaltainen jäsen … ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/165675-eu-ilman-omaa-eurooppapuolustusta [US_P/IL]

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

AL US Vf Il BL BLOG 34297

---15042014---

Tämä kirjoitus on poikkeuksellinen henkilökuvankin tavoittelu informaation annon vaikeudesta, puolueellisuudesta, liian vähistä pohjatiedoista ja osittaisesta päättelykyvyttömyydestä olla näkemättä kaikin osin vaikutteita, joilla olisi merkitystä analyysin tekoon. Miksi kirjoitus sattui Mika Aaltolaan, johtui pitkälti siitä, että hän on merkittävässä kommentaattorin asemassa arvostetusta instituutista. Meneillään oleva Ukrainan mediapeli on ulottanut lonkeronsa jo riippumattomiin tutkimuslaitoksiin. Tässä tapauksessa merkittävyyttä lisää UPI-FIIA:n Suomen eduskunta johdanteisuus, jolloin kansalaiset, joille tietoa pitäisi laaja-alaisesti luoda – ovat laitoksen maksumiehinä.

doc.: upi_fiia_aaltola_14042014.doc – OpenOffice Writer

757 | 7717

Katselukerrat: 318

Neuvos kommentoi_ 16. huhtikuu 2014 08:04

Venäjäilta osoitti, että kekkosta kaivattais yhä. 

Venäjäintoilijat voisivat mennä itse maahan asukkaaksi ja olla tyytyväisiä siellä?

Ilkka Luoma kommentoi_ 11. helmikuuta 2016 09:38

Mika Aaltola otti oudosti kantaa F-15 kutsuesittäytymiseen ja taisteluharjoitukseen - aivan Venäjän viereen!

http://yle.fi/uutiset/upin_mika_aaltola_yhdysvaltalaishavittajien_h...

Ilkka Luoma kommentoi_ 11. helmikuuta 2016 10:13

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot