Koulukiusaajasta työpaikkakiusaajaksi

Kuinka moni työpaikkakiusaaja on entinen koulukiusaaja? *] Meissä kaikissa perinnöllisenä asuva ilkeämieli istuu tiukasti olkapäällä – pönkittääksemme omaa valtaa, itsetuntoa ja hetkellisesti vajavaista mieltä.

Kiusaaja usein painostuksellaan peittoaa omaa vajavaisuuttaan – käymme ”heikomman” kimppuun – myös sanan säilällä. Olemme ronkkijoita, ja joskus hävettää urakalla, mitä tuli tehdyksi, sillä ”ilkeämielen” tilalle voi astua myös ”lempeämieli”.

*] YLE TV1 MoT esittää ensi maanantaina kantaa ottavan ohjelman työpaikkakiusaajista.

...

Vuosia sitten pohdimme aihetta syvällisesti – asiaan kimmokkeen antoi tuolloin juuri julkistettu Päivi Hamaruksen väitöskirja koulukiusaajista; siitä olikin helppo vetää kysymys: ”Kuinka moni koulukiusaaja siirtää ilkeämielen myös työpaikalle?”

...

Moni kiusattu päätyy mielenterveyden ongelmiin – ja vain promille suomalaisista mahtuu mielisairaaloihin ”lääkitystä” saamaan ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/01/promille-suomalaisista-mahtuu... - [BLOG/il]

[2006] Kuinka moni koulukiusaaja on vallanhimossaan kyynärpäinyt itsensä johtajaksi ja työpaikkakiusaajaksi?

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/11/kuinka-moni-koulukiusaaja.html - [BLOG/il]

[FM Päivi Hamaruksen kasvatustieteen väitöskirjan "Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta", tarkastettiin lauantaina 11. marraskuuta 2006 Jyväskylän yliopistossa]

LINKKI KESKUSTELUUN ............................... TIEDE

Valtakunnallinen sanomalehti uutisoi Länsi-Suomen lääninhallituksen erikoissuunnittelijan FM Päivi Hamaruksen väitöstutkimuksesta koulukiusaajien olleen vallanhimossaan enemmistön tuella piinaajia erilaisille - vähemmistössä olleille. Vähemmistöt ovat monesti pelote enemmistön turvallisille vakiovalinnoille. Kiusaajat haluavat valtaa pönkittäen sillä mahdollisesti heikkoa sisäistä itsetuntoaan.

Kuinka moni näistä kiusaajista on myöhemmällä iällään aikuiselämän kiusaajia sekä vallanhimossaan jatkaneet pyrkyryyttään johtajistoon saakka. Johtajapeli on useasti kyynärpääpeli, jossa henkinen puukotus on arkea. Pyrkyryyttä esiintyy ylimmissäkin johtajakerroksissa. Millainen johtaja on lapsuuden koulukiusaaja?

Onko mahdollista, että jo nuorena opittu tapa saada hyväksyntää ja joukon mielipidevaikuttajuutta lietsoo vielä myöhemminkin uutterasti vallan oksistolle nousua keinoja kaihtamatta. Millä motiiveilla nämä kiipijät alaisiaan johtavat?


Eteneminen on kilpailua ja vallantavoittelussa keinoja ei kaihdeta

Millainen on johtaja aikuiselämässä, joka oli jo lapsena sisimmiltään epävarma itsestään? Kuinka hän vaikeissa ja yhteisvastuullisissa paikoissa opastaa joukkojaan? Onko koulukiusaajalla aikuiselämässä sijaa ymmärtää johtamisen periaatteet huomioiden ihmisten erilaisuus, kun jo lapsuudessa ja nuoruudessa keino saada valtaa oli erilaisuuden painostus, arvostelu ja lokaan polkeminen.


Väitöskirjan tehnyt Päivi Hamarus kertoi kiusaamista olleen aina,

niin kauan kuin ihmisiä on ollut. Se on veressä. Se on keino kohentaa omaa itsetuntoa ja mainetta kovana kaverina, joka uskaltaa. Uskallus on aika arveluttavaa, koska se perustuu hiljaisen enemmistön hyväksi käyttöön, heidän enemmistöltään uskaltamatta puuttua epäkohtiin vääryydestä, mitä erilainen vähemmistöön kuuluva joutuu.


Suurin osa ihmisistä on myötäilijöitä,

jotka julkisesti seisovat vahvemman esiintyjän takana, vaikka mieli voisi olla vastaankin. Nämä samat seurailijat ovat myös työelämässä ymmärtäen hiljaisesti vääryyden tapahtuvan, mutta uskalluksen puuttuessa ollen vaieten äänitorvensa takana.


Vallanhimoiset ihmiset päätyvät kyynärpäillä johtajapaikkoihin

Johtajuus ei ole vain vallantavoittelua - johtajuus on ominaisuuksia, joille on katetta karismana, erilaisuuden hyväksyjänä, erotuomarina jakaen tiukkaa oikeudenmukaisuutta pannen peliin itsensä. Koulukiusaaja ei koskaan pannut peliin itseänsä muutoin kuin kohteen valinnassa, joka oli valmiiksi alakynnessä ollen vähemmistössä jonkin ominaisuutensa takia.Kuinka paljon johtajistossa on näitä aikaisempia koulukiusaajia,

joille painostus, uhkailu, aliarvostaminen ja kyky ymmärtämättömyydestä erilaisuuden rikkaudesta on tuttua. Kuinka paljon nämä arveluttavat ominaisuudet ovat arkipäivää alaisille, joilla omaa heikkoa itsetuntoa vahvistetaan.

Johtajuus on ominaisuus, jota ei voida koulussa oppia,

se on olemassa tai sitten ei - erityisesti vaikeissa valinnan tilanteissa, joissa mitataan todellisia kykyjä. Kateus, pelko huonommuudesta, tieto omasta keskinkertaisuudesta ja tunne heikosta itsetunnosta ajaa entistä sinnikkäämmin tekoihin, joille ei ole todellista hyväksyttävää menestystä johtamisen tavoille.

Ilkka Luoma

http://www.facebook.com/first.ilkka

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

AL – US

---27102013---

doc.: koulukiusaajasta_tyohon_27102013.doc – OpenOffice Writer

514 | 4783

Katselukerrat: 444

Ilkka Luoma kommentoi_ 27. lokakuu 2013 11:02
Neuvos kommentoi_ 27. lokakuu 2013 13:22

Kiusaaminen alkaa jo päiväkodeissa ja olisi ensiarvoisen tärkeää puuttua ilmiöön jo lapsesta alkaen.

Valitettavasti ilmiö siirtyy vanhemmista, jotka joutuvat yhä enemmän taistelemaan olemassaolostaan tässä kilpailuyhteiskunnassa.

Vielä 70-luvulla työmailla vietiin ryhmähengellä heikompikin yksilö ja esimies järjesti työt tekijänsä mukaan sopivasti ja kaikilla oli vakaa toimeentulo turvattu.

Ilkka Luoma kommentoi_ 27. lokakuu 2013 17:59

Yhteenkuuluvaisimmillaan "kaveria ei jätetä" oli Talvisodassa ja kesällä 1944 ... noista ajoista on vain muisto ja muutama veteraani - kohta ei heitäkään.

Jukka Mäki kommentoi_ 27. lokakuu 2013 19:41

Syynä varmasti useimmiten on lapsuudessa koetut traumat!

Olen kuunnellut tutkijan, Salme Blomsterin selvityksiä asiasta, enkä epäile!

Linkistä kannattaa kuunnella ainakin " narsismi ja psykopaatti"!

Ilkka Luoma kommentoi_ 27. lokakuu 2013 21:47

... kiusaamista esiintyy niin kauan kuin on enemmän kuin yksi ihminen ...

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot