Koko palkka verottomana käteen - vain kulutusvero

Muutosvastarinta on valtava, kun radikaalisti esitettiin verotuksen arvopohjaksi itse liike ja kuluttaminen – konkreettinen motorisoitu liikunto paikasta a paikkaan b, ja usein vielä takaisin … jne. Todellisten ajokilometrien verottaminen *] on oikeudenmukaista – sillä itse veroa määritettäessä voidaan käyttää useita muuttujia säätämään paikkaa, ajankohtaa, tarpeellisuutta ja esimerkiksi kulumisjäljen aiheutumaa … tämä on vasta alkua ---

Verotus on tulontasausta ja inhimillisyyttä heitä kohtaan, jotka eivät voi tahtonna, jopa tahallisesti tehdä työtä ja ottaa osaa yhteiskuntatalkoisiin. Mutta säätyykö lopullinen verotus työnkin osalta verottomaksi – kyllä, jos oivallamme, että vain ympäristön käytöstä maksetaan – siis vain kulutusverot ja tienaat bruton nettona ...[?]

*] Kilometriverotus – paikkatieto – henkilöverotili ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/156518-kilometriverotuks... – [US_P/il]

*] Kilometriverotus – paikkatieto – henkilöverotili ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kilometriverotus-on... - [AL/BLOG/il]

...

[ … näin maalasimme verotuksen tulevaisuutta jo vuosia sitten --- ]

Kannusteellisin työ on verottamaton toimeliaisuus!

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/03/visiona-kannusteellisin-ty-on... – [BLOG/il]

Kehittymättömien seuranta- ja tietojärjestelmien takia ihmiset ovat hoitaneet yhteiskunnallisen tulontasauksen verottamalla työtä. Kaikki eivät tee tai halua tehdä työtä, näin ei kerry täysin oikeudenmukaisesti tuloveroakaan.

Kaikki ihmiset kuluttavat ja tästä on maksettava

Langaton maailmanlaajuinen tietoverkko ja mahdollisuus reaaliaikaiseen yhteyteen mahdollistaa visiona kulutusveron säätämisen henkilökohtaiseksi. Palkka- ja kaikki muukin työ vapautetaan kokonaan verosta. Ihmiset saavat tehdä kukin kykynsä ja taitonsa mukaan työtä maksamatta siitä mitään tulontasaukseen.

Kansalaispalkka on syntymähetkellä annettava kaikille samansuuruinen elämisen perustase, joka täydentyy myöhemmin työllä ja vähentyy kulutuksella. Se kustannetaan kulutusveroista laskettavalla sosiaalisuuskertoimella – joka voi olla tasasuuruinen tai progressiivinen (kulutustasoon nähden – mitä enemmän kulutat, sen enemmän maksat) **]


Maapallo on rajallinen luonnonvara ja elomme keskipiste

Tunnetusti on vaikeaa harjoittaa lisääntymistä ja valtapyyteitä ilman vettä, hengitettävää ilmaa ja energiaa kehollemme. Ihmiselo tarvitsee myös kukin kohtuullisen henkilökohtaisen ja dynaamisen reviirin. Evoluutio itsessään pyrkii kasvattamaan eliönsä yli reviirirajojensa.

Mikäli kasvulle ei ole mitään luontaista vihollista, seurauksena on kaaos ja harmonian tuhoutuminen. Ihmisen on syytä oppia kannustamaan maapalloistunutta yhteisyyttä, jossa ylettömälle kulutukselle on laitettava suitset suuhun. Ympäristötuhojen leviäminen on koettava yhteiseksi viholliseksi.

Pelkästä kulutuksesta maksat veroa

Yhteiskunta siirtyy kokonaisuudessaan varojen keräyksessä pelkkään kulutuksen verottamiseen, vieläpä reaaliajassa. On ajan kysymys, jolloin kaikilla ihmisillä on jatkuvasti maailmanverkkoon oleva tietoyhteys.

Kaikki kulutustapahtumat kirjautuvat reaaliaikaisesti verottajan keskusjärjestelmiin (jokaisella on oma henkilökohtainen verotili) kuitaten jokaisen henkilökohtaisesta kertymätaseesta kulutuksensa verran kulutuksesta aiheutuneiden ympäristöhaittojen korjaamiseen, yleiseen tulonjakoon ja yhteiskunnan menojen sekä inhimillisen sosiaalitoimen kattamiseen – 'sosiaalisuuskertoimella' täsmättynä.

Jokaiselle henkilökohtainen kertymätase

Kaikilla ihmisillä on syntyhetkelle määritetty kohtuullinen ympäristön huomioiva kertymätase, jonka määrä on laskettu hyvän elämisentason kulutuskäyttäytymisestä. Tämä tase elää kulutuksemme mukaan. Saamme kaiken ansaitsemamme ostovoiman käyttöömme, lyhentämättömänä. Jokainen voi näin toteuttaa säästämisen tai kuluttamisen politiikkaa halunsa mukaan.

Kulutus on sen sijaan tarkasti sen ympäristörasittavuuden mukaan jaettu haittaluokkiin. Haittaluokituksen määrää kansallisesti edustuksellinen 75% enemmistö ja kansainväliset normit määrää YK tai muu vastaava.

Kulutustapahtuma vähentää kertymätasetta

Veroa eli jokaisen henkilökohtaista kertymätasetta vähennetään jokaisessa kulutustapahtumassa. Kaikki muodostunut tulo kirjautuu samaiselle tilille, missä kertymätase on. Eurot ja markat ovat numeroita tietojärjestelmissä henkilökohtaisella ja verottomalla ansaintatilillä ja tuo rahamäärä pienenee aina kulutustapahtumassa – kulutusveron maksuna.

Maksat kulutusveroa ympäristöjälkesi myötä -

Yhteiskunnan rasitteellistajat ja luonnon materian ja energian käyttäjät maksavat juuri sen verran kuin kuluttavat. Ken haluaa ostaa ja käyttää, maksaa myös siitä. Kaikilla on vapaus omiin päätöksiin, ainoastaan yhteiskunta määrää sen, mikä on luonnolle ja yhteisölle rasitteellisinta, joka määrää kulutustapahtumille rasitepisteytyksen, jolla on hintansa.


Tietotekniikan kutistuessa taskuihimme,

ja laitteiden sisältäessä paikannuksen, on jokaisella oma yksilöllinen laitteensa nimikoidusti kuten nytkin. Kaikista taskukännyköistä on yhteys keskusjärjestelmiin, jotka kirjaavat tekniikan tarkasti kaikki kulutustapahtumat ja verottavat sitä.

Työtä ei voi tehdä ilman jokapäivästä kuittautumista ilman omaa taskukännykkää. Kännykkä kerää työsuoritteet ja välittää tiedot kulutusjuhlistamme tai jakaen säästämisestä lisäkertymää henkilökohtaiseen kertymätaseeseemme.

Kulutuksen haittataulukot luovat pisteytyksen,

jossa plusbonuksia saa erityisestä työllistämisestä sekä energiaa säästävästä kierrätyksestä ja tasemenetyksiä miinusbonuksina taas saa erityisen haittavaikutuksensa vuoksi. Hengittämämme ilma on kulutusseurannasta vapaa, mutta ilmakehän rasittaminen mm. auton käytöllä on verotettavaa.

Kävelemisestä ei veroteta, vaan henkilökohtaisen taskukännykkämme laskiessä riittävän määrän kävelyä, antaa keskusjärjestelmä kävelijälleen plusbonuksia. Kaikki kulutus- ja ansaintatapahtumat kirjautuvat henkilökohtaiseen kulutushistoriaamme ja näin meille muodostuu elämisen kulutustase. Jokainen tietää, mikä on ollut oma osuus yhteiskuntamme tulonjaossa ja luonnonrasitteessa.

Rasite luonnolle ja rasite itselle – ei muille!

Jokainen on yksinkertaisesti oikeudenmukaisessa asemassa ansaitsemassa kukin työhalujensa ja -kykyjensä mukaisesti ja jokainen saa aina tietää oman osuutensa olemuksestansa luonnon rasitteena. Reaaliaikamenetelmillä on myös mahdottomuus olla maksattamassa itseaiheutettuja ongelmia muilla – esimerkiksi sairauksien ja terveyden menetyksen osalta.

...

Langaton tietoinfrastruktuuri,

suuret suojatut massamuistit, oppivat ohjelmistot, mallintamisen ennakoivuusjärjestelmät ja henkilökohtaiset sensorit mahdollistavat reaaliaikaisen työ- ja kulutushistorian muodostumisen käyttöoikeuksien puitteissa myös kertyvälle henkilökohtaiselle blogille.

Blogissa sijaitsevat myös kaikki muukin tallentamamme tietomateriaali niin tekstinä, kuvina, videoina kuin asiakirjamerkintöinä kaikesta siitä, mitä nyt teemme mm. virastoissa paperin ja lomakkeiden avulla.

Maapalloistuva yhteiskunta kehittyy ja tasa-arvoisempi maapallomme kuluttaminen tulee vääjäämättä osaksemme. Enää ei voida hyväksyä toisten eloa muiden kustannuksella.

**] Palkka työstä tms. ansainnasta on aina veroton → siirtyy henkilökohtaiselle verotiliotteelle, josta suoritetaan kulutusverovähennykset – Esimerkiksi vuodessa palkat yhteensä 35.000 euroa – ostetaan kulutusveronalaisia tuotteita ja palveluita vaikkapa 22.000 eurolla, joille sälyttyy kulutusveroa kunkin hyödykkeen ympäristöjäljen mukaisesti esimerkiksi 8.000 euroa, summahan on tuossa 22.000 eurossa mukana. Tuon 8.000 euron kulutusvero-osuus määrittää esimerkiksi 'sosiaalisuuskertoimeksi' 0,9, jolloin tulontasaukseen menee veroa 7.200 euroa → kokonaisverorasite on näin tässä kuvitteellisessa esimerkissä yhteensä 15.200 euroa eli noin 43,4 prosenttia kokonaisansioista – pitää ottaa huomoon, ettei erillistä arvolisäveroa ole – vaan henkilölle jää käteen tässä esimerkissä 19.800 euroa ja nuo ostothan olivat ilman kulutusveroa 14.000 euroa eli säästöön jäi vuodessa 5.800 euroa.

TIETOISKU

Pääsiäissaaret [LINK YLE] saattavat olla pienoismalli maapallosta ja ryöstäytyneestä ympäristön käytöstä vain yhden eläinlajin – ihmisen – hyväksi, ja lopulta tuhoksi. Arvellaan, että Pääsiäissaarella 1] ihminen kulutti luontaista ympäristöään tavalla, joka vei lopulta itse ihmisen elinmahdollisuudet.

Toimiiko Pääsiäissaaret meille varoittavana esimerkkinä – koko maapallon mittakaavaan. Ehkä, ehkä ei, mutta tosiasia on se, että kulutuksemme on täysin suhteeton biomassamme suhteeseen 2] muuhun eliökuntaan – siis syömme nyt biosfäärin 3] muun eliökunnan ”murokulhoilta” 4] - heikentäen toisten lajien eloa ja lisääntymistä. Voiko tästä lopulta olla ihmiskunnalle Pääsiäissaarten kohtalo – saattaa olla … olisikin aika tutkia todellista kuluttamisen verotusta – ennakoivana toimenpiteenä, ennenkuin on liian myöhästä … LINK YLE/ Areena ~ http://areena.yle.fi/tv/2090892 - 24.01.2014 saakka katsottavissa.

1] Pääsiäissaaret [Rapa Nui] ~ http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4si%C3%A4issaari -

2] On vain hiilielämä meille biomassaisille! ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-bio... -

3] Biosfääri ~ http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tonnikala-huutaa-tu... -

4] Näyttötaloudesta huomioimisen talouteen ~ http://jontikka.blogspot.fi/2013/02/nayttataloudesta-luonnostaan.html -

TIETOISKU II

Ihmisten ahneuden vuoksi sukupuuttoaan lähestyvän tiikerin pelastusyritys – Bhutanissa - … LINK YLE/ Areena ~ http://areena.yle.fi/tv/2090922 -

...

Ilkka Luoma

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

http://www.facebook.com/first.ilkka

AL US Vf IL

---25122013---

BLOG 28378 | 2767 [Jon]

doc.: veroton_tyo_25122013.doc – OpenOffice Writer

1008 | 9818

Katselukerrat: 737

Ahti Pontinen kommentoi_ 26. joulukuu 2013 07:46
Veroilla ylläpidetään älyttömän kokoista virkamiesarmeijaa ja annetaan poliittisille toimijoille isot edut ja palkat ei pelasteta maapalloa. Vaikka veroja kerättäisiin kulutusperustein se ei maapalloa pelasta.
Ilkka Luoma kommentoi_ 26. joulukuu 2013 08:00

Entä jos puolitamme kulutuksemme - sille tasolle, joka vastaisi maapallon väestön keskiarvoa ...

Neuvos kommentoi_ 26. joulukuu 2013 08:03

Jo hyvän aikaa hyötyliikuntaa harrastaneena tulee mieleen etten saa palkka enkä maksa veroja.

No eläkkeestäkin sitten menee se vero ja ja jos ostan jotai vaikka ruokaa, niin taas menee se vero.

Paljonko itseasiassa jää käyttöön sitä verotonta, kun vielä ulostan, niin jätöksestäkin menee vero.

Seppo Muurinen kommentoi_ 26. joulukuu 2013 09:39

Ilkalle : Hyvää jo myöhästynyttä Joulua mutta vielä ehtinee ...

Onko sopivaa näin joulutunnelmissa viitata EU;n direktiiveihin vedoten erilaisista veroista mutta sitähän kukin maksaa kykyjensä mukaan kuin tuohon Neuvoksen kommentin johdosta tuon jätöksien kokoluokkaan että mitä isompi... piip... niin sitä suuremmat verot EU;lle... vaiko vaatinee muutosta veroilmoitukseen ?

Vai joko tämä on Joulun herjaamista mutta menkööt ... ehkä perästä kuuluu : Hyvää tapaninpäivää !

Heikki Karjalainen kommentoi_ 26. joulukuu 2013 17:03

Miten sitten he, joilla ei ole palkkatuloja tai pienet eläkkeet tai joku este ansaita, työttömyys jne... Hintoihin leivotaan roimat veronkorotukset?
Entä turismi ja muu taloudellinen kansainväinen yhteistyö?
Miten junailet tuon kokonaishallinnon? Palkkaatko 10 000 uutta virkailijaa?
Pitäisi ideoillakin olla joku todellisuuspohja ja tolkku, ei vain pelkän huomion tavoittelu.

Ilkka Luoma kommentoi_ 26. joulukuu 2013 19:38

Heiki, ei ole huomion tavoittelua, vain sen toteaminen, että on tapahduttava nopeita toimenpiteitä - nykyisellaan ympäristömme loppuu ympäriltämme ja emme ole oppineet tulemaan toimeen ilman biosfääriä. Luitkohan koko jutun loppuun ja jos lukee linkit - avautuu kokonaisuus parhaiten ;-) 

Ilkka Luoma kommentoi_ 26. joulukuu 2013 19:38

Seppo - Kiitos samoin - Hyvää Tapanin päivän iltaa :-)

Ilkka Luoma kommentoi_ 26. joulukuu 2013 19:40

Neuvos - jätöksistä joudumme maksamaan haittaveroa (sekin on kulutusveroa - ajalta ennen jätöksen syntyä) - koska on erityisen tärkeää palauttaa se takaisin luontoon, kuten muuten eläinkuntakin on tehnyt jo miljoonia vuosia - sotkematta biosfääriä.

Ismo Kaukonen kommentoi_ 26. joulukuu 2013 19:46

Verotuksessa olisi syytä siirtyä malliin, jossa bruttotulo on sama kuin nettotulo. Mitä teemme tiedolla, mikä ei toteudu millään tavoin oikeassa elämässä; bruttopalkalla.

 

Siirrytään kaikessa muussakin brutto-netto ajatteluun:

Osta auto ja moottoripyörä! Nyt vain 20 000 euroa. Kun tulet kaupasta sinulla on vain auto. Pyörää ei tullut, koska se on vähennetty ostoksistasi. Siis miksi hemmetissä edes mainitaan koko pyörää!!!

Äiti selittää tytölle: Osta kaupasta seitsemän maitoa ja kolme leipää. Kun tyttö tulee kaupasta viiden maidon ja kahden leivän kanssa, kaikki on mennyt niin kuin äiti oli tarkoittanut.

Erittäin hyvää päivää tarkoittaa hyvää päivää.

 

Bruttopalka ja nettopalkka voisivat olla työssäkäyvälle sama asia. Hoitakoon työnantaja ja verottaja tilinsä tasan keskenään aivan kuten nykyäänkin. Verotus ei vain kiertäisi työntekijän kautta.

Nyt jos pyydän palkkaa esim. 3000 euroa kuussa. Saan jotain pari tonnia. Miksi näin? Miksi en pyytäisi suoraan kahta tonnia ja saisin sen minkä olen pyytänyt? Hoitakoon työnantaja sen nykyisin menevän verotonnin muiden työnantajamaksujen yhteydessä.

 

Smoke

Ismo Kaukonen kommentoi_ 26. joulukuu 2013 19:50

Aloituksen kulutusverokertoimet tuovat uuden tulonhankkimismahdollisuuden.

 

Kylän kundi tarjoaa palvelustaan pankinjohtajalle:

Moi Pertti. Ajattelin että voin auttaa sinua auton ostossa. Jos heität pari tonnia käteistä tohon käteen niin ostan sulle auton. Minulla kun on toi kulutuskerroin niin alhainen, että molemmat jäävät rutosti voitolle tällä tapaa.

Tai toisaalta:

Moi Arska. Et viittis hakee mulle tollasen Audi kutosen. Sä kun saat sen niin paljon halvemmalla. Saat pari tonnia vaivanpalkkaa.

 

Smoke

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot