Kristikunnan kirkkojen käsittämätön "kolmiyhteinen jumala" opetus

Ns. kolminaisuusoppi, oppi kolmiyhteisestä jumalasta, yhden ja saman jumalan kolmesta eri ilmenemismuodosta on monien itseään kristilliseksi kutsuvien uskontojen perusopetuksia. Sen mukaan siis Jumala, Jeesus ja pyhä henki olisivat yhden ja saman jumalan eri ilmenemismuotoja, mutta kuitenkin samaa persoonaa.

Kristinuskon oppikirjana pidetty Raamattu ei mainitse tälläisestä yhtään mitään. Pöyristyttävää on silti, että kristilliset kirkot pitävät tähän epäraamatulliseen ns. kolminaisuusoppiin uskomista ehtona sille, että yksittäistä henkilöä tai ryhmittymää voitaisiin kutsua kristityksi tai kristilliseksi.

Kristinuskon oppikirjana pidetty Raamattu kun osoittaa, että on yksi kaikkivaltias Jumala ja hänen alaisuudessaan on hänen ensimmäinen luomistekonsa, ainoasyntyiseksi Pojaksi kutsuttu Jeesus Kristus, joka kuitenkin on alistettu Isänsä alaisuuteen ja hänen osoitetaan olevan eri persoona kuin Kaikkivaltias Jumala ja Luoja.

Kristikunnan kolminaisuusopin "kolmannen jumalan" ilmentymää pyhä henkeä, ei taas missään kuvata olevan laisinkaan mikään persoona. Se kuvataan voimaksi, jota Jumala voi antaa ihmisten tueksi ja vahvistamiseksi tietyissä tilanteissa.

Kolminaisuusopetus otettiin kristinuskon muodostuviin institutionaalisiin ja maallistuneihin kirkkoihin kauan Jeesuksen päivien ja Raamatun valmistumisen jälkeen. Sen sanotaan perustuvan ns. Athanasiuksen uskontunnustukseen.

Tästä mainitsee tunnettu hakuteos The New Encyclopedia Britannica seuraavaa:

"Tuo uskontunnustus oli idän kirkolle tuntematon aina 1100-luvulle saakka. Oppineet ovat 1600-luvulta lähtien olleet yleensä samaa mieltä siitä, että Athanasius (kuoli v. 373) ei kirjoittanut Athanasiuksen uskontunnustusta, vaan se laadittiin luultavasti Etelä-Ranskassa 400-luvulla."

".....Tällä uskontunnustuksella näyttää olleen vaikutusta pääasiassa Etelä-Ranskassa ja Espanjassa 500-600 luvulla. Sitä käytettiin kirkon liturgiassa Saksassa 800-luvulla ja Roomassa hieman myöhemmin."

Tunnettu historioitsija Willy Durant kirjoittaa kolminaisuusopin alkuperästä:

"Kristillisyys ei tuhonnut pakanuutta, se omaksui sen......Egyptistä tulivat käsitykset jumalallisesta kolminaisuudesta."

Rooman valtakunnan ja myös kristinuskon historiasta laajoja tutkimuksia aikoinaan tehnyt historioitsija Edward Gibbon mainitsee asiasta kirjassaan "Kristillisyyden historia":

"Jos kristillisyys voitti pakanuuden, on yhtä lailla totta, että pakanuus turmeli kristillisyyden. Ensimmäinen kristittyjen deismi....muuttui Rooman kirkon toimesta käsittämättömäksi kolminaisuusopiksi. Monia egyptiläisten keksimiä ja Platonin ihannoimia pakanallisia opinkappaleita pidettiin uskomisen arvoisina."

 

Otavan suuri ensyklopdia (1977 painos, 3. osa, sivu 2435):

 

"Kolminaisuusopilla ei ole välitöntä perustaa Raamatussa."

Katolinen tietosanakirja (The New Catholic Encyclopedia) tunnustaa myöskin asian:

"Sanamuotoa "yksi Jumala kolmessa persoonassa" ei lopullisesti vakiinnetettu eikä varmastikaan täysin omaksuttu kristilliseen elämään eikä sen uskontunnustukseen ennen 300-luvun loppua (siis kauan Raamatun valmistumisen jälkeen)."

"Mutta vasta tämä sanamuoto ansaitsee nimityksen kolminaisuusoppi. Apostolisten isien (tarkoittaa tällä Jeesuksen apostoleita ja alkukristittyjä) ei ollut mitään etäisestikään tälläistä ajatusta tai näkökantaa muistuttavaa."

 

Kolmiyhteinen jumala opetus ei ole siis Raamattuun perustuva, eikä kuulunut alkuperäiseen kristinuskoon, vaan on myöhemmin tehtyä lisäystä ajoilta jolloin ns. pakanallisuus alkoi vaikuttamaan "luopumuksen" jälkeisessä luopiokristillisyydessä.

Jostain syystä tämä käsittämätön oppisekasotku on pitänyt pintansa esim. Suomen ev.lut. kirkossa (opetetaan esim. rippikoulun opetuksessa) ja monissa muissa pienemmissä uskonnollisissa suuntauksissa.

Johannes 20:17:

"Minä (Jeesus) menen ylös, minun Isäni tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö."

Johannes 17:3:

"Tämä merkitsee ikuista elämää sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka hän on lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen."

Johannes 14:28:

".....Jos rakastatte minua, niin iloitsisitte siitä, että menen Isän luo, sillä Isä on minua suurempi."

1. Korinttolaisille 11:3:

"...........Jumala on Kristuksen pää."

1. Timoteukselle 2:5:

"Sillä on yksi Jumala ja yksi välittäjä Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Jeesus Kristus."

Katselukerrat: 972

Tsaimai kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 21:46

Taas tätä.

On teillä uskiksilla vaikeata.

Jyri Puhtinen kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 22:00

Nimim. Tsaimai: "Taas tätä. On teillä uskiksilla vaikeata."

 

??11

 

Täällähän on vähintään joka toinen päivä blogikirjoitus maahanmuuttajista, islamilaisuudesta, ns. "pakkoruotsista", "persuista" homoseksuaaleista, feminismiin liittyvistä asioista joko puolesta tai vastaan, ilmastomuutoksesta puolesta tai vastaan ja muista vastaavista asioista. Tuntuu siinä tapauksessa olla muillakin vähän "vaikeaa."

 

Tämän blogin aiheesta en muista olleen kirjoitusta täällä vähään aikaan ja uskontoon liittyviä kysymyksiä ei täällä ainakaan vielä ole julistettu kielletyksi aiheeksi. 

 

Merkitystä omaava kysymys ainakin siinä mielessä, että 80 % suomalaisista kuuluu ev. lut. kirkkoon. Luulisi siksi näitä jäseniä ainakin jonkin verran joskus kiinnostavan kirkkonsa opetuksien alkuperä, ja se mihin ne perustavat. Monia näistä ei kiinosta, se myönnettäköön, joka taas lähinnä kertoo  mistä?

Tomppa kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 22:15

"Täällähän on vähintään joka toinen päivä blogikirjoitus maahanmuuttajista, islamilaisuudesta, ns. "pakkoruotsista", "persuista" homoseksuaaleista..."

 

Pakkoruotsista ei ihme kyllä aloituksia ole juuri ollut vaikka vaalit ovat nurkan takana. Sinä ilmeisenä pakottamisen kannattajana näet tuskaa mikäli ihmiset vaativat demokraattisia vapauksia itselleen. Onko suvussasi mahdollisesti ollut valtaväestöstä poikkevia yksilöitä kielen tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen, uskonlahko tai joku muukin poikkeavuus voisi selittää logiikkasi mielekkyyden? 

Cyclox kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 22:24
Jyri, pohdintasi syynä taitaa olla se, ettet ymmärrä Raamattua. Kaikki on varmaan paljon selvempää sitten, kun ymmärrät mitä Raamatussa sanotaan.
Tomppa kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 22:29
En tiedä tarkoititko minua, mutta joka jouluaterialla meillä luetaan pätkä Jeesuksen syntymästä, eli olemme lähes kristittyjä vaikka itse erosin kirkosta heti kun anopin vaatimat kirkkohäät olivat ohi.
Jyri Puhtinen kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 22:41

Nimim. Cyclox: "Jyri, pohdintasi syynä taitaa olla se, ettet ymmärrä Raamattua. Kaikki on varmaan paljon selvempää sitten, kun ymmärrät mitä Raamatussa sanotaan."

 

Voisitko mielellään esittää hieman perusteitava vättämällesi?

Tomppa kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 23:01

"Tämä on vain eräs todiste kolminaisuuden puolesta. Jumala on tosiaankin Kristuksen eli Jeesuksen pää eli kaikki se mitä Jumala on niin on Jeesus."

 

Onko Sinulla mitään tietoa missä tämä Jeesus on? Ilman faktoja keskustelu on pelkää triviaalia höpinää.

Jyri Puhtinen kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 23:02

Anneli Tuulikki Laine: "Lue Johanneksen evankeliumin 14. luvun jakeet 16,17, ja 18"

 

Siinähän kerrotaan, että Jeesus rukoilee ja pyytää Isältään Kaikkivaltiaalta Jumalalta JHWH:lta, että tämä lähettäisi kristittyjen avuksi "auttajan", "totuuden hengen" = Jumalan toimivavan voiman pyhän hengen, jotta se vahvistaisi ja auttaisi Jeesuksen seuraajia. Siis Jumala lähetti pyhän hengen vahvistamaan ja auttamaan ihmisiä, Jeesuksen pyynnöstä. 

 

Alkukielen tekstien perusteella muuotoin ilmauksesta "henki", ei ole aihetta käyttää isoa alkukirjainta, kuten kirkkoraamattukäännökset tekevät.

 

Anneli Tuulikki Laine: "Vielä edellisen, 13.luvun jae 20 selventää..."

 

Siinähän tuodaan esiin sitä, että Kaikkivaltias Jumala JHWH on lähettänyt Jeesuksen, ja että se joka ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa myös vastaan tämän Isän ja pään, Kaikkivaltiaan Jumalan. Ei mitään muuta sen monimutkaisempaa.

 

 

 

Jyri Puhtinen kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 23:12

1. Korinttolaisille 11:3 "...Kristus on jokaisen miehen pää ja mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää."

 

Tätä kohtaa ei voi millään ymmärtää kolminaisuuden tueksi. Jumala on siis sen mukaan Jeesukseen nähden "pomon ja päällikön" asemassa, asian noin kansanomaisesti ilmaistakseni.

Jyri Puhtinen kommentoi_ 7. helmikuuta 2011 23:29

"Sauli Saari: Jeesus ei voi olla erillään Jumalasta."

 

Eihän sitä voi olla kristittykään. Tämän täytyy omaksua Jumalan opetukset, periaatteet ja tahto ja noudattaa hänen käskyjään. Silti kristittykään ei ole jumala, vaikka onkin ajattelutavassa "yhtä" Jumalan kanssa.

 

Perheissäkin ollaan usein "yhtä." Isä, äiti ja lapset toimivat usein saman tavoitteen hyväksi ja ajattelevat useinkin hyvin samoilla tavoilla asioista. Silti kaikki heistä ovat aivan omia persooniaan, niin kuin ovat Jumala, JHWH ja Jeesus Kristuskin. 

 

Sauli Saari: "ja jos Jeesus on se Jumalan lähettiläs, niin Jeesuksen täytyy kuulua jumaluuteen, koska Jumala on yksi."

 

Ei laisinkaan niin. Raamatussa myös esim. profeetoista käytetään nimitystä "Jumalan lähettiläs", ns. uudessa testamentissa samoin kaikista kristityistä, kun nämä osallistuvat Jumalan valtakunnan hyvän uutisen saarnaamistyöhön. Silti he eivät ole jumalia tai yhden jumalan joku monista osista tai ilmenismuodoista.

 

Nokkelaa sananpyörittelyä ja asioiden sekoittamista ja vääntämistä kuitenkin S. Saarelta, täytyy tunnustaa. Hänestä olisi tullut "hyvä" pappi sananpyörittelyineen.

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot