Mullistaako 3D tulostus tuotantomaailman - työllistämmekö näin itsemme?

Media ja tiedemiehet intoilevat ”uudesta” mahdollisuudesta täyttää kulutustarpeitamme; on löydetty vuosimiljoonainen tapa ”kasvattaa” itse, suunnitellusti tulostaa esineitä 3D:nä 1] – onko tässä ongelmana ympäristöhuomioimaton itsesuunnittelu, kun luonnossa tämä menetelmä on päinvastaisesti perustunut perimän hyväksi havaittuun jatkuvuuteen.

[ … ”aikojen alussa” --- Ulottuvuuksia on joskus ollut vain nolla – ei siis mihinkään suuntaan mitattavaa, näin ei myökään ollut liikettä eikä aikaa. Oli äärimmäisen lyhyt hetki täydellistä staattisuutta – nykytietämyksemme mukaan. Jostain erikoisesta syystä alkoi laajentuminen joka loi heti ulottuvuudet (syntyi vetovoima ja rakenteiden alku) – nyt ulottuvuuksia on meille havaittavasti neljä – kun ajan kulku otetaan mukaan … ]

Tänään puhutaan innolla maailmoja mullistavasta 3D tulostuksesta, joka tarkoittaa meille siirtymistä paperitulostuksen kaksiulotteisuudesta esineiden kolmiulotteiseen tulostamiseen tai oikeastaan kasvattamiseen.

3D:n idea on kuitenkin erittäin yksinkertainen – teemme mallin vaikkapa tietokoneella, annamme parametrit ja koneen ohjelma aloittaa työn ja lopputuloksena on esimerkiksi uusi kodin avain vanhan kadonneen tilalle.

Kolmiulotteisella tulostuksella, siis kasvatuksella on vuosimiljoonainen esimerkki ja malli

Me olemme jokainen sen läpikäyneet. Evoluutio loi ”kuolemattoman” 2] lisääntymisen – se perustuu ennalta määrittyneeseen suunnitelmaan (perimä) ja ”rakentumistilaan”, jonne syötetään materiaalia (kohtu, istukka ja napanuora), ja kas – keskimäärin yhdeksän kuukauden kuluttua syntyy noin 3-4 kiloinen ”aihio”, joka sitten ulkopuolisessa kasvussaan jalostuu täysikokoiseksi ihmiseksi, joka edelleen pyrkii lisääntymään. Tämä on meidän luonnon oma 3D tulostus, siis kasvattaminen, periaatteet ovat samat.

Nykyinen globaali markkinatalous suosiii tehokkuutta,

materiaalista kasvua, voiton pyydettä lisääntyvästi sekä tuotantoa siellä, missä se on taloudellisesti tehokkainta. Esimerkkinä voisi toimia esimerkiksi Kiina, jossa suunnittelu muodostuu liukuhihnojen kautta massiiviseksi tuotannoksi – ylivoimaisella tuotantohinnalla (halpa ja ahkera toveri).

Me olemme nyt ajautuneet omassa ahneudessamme ja kasvuhuuruisessa päämäärässämme maailmanlaajuiseen työn uudelleenjaon taisteluun 3], jonka nykymuodossaan olemme ”häviämässä”.

Työ on aina kasvattamista

Työ ja sen tulokset ovat suurimman osan ihmiskunnan historiasta syntyneet tekijänsä paikalla, jossa on myös siitä aiheutunut tulos tullut hyödynnetyksi – ravintoketju ja biokierrätys – ovat myöskin eräänlaista 3D:tä!

Myöhemmin ihminen oivalsi tuotannon, lisääntyneen ylijäämäravinnonsaannon myötä (maatalousviljely), keskittämisen olevan hyödyksi, jolloin ei itse tarvinnut viljellä, vaan syntyi ostovoimaa hankkia ravinto maanviljelijältä. Tuotanto alkoi keskittyä ja ihmisten työt eriytyä ja erikoistua.

Tänään keskittyminen on huipussaan,

ja emme osaa itse enää tehdä ”mitään”, kaikki on ostettava mahdollisimman halvalla hinnalla ja se ohjaa tuotannon tehokkuusparametrien myötä ”halpojen toverien maihin” - näin syntyi muun muassa meidän suomalaisten vientialijäämät, jossa velkaannumme hyvää vauhtia. Kehruu-Jenny 4] ja T-Ford liukuhihnat olivat tehotuotannon esiairueet, ja nyt elämme toistaiseksi niiden jälkiteollista aikakautta.

Koti-3D on tätä päivää yksinkertaisina esineinä,

lähinnä muovi- eli hiiliyhdistepohjaisia yksinkertaisia osia, esineitä ja tavaroita, joiden käyttöarvo on keskimäärin pieni. Ollaan 3D:n aamunkoitossa, jossa tuotannollinen tuotekehittyminen on aloittanut huiman kasvunsa. Lopultahan on vain kysymys siitä kuka tekee, missä tekee ja mihinkä tarpeeseen.

Ennen vielä 1700 -luvun suomenniemellä (maa)taloudet olivat pääsäännön mukaan lähes omavaraisia, kaikki saatiin omasta pellosta ja kylän ainoalta sepältä ja kengittäjältä. Elimme suurimmalta osalta omavaraistaloudessa. Emme tarvinneet ”bmw:tä”, emme dieseliä emmekä kiinalaisia tarve-esineitä, teimme esineemme ja lelumme itse; nyt ne tulevat Kiinasta, oli lelu sitten isän tai pojan, äidin tai tyttären.

Palaammeko omavaraistalouteen – emme!

Siirtääkö 3D ominaisuus tuotannon omaan lähipiiriin, kun materia- ja energiasaannot on ensin ratkaistu, sillä kaikkea ei voida muovista tehdä, vaan ”kasvattamiseen tarvitaan ”hienoimmillaan” kaikki se alkuainekirjo 5], mitä nyt massatuotannollisesti jalostetaan käyttö- yms. esineiksi.

Ratkaisemattomia asioita on paljon – unohtamatta kotitalouskohtaista ympäristöjälkeä, kun yksilötuotanto saadaan (jos saadaan) täysillä käyntiin. Miten käy massatehtaiden ja osaammeko joskus ”tulostaa” haluamamme näköisen ja tehoisen auton tms. liikkumavälineen?

Kiinan suuri kulttuurivallankumous 1960 -luvulla

Kiinassa Mao Zedong´in 6] aikana kokeiltiin kyläkohtaista omavaraisuutta 7] – piti saada raudanvalmistus joka kylään, jotta omavaraisuus ravintotuotannon tuotantovälineidenkin osalta olisi ollut ”täydellistä” - tavoite hieno, tulos oli sen sijaan osalle kuolettava. Kiina koki uuden historiansa pahimman nälkäkuolema-aallon.

Järkevää taloutta (maailman turhin sanonta!)

Mikä on järkevää, taloudellista, tehokasta, ympäristöystävällistä ja lopulta tarpeellista tuottaa ja käyttää? Me lännessä ”tukehdumme” energiaa syöviin laitteisiin, suurinta osaa emme edes tarvitse – jo kirpputorit sen kertovat 8]. Unestaan nouseva minimalismi 9] ei tarvitse loputtomiin apuvälineitä, joilla vähennämme omaa liikuntoa ja fyysistä toimeliaisuutta, henkisen ja fyysisen terveytemme kustannuksella.

Paluu menneisyyteen?

Paluu omavaraisuuteen globaalikriisien myötä konkretisoituu jo lähivuosikymmeninä. Tällöin omaehtoistuotanto niiden muutamien todellisten tarve-esineiden osalta voisi olla hyödyllistä valmistaa itse – kuten ne tehtiin jo 1700 -luvulla ja nimenomaan maaseudulla (toki suurkaupungit työpajoineen ovat olleet maailmalla jo tuhansia vuosia, jolloin tuotanto oli jo osin keskittynyt).

...

Onko 3D ratkaisu globaaliin työn uudelleenjaon taisteluun?

Luoko 3D mahdollisuuksia todella omaan tuotantoon ja työllistämiseen? Miten maksamme tuolloin 3D:ssä tarvittavat rakennusmateriaalit ja miten kustannamme ”kasvattamiseen” tarvittavat energiat? Ennen se oli helppoa, teimme käsin ja materiaalit löytyivät paljolti omalta maalta ja omasta metsästä.

3D – insinööritoiveiden onnenkaivo

Onko 3D vain insinöörien uutuuskohkaus teknologiahuuruisessa ”täytyy keksiä mitä tahansa”, jotta olisi kehityksen liikettä – ajattelematta mitä seurauksia siitä muodostuu. Nyt näemme joka tapauksessa keskittyneen massatuotannon jälkiseuraukset ympäristössämme, omassa mielenterveydessä ja poliitikkojen loputtomassa kasvujargoniassa – hätähuutona menettämillemme työtilanteille.

Miten yksilökohtainen kotitaloustuotanto suhtautuisi kasvuun ja sen hokemaan –

syntyisikö jälleen jatkuva materian - ja energian tarvekasvu a], … nykyisin jälkiseurauksin? Onko niin, ettei ”loputonta lisääntyvän käyttötalouden” vimmaa saada suitsittua, ennekuin itse luonto ryhtyy ”imperiumin vastahyökkäykseen” b]?

...

...aikojen alussa...”

Voimme sanoa, että dramaattisin kaikkeen vaikuttanut pienen pieni muuttuja oli kaiken alun "tyhjästä" pulpahtaneen täydellisen harmonisen räjähdyslaajenemisen [ teoria: Big Bang ] äärimmäisen pieni häiriö. "Virhetilanne" täydellisyydessä siirsi jotain olematonta juuri sen verran lähemmäksi jotain mitätöntä, että syntyi vetovoima. Nyt elämme tuon hitaan, mutta meidän ajallisesti käsittämättömän pienen hetken hidasmuuttujan jälkimainingeissa. Voimme vain odottaa takaisinpurkausta alkuhetkeen, jota ei ehkä ollutkaan - tosin oma aikamme loppunee aiemmin … ” - [2007] http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/05/hitaat-muuttujat-voivat-kiihty.html – BLOG/IL

...

VIITTEET

1] 3D ”three dimension printing” - http://en.wikipedia.org/wiki/Three-dimensional_space – [wiki_3D olotila]

2] ”Säikeistä häivähdys kuolemattomuutta” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/saikeista-haivahdys-kuolematt... -

3] ”Taistelu työstä ja tuotannosta” - http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/101019-maailmanlaajuinen... [US_P/IL]

4]Kehruu-Jenny” - http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_jenny [wiki/eng.]

5] Eräs ”asioista perillä oleva tohtori” kertoi vuoden 2013 Tieteiden päivillä Helsingin yliopistolla, että mahdollisuutemme ovat rajattomat – koska muuuntelumahdollisuudet kaikkien tuntemiemme alkuaineiden kesken ja välillä on niin suuri luku, ettei universumin tähtien määrä riitä sitä kertomaan”! … -kertoo siis materiamuunteluille loputonta kehityssarkaa …?, mutta minkä ehdoilla, millä energialla ja minkä ”kustannuksella”.

6] Mao - http://fi.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong [wiki/fi]

7] Kiinan kulttuurivallankumous [suuri harppaus] 1960 -luvulla vaati, että jokainen kaupunkilaisnuori käy maaseudulla oppimassa ”elämän edellytyksiä - http://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuurivallankumous [wiki/fi.]

8] [2005] ”Kirpputori on trendipaikka” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2005/05/kirpputori-on-trendipaikka.html [BLOG/IL]

9] Minimalismilla tarkoitetaan vain välttämättömyyksien hankintaa – tänään markkinamekanistinen kulutusyhteiskunta näyttö- ja vertailuefekteineen kannustaa hankkimaan lisää ja suurempaa (kuuluisat vertailut ”leikkimökin kokoisista pihagrilleistä ja heinäladon mittaisista citymaastureista” - http://www.blogilista.fi/avainsana/minimalismi - [WEB]

a] Tänään ”ympäristöllisesti hyvistä tarkoituksista huolimatta” (kestävä kehitys jne...) materiakäytön ja -muutosten tahti sekä määrä kiihtyvät ja noihin tapahtumiin liittyvät energiatarpeet kasvavat – tunnetuin ja tuntemattomin seurauksin … - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/nayttotalous-luonnostaan.html -

b] Imperiumin vastahyökkäys” voi tapahtua mutantoituneiden mikrobien toimesta – lisääntyvä materiamuuntelumme ja ”keinoaineiden” käyttö ovat luoneet otollista maaperää prionien, viruksien ja bakteerien suotuisuuskasvulle – ja -muuntumisille … - [2006] ”viruksetkin kilpajuoksevat, kuten me ihmiset” - http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/02/virukset-kilpajuoksevat-kuten... [BLOG/IL]

...

Ilkka Luoma

Kansalaisaktivisti ja Kiina konsultti, Helsinki

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

http://www.facebook.com/first.ilkka

OT

3D – kotitalous - vai globaali massatuotanto?

...

Sent

Cc: jyrki.katainen@vnk.fi ; matti.putkonen@perussuomalaiset.fi ; puheenjohtaja@keskusta.fi ; timo.laaninen@keskusta.fi ; taru.tujunen@kokoomus.fi ; kimmo.tiilikainen@eduskunta.fi ; eija-riitta.korhola@europarl.europa.eu ; satu.hassi@europarl.europa.eu ; sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu ; ville.niinisto@ymparisto.fi ; presidentti@tpk.fi ; sixten.korkman@aalto.fi ; pasi.holm@ptt.fi ; vesa.vihriala@etla.fi ; osmo.soininvaara@eduskunta.fi ; anni.sinnemaki@eduskunta.fi

Sent: Wednesday, March 27, 2013 11:39 AM

Subject: KANSALAISMIELIPIDE - 3D - kasvattamisen materialistinen vallankumous?

...

US

BLOG16125IL

---27032013---

Katselukerrat: 220

Tuomo K. kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 15:12

Ai tulostetaan auto?

Kukas sen kokoaa, vai löytyisikö autotallin kokoinen tulostin ja kokoomarobotti joka torpasta?

Homma kun ei ole tulostamisella selvä, vaan osat pitää koota yhteen. Esimerkiksi akselia kun ei voi tulostaa kiinni auton runkoon tai se ei pyöri.

Ilkka Luoma kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 15:53

Tuomo, olet oikeassa, mutta osaammehan jo 5-vuotiaina tehdä Legoista vaikka mitä ;-)

Tarmo Leinonen kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 18:01

Kompastuskivi tuossa on tulostusmateriaalien yksipuolisuus. Jotta voisi tulostaa edes varaosan niin tulostusmateriaalin pitäisi olla metallia?

Teille tulee varmaan yllätyksenä, että tässä aukeaa taas uusi kiistakysymys tekijänoikeusreformisteille (piraateille). Kuuluuko 3D-tulostus tekijänoikeuksien vai patenttilainsäädännön alle?

Minulla ei ole juuri nyt kantaa eikä mielipidettä. Minä luulin vielä äsken, että piraattipolitiikasta selviää, kun on perusteltu kanta muutaman bitin kohtaloon. Ja pariin patenttiin. Ja mallisuojaan. Jne. Tosiasiassa tämä tekijänoikeushomma tuntuu leviävän mahtavasti käsiin tällä vuosisadalla. Ja yksityisyys.

Ilkka Luoma kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 20:06

Tarmo, patenteista ...

Patentti on jalostunut itsesuojeluvaisto hidastamaan yhteiskunnan k...

Ihminen on utelias ja useimmiten nokkela. Nokkeluus tuottaa keksintöjä ideoistaja innovaatioista. Ihminen turvaa selustaansa naimakaupoissa, suvunjatkannassa, perheen suojelemisessa ja ideoidensa turvaamisessa. Ihminen on aina matkinut toistaan -- on filosofisesti vaikeaa määrittää, missä keksintö on valmisteltu ja tehty; usein nopein sovitun kaavan läpijuoksija saa lain suojan aivotuotokselleen.

Patentti antaa hengähdysajan keksijälleen aikaansaada tuotosta keksinnöstään. Keksintö kapseloidaan patentilla muiden ulottumattomiin - vain patentin haltijalle jää sen kaupallinen hyödynnös, jos osaa sen tehdä. Kapseloitu keksintö ajaa kilpailevaa tuotekehitystä tuottaen päällekkäistä perus- ja jatkotutkimusta. Suojattu keksintö suljetaan vapaan tuotekehityksen ulkopuolelle.

Patentin vapautuessa alkaa massatuotanto monilla tuotemerkeillä kehittäen alkuperäisen idean ja keksinnön sovellusaluetta ja toimivuutta. Avattu patentti panee kilpailevan tuotekehityksen käyntiin. Voimassa oleva patentti kapseloi koko patentin tuotteen tai palvelun ympäristöä lisäkehitykseltä. Patentinhaltija voi ainoastaan suoraan kehittää omaansa ja se on aina vähemmän kuin kilpailutilanteessa tapahtuva tuote- tai palvelukehitys.

Mikä olisi kehitysrytmi, jos patentteja ei sallittaisi, vaan evoluutio myös ihmisinnovoinnissa olisi täysin vapaata ja "kehitysideoiden ryöstö" sallittua? Todennäköisesti saavute olisi nopeampi kehitys; saisimme jatkoversioita nopeammin markkinoille. Olisiko tämä hengästyttävä kehityskilpajuoksu liian kohtalokasta yhteiskuntakehityksellemme. Ajaisimmeko kehityskilpailussa psyykkeemme ymmärryksemme äärirajoille ja ylikin, jos täydellinen anarkiakeksiminen sallittaisiin kopioimalla heti toisten innovaatiot omaan tuotekehitykseen?

Nyt patentteja ei voi hyödyntää ilman haltijansa lupaa, mutta haltuunotto saadaan rahalla laillisesti - ostamalla yrityksen, joka omistaa patentin tai henkilön, joka patentin laillisesti hallitsee. Patentti suojaa itseasiassa vain "omistajansa" - suoden tälle sanktioidun korvauksensaantimahdollisuuden.

Mistä nämä keksinnöt itse asiassa tulevat. Filosofisesti voidaan sanoa, että kaikki keksinnöt ovat aina olemassa, on vain kysymys siitä, kuka sen ensimmäisenä julkistaa ja saa sille hyväksynnän. Ovatko keksinnöt ihmisen omaa vai yhteiskunnalista syy-seurausoivallusta yhteisöllisyydessä, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen. "Turvatuin patentti" syntyy suojattuna - tietojen kohdatessa siittiön ja munasolun yhtyessä - tämä patentti toimii joka sukupolvessa ja siitä syntyy ainutlaatuinen jatkokeksintö vailla vertaa.

Patentti on reviiri, joka on kuulunut eliökunnan periaatteisiin aikojen alusta alkaen. "Patentti" ja sen hidastava kehitysrytmi rakentaa rajapyykit, joilla suuri, meille tuntematon "lopullisesti patentoitu eliöohjauksen käyttöjärjestelmä" hidastaa sopivasti populaatioiden kehitysvauhtia säädellen lajeja yhteiseen harmoniaan. Vallitseva vaihe on nyt kuitenkin ylittänyt harmonian rajat ja ihmiskunta "säätelee" ympäristöään juuri innokkaan uteliaisuuden ja keksintömanian kautta rajaviivalle, jossa jokin kausaliteetin tekijä puuttuu luonnonkiertoon pysäyttäen / muuttaen vallitsevan kehityksen. ---
könä kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 20:20
Tarmo Leinonen kommentoi_ 2 tuntia sitten

Kompastuskivi tuossa on tulostusmateriaalien yksipuolisuus. Jotta voisi tulostaa edes varaosan niin tulostusmateriaalin pitäisi olla metallia?

Teille tulee varmaan yllätyksenä, että tässä aukeaa taas uusi kiistakysymys tekijänoikeusreformisteille (piraateille). Kuuluuko 3D-tulostus tekijänoikeuksien vai patenttilainsäädännön alle?

Minulla ei ole juuri nyt kantaa eikä mielipidettä. Minä luulin vielä äsken, että piraattipolitiikasta selviää, kun on perusteltu kanta muutaman bitin kohtaloon. Ja pariin patenttiin. Ja mallisuojaan. Jne. Tosiasiassa tämä tekijänoikeushomma tuntuu leviävän mahtavasti käsiin tällä vuosisadalla. Ja yksityisyys.

Musiikkia ja tietokoneohjelmia suojaa tekijänoikeus, joka estää kopioinnin.

Patentti suojaa kaupallista toimintaa vastaan, yksilöllä on lupa tehdä itselleen vastaava toiminnallisuus mitä patentti suojaa.

3D tulostus on hiukan hämärällä rajalla, mutta käytännössä 3D tulostus on valmistusta (additive manufacturing). Tällöin nykyisen lainsäädännön alla voi lakimiehilläkin olla hauskaa yrittäessä perustella miksi tekijänoikeus estäisi minua tekemästä fyysistä tuotetta.

Cyclox kommentoi_ 27. maaliskuu 2013 21:44

En ihan koko blogia jaksanut lukea, muttta heitän kommentin kuitenkin

- 3d-tulostuksen yleistyminen auttaa uusien tuotteiden ideoinnissa, mutta tulostamalla tehdyn tuotteen valmistusaika on paljon pidempi kuin sarjavalmistetun (esim n. 2 sekuntia ruiskupuristus verrattuna 2 tuntia tulostus)

- ensisijaisesti 3D-tulostus on tuotekehitystyökalu

- varaosien tms. harvinaisten tuotteiden valmistamiseen voi 3D tulosteista olla apua

- tuotantotyökalujen valmistuksessa 3D-tulostuksesta on apua (on tosin jo laajalti käytössä), eli valumallityökalut yms. voidaan tehdä tulosteiden avulla

Tärkeä teknologia, jossa Suomen on syytä olla mukana. Hypetys tällä hetkellä on osaksi hieman naiivia, mutta  uskon, että todellisia käytännön sovelluksia on kuitenkin todella paljon.

Ilkka Luoma kommentoi_ 28. maaliskuu 2013 04:31

Jos verrataan luonnon omaa "3D tulostusta", sikiön "tulostumista", oikeastaan kasvamista - niin siinä ei ole kokoamista, vaan tulos syntyy yhdeksi kokonaisuudeksi - ei niinkuin meidän "tulostaminen" esimerkiksi autoksi, joka on osiensa summa! 

könä kommentoi_ 28. maaliskuu 2013 17:06

Tulostamisella on oma lukunsa kun tehdään oikein monimutkaisia osia, joissa eism. ruiskupuristeinen valmistustapa on vaikea / mahdoton työstää. Mutta 3D tulostus vie aikaa verrattuna näihin olemassa oleviin tapoihin. Käyttökohteita on useita, esim implantit. Täällä naapurissa tehty laite eismerkkeineen...

Tuo tekijänoikeus jäi hiukan kesken aiemmassa selityksessä. Jos kopioit jonkun valmiin mallin netistä ja alat tulostaan, niin mallin lisenssiehdot sanelee rikotko tekijänoikeutta. Et silloin kun lisenssinä on esim. CC tai GPL. Mutta jos on jonkun tuottama ja "vahingossa" saatavilla netistä, niin rikot tekijänoikeutta, jos käytät tulostukseen.

Jos taas valmistat itse mallin 3D suunnitteluohjelmalla, niin tällöin tuotat tuotoksen itse. Tällöin et riko tekijänoikeutta (paitsi jos kopioit mallin kopioimalla mallin bitit, et mittoja)...

Ilkka Luoma kommentoi_ 29. maaliskuu 2013 05:51

Luonnon oma "3D" on meille täysin käsittämätön - jos ajattelemme, että vastasyntyneen "rakennusaihion" jatkumo kasvaa/ "kerrostuu" pelkällä äidinmaidolla - useita kuukausia, niin tähän nähden on meidän omat 3D harjoitukset vielä alkeellisuutensa esiasteella ... mutta annas olla, kun katsomme tilannetta 1000 vuoden kuluttua (evolutiivisesti hyvin lyhyt aika) - ellemme ole itse osanneet jo sitä ennen tuhota omia elinmahdollisuuksiamme - tosin tuolloinkin tänne on voinut jäädä alun alkaen meidän itsemme kehittämä robotiikka, joka "kerrostaa" itse itseään - "kuolemattomuutena"! :-)

Ilkka Luoma kommentoi_ 4. huhtikuu 2013 06:55

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot