Kahden kerroksen väkeä – maahanmuuttoa ja maastapakoa

!

(Suomi on saamassa uuden miltei hätätilahallituksen Keskustan puheenjohtaja ja vaalivoittaja Juha Sipilän yrittäjämäisessä komennossa 1] – eräs kulminaatio- ja kipupiste on maahanmuutto, työvoimatarve ja kulttuurien tahdistamaton sekoittuminen)

[ … arkikansalainen saa naamakirjoista lukea kuinka maahanmuuttajia pakolaisina ja ”pakolaisina” paapotaan veronmaksajiemme rahoilla – itse monien aitosuomalaisten kärvistellessä työttömän peruspäivärahalla. Samaan aikaan maahamme pakolaisstatuksella tulleiden kotimaissa tapetaan joillekin haitallisia ihmisiä – jopa vain koston vuoksi. Näin turvaa on jostain – vaikka Välimeren yli – haettava … ]

Perussuomalaiset laskivat, että maahanmuutto Suomeen kustantaa veronmaksajillemme noin miljardin euron verran - vuodessa. Kukaan ei varmaan osaa tarkasti sanoa mikä on oikea ja oikeudenmukainen kokonaissumma – sillä monet, tosin harvemmat, ovat ansiotöissä maksamassa veroja myös yhteiskuntamme tulontasaukseen.

Maahanmuuttoa on useanlaista – on työperäistä *], on pakolaisstatuksella, on elintasopakoilua ja on helpomman elämän tavoittelua. Emme saa missään olosuhteissa unohtaa heitä, jotka aidosti kuoleman hädässä maahamme pyrkivät. Perheitäkin, jotka ovat aina kaikkien yhteiskuntien ydinvoimavara – pitäisi voida yhdistää, vähintäänkin kasvatuksen ja inhimillisyyden nimissä.

*] ...pakko saada työvoimaa ~ http://www.talouselama.fi/uutiset/tyon%20perassa%20suomeen%20%20hei... -

Suomalaista korpeaa aika-ajoin netissä esitellyt kopiot 'asiakirjoista', mitä kukin on saanut yhteiskunnalta, on Afrikasta tulleen ajokorttimaksua, on ostettua tyylihuonekalua ja on uusia lastenrattaita, kun käytetty ei kelpaa. Esimerkkejä on useita. Aitosuomalainen, jos nyt tälläinen sanakummajaisuus sallitaan, on osin jurnuttava kateusmoottori 2], mutta aina hakien oikeudenmukaisuuden asetelmaa.

Suomalainen työtön entisenä veronmaksajana saattaa kokea,

että hänellä on etuoikeus omiensa tulontasaukseen, eikä hän halua ulkomaalaista kilpailijaa, jonka arvelee vielä olevan elintasopakolainen. Tässä piilee syvin dilemma – moni ei halua osingonjakajia vieraista. Onhan nyt avuntarpeessa oleva aitosuomalainen ainakin joskus ollut myös omana itsenään maksutehtävissä työaikanaan – luotaessa osinkoja ostovoimatasaukseen.

On lopultakin kysymys reviiritaistelusta, tai ainakin sen puolustamisesta

Reviiri 3] on luonnon vuosimiljoonien aikana järjestämä populaatio- ja ryhmäkehityksen suojelumekanismi, joka takaa johdettuna samankaltaisille elinmahdollisuudet järjestyssäännöin.

Yhteisöllisyyssäännöt muotoutuvat aina ryhmäkehityksen myötä yhteenkuuluvuus-keskeisesti ja reviiripiirin tarpeiden mukaisesti – sopeutuen ympäröivään biosfääriin 4], joka lopulta kaikille vesi-hiilielämällisille 5] antaan elon mahdollisuudet. Reviiri on siis rajallisuus samantyyppisille, jotka hyväksyvät yhteisiä perinteitä, tapoja ja käytänteitä.

Meillä Suomessa aitosuomalaisuus pienenee

Emme jaksa synnyttää, eli täyttää omaa osaamme evoluution 6] perustyökalua – lisääntymistä. Vuonna 2014 itseasiassa aitosuomalaisten määrä väheni – syntyi vähemmän kuin kuoli. Tämähän merkitsee hitaasti etenevää sukupuuttoa suomalaisille geeniperimälle, jonka erikoisuutena on voimakas itä-länsijakoisuus 7].

Jakautumisemme näkyy ulkopolitiikassamme, kansakuntamme asenteina sotilasliittoihin 8] – olemme niitä paasikivimäisiä viisauden aloittajia todellisuuden perusteista.

Suomalaisten väestöikäpyramidiuhkaa kellahtaa kumoon

Meillä on yhä enemmän vanhuksia ja vähemmän lapsia kasvamassa veronmaksajiksi ja kirjoittamattoman sukupolvisopimuksen täyttäjiksi. Nyt populaatiokasvumme aikaansaatuu ulkoisten tulijoiden toimesta ja suomalaisten ja Suomessa asuvien hiusten tummuus lisääntyy vuosi-vuodelta. Puhutaankin, että viimeinen aito blondi kuolee sukupuuttoon Ilomantsin korvessa, joskus vuonna 2150.

Me tarvitsemme maahanmuuttoa täytämään tehtäviä,

mihin omamme eivät enää riitä. Maassamme on de facto ilman aitoa työtä veronmaksuvelvollisuudella täysipäiväisinä jo yli puoli miljoonaa – luku ylittää näin aikoina kuuluisan lamavuosikymmenen hälytysrajat.

On suurtyöttömyys ja on nuorien ihmisten ajelehdinta 9] – ei tiedetä mitä huomanna tehdään ja eletään tunti kerrallaan. Mihin katosi yrittäminen, usko huomiseen ja luottamus valtiojärjestelmäämme? 0] Tämä on ydinkysymys, johon uuden hallituksemme on paneuduttava.

Me tarvitsemme vanhushoitajia

Omat eivät jaksa, omaishoitajat uupuvat 11] ja useat vain odottavat perintöjä 12]. Pappa ja mummi olivat rakkaita vasta hautajaisissa, vierailut elon aikana eivät osaa kiinnostaneet – oli kiire, oli hoppu johonkin sellaiseen mistä ei lopulta tiedetty.

Oli 'lisää-lisää mentaliteetti päällä'; ei ollut aikaa pohtia, mistä oma elo oli lähtöisin. Perinnöt sen sijaan kirvoittivat sukulaisuusriidat osingonjaon epäoikeudenmukaisuutena – aina jonkin mielestä.

Maahanmuutto luo aina sekoittumista,

jossa populaatiot ja kulttuurit lopulta kilvoittelevat – syntyy vastakkainasettelua, kuten nyt Euroopassa, kohdemaana Ukraina ja tämän reviirillinen sisällissota, jossa itä ja länsi kohtaavat 13].

Samankaltaisena kulttuuri- ja perintötaisteluna eri populaatioiden ja väkisin tehtyjen maahanpakkotuotujen perintönä 'musta ja valkoinen' kamppailevat reviireistään USA' ssa – vapauden ja yrittäjyyden kasvuhokemamarkkinatalouden kultakaivoksessa – yhä harvemmille, tuloerojen repeytyessä hallitsemattomasti 14].

Maahanmuutto sekoittaa kaikkinensa myös työmarkkinoita

Työtilanteiden löytyessä maahanmuuttajille, se vääjäämättä alentaa kansallista palkka- ja ostovoimatasoa, sillä monet maahanmuuttajat tulevat nimenomaan perustöiden perässä. Siivoojat ja muut suoritetehtävät ovat aloitus omalle uralle ja noiden myötä palkkatasot alenevat.

Olemme hitaasti alenevien palkkatasojen kehityksessä. Lisäksi työtilanteiden karkaaminen edullisempien toverien maihin on tosiasia jo vuosien ajan – hanhiparven lento **] kärvistää monia muitakin!

**] Hanhiparven lento ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152322-esiteollinen-robo... -

Reviiritaistelu on aina läsnä, kun maahanmuutoa vierailta mailta operoidaan,

oli se sitten työ- tai pakolaisperäistä. Jo kauan sitten maalla, kun omavaraistaloudessa asuttiin, olivat pihapiirit kehystetty rakennuksilla, jotta ”puolustusmuuri” oli vastassa niin susia kuin naapureita vastaan, joilla oli vihamielinen asenne.

Suvaitsevaisuus heräsi vain suvunjatkannan yhteydessä

oli opittu, että keskenään pihapiirissä ei voida naida – vaimo haettiin naapurikylästä ja näin sekoiteltiin geenejä, että elinvoima säilyi – kuten eläinkuntakin tekee, jo vuosimiljoonien ajan. Tähän herää kysymys, olisiko sittenkin viisasta tässä globalisaation 15], maattoman rahan ja lisääntyvän voitontavoittelun maailmassa viisasta harjoittaa hallittua reviiröintiä?

Missä makaa ihmiskunta, joka aina haluaa sotansa? 16]

Harvassa ovat rauhanajan kestävyyselementin – Pax Romana lienee niitä pisimpiä, koska roomalaiset olivat sotimiskykyisinä ylivoimaisia, kunnes mahoutuivat ja degeneroituivat loputtomista pääkaupungin orgioiden ja mukavuuden halun lisääntymishimoistaan – tuli voimakkaita revanssihenkisiä, jotka päättivät maallisen mukavuuselämän.

Näinkö käynee nytkin mukavuuselämällemme

olemmeko täällä EU-Euroopassa ja USA' ssa mukavuustuneet keskimäärin jo liiaksi ja kaukoidän ihmiskeskittymät ottavat omansa maapallomme kokonaistarjonnasta? Kuinka lisäksi käy suvaitsevaisten ja suvaitsemattomien keskinäisottelussa? 17]

Mitä teemme täällä Suomessa?

Suojaammeko omanlaisemme elämänkatsomuksen täällä Pohjan perukoilla – idän ja lännen vedenjakajalla, josta ollaan aina katsottu venäläisyyden karhua. Joskus herätimme sen ja nyt näyttää ärsytys olevan käynnissä, siksi ajattelematonta uhittelua tapahtuu lyhytnäköisten 'uuserkkolaisten' 18] taholta, jopa niin, että ollaan viemessä maatamme lännen sotilasliitto Natoon – vastoin jopa kansakunnan enemmistötahtoa? 19]

Mutta itse maahanmuutto – mitä teemme?

Hyväksymmekö tosiasian, jossa jokaiselle ihmiselle maailmassa löytyy se oma isänmaa, jossa hän tulee parhaiten toimeen juuri äidinkielellään 20]. Hyväksymmekö, ettei rasismia ole, on vain reviiripuolustus 21].

Miten asennoiduimme lopulta globalisaation kitkerään hedelmään, jossa olemme maailmanlaajuisessa työn uudelleen jaon taistelussa? 22] Onko meidän tie vähäväkisenä tuomittu häviämään, ellemme ymmärrä omavaraisuutta, oman kulttuurin kunnioitusta ja sen puolustamista – vai haluammeko turvata tulevaisuutemme panostamalla hallittuun työperäiseen maahanmuuttoon.

...

Maahanmuuttavista osaltaan syntyvät ne tehtävät ja työ, joista muodostuu riittävä verotulo ylläpitämään kaltaistamme Pohjoismaista hyvinvointia – materiaalisena muotona, vai pitäisikö meidän vihdoin ymmärtää, että henkisyyden rikkaus ylläpitää lopulta tyytyväisyyttä ja onnea omastansa – siitä vähemmästäkin! 23]

OHEISKIRJOITUSLINKIT

1] [2013] Pääministeri Juha Sipilä! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=901277 - [50363]

2] Kateus moottoroi myös kehitystä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2006/11/kateus-ja-nyttmisenhalu-moott... -

3] Territory ~ http://en.wikipedia.org/wiki/Territory_(animal) -

4] Elämän sovittaminen käyttösuhteeseen ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1090560 - [7859]

5] Biomassallinen hiilielämä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/11/on-vain-hiilielama-meille-bio... -

6] Prototyyppi-ikäpolven aivokapina ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/02/prototyyppi-ikapolven-aivokap... -

7] Olemme idästä ja lännestä ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/05/suomi-on-niin-idasta-kuin-lan... -

8] Kansalaisviisaus erottaa meidät Natosta ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1029728 – [35999]

8] Putin kunnioittaa kansalaismielipidettämme ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1077063 - [18858]

9] Ajelehtivat nuoret ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/varjossa-olevat-nuoret-jaavat... -

0] Luottamuksen haenta ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/03/kansallisen-yhtenaisyyden-syn... -

11] Omaishoitajat uupuvuat! ~ http://yle.fi/vintti/yle.fi/akuutti/arkisto2006/241006_b.htm -

12] Kollektiivista huolta ja individualistista perintöä ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1152240 - [2928]

13] Ukrainassa itä ja länsi kohtaavat ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/07/ukrainassa-ita-ja-lansi-kohta... -

14] Mitä tienataan – tuloerot ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2013/12/median-lausumattomat-kysymyks... -

14] Ulosmittasimme palkat yli tuottavuuden! ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=946425 - [25593]

15] Globalisaatio syö pallomme loppuun ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2007/10/globalisaatio-nykyihmisen-lai... -

16] Sotahimo! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/46819-ihmiskunta-vaatii-... -

17] Eurooppassa syttyvät uskonsodat? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=919214 - [11628]

18] Uuserkkolaisuus Haglundina ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/milta-taman-paivan-erkkolaisu... -

19] Natoon, vaikka ohi kansakunnan ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=1170117 - [2809]

20] Isänmaassa omalla äidinkielellä ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/163712-isanmaassaan-aidi... -

21] Reviiripuolustus ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2011/11/reviiripuolustuksen-geeniperi... -

22] Työ! ~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/101019-maailmanlaajuinen... -

23] Oletko valmis puolittamaan kulutuksesi? ~ http://www.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=992808 – [4755]

...

EXTRA

Visio kansalaisen itsenäisestä Suomesta

~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2014/12/itsenaisyyden-palauttajat-vis... -

Tämä on kirjoitussarjan kolmas osa - numero 2., jossa pohditaan missä mennään Suomi ja suomalaisuus, kun ongelmien kenttä aukeaa luottamustavoitteelliselle hallitukselle – Sipilän johdolla:

Suomessa on kolme muhivaa kriisiä – 1. Suurtyöttömyys ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/tyo-ja-toimeliaisuus-ratkaise... (maailman laajuinen työn uudelleen jaon taistelu 6]), 2. Sisäinen turvallisuus ja yhteistoiminta täällä olevien kaikkien kansallisuusryhmien kanssa 7] sekä 3. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ~ http://ilkkaluoma.blogspot.fi/2015/04/juha-sipilan-vayryskortti-hel... (itävaikute, Venäjä ja Naton laajentumispyrkimykset Venäjän rajoille).

Ilkka Luoma

Kansalaiskirjoittaja Helsingistä

http://ilkkaluoma.blogspot.fi

https://www.facebook.com/first.ilkka

AL … IL … Vf … Pz … BL … BLOG 53295

---02052015---

doc.: suvaitsevaisuuden_reviirointia_osa2_02052015.doc – OpenOffice Writer

[1208 | 12536]

Katselukerrat: 2256

Neuvos kommentoi_ 3. toukokuu 2015 08:16

Ruotsin maahanmuutto alkaa näyttää nurjat puolensa.

PerusS maahanmuuttoa yritettäisiin pitää hallinnassa.

Sipilä ajattelee halpatyövoimana? Onko se halpatyövoimaa jos miljardi maksetaan yhteiskunnan varoista?

Ilkka Luoma kommentoi_ 3. toukokuu 2015 08:46

Oleellista on se, että osallistutaan aktiivisesti työhön ja veronmaksuun. 

Ilkka Luoma kommentoi_ 3. toukokuu 2015 10:36
Jari-Pekka Vuorela kommentoi_ 3. toukokuu 2015 10:42

Jossakin kirjassa puhuttiin ihokasvertauksia käyttäen siitä, miten köyhä antaa vähästäänkin tai miten se oli.

Tuttavapiirissäni ei ole ainoatakaan työtöntä, jolle kenenkään muuttaminen mistään maasta mihinkään toiseen olisi ongelma. Joillekin perussahanomistajille ja peruspoliiseille näyttää olevan.

Ilkka Luoma kommentoi_ 3. toukokuu 2015 12:46

Entä meidän palkkataso, ... entä töiden karkaaminen Kiinaan - halvempi toveri. Miksi ostamme hinta edellä, miksi emme osta kotimaista, vaikka vain puolet vähemmän, niin olisi sama hinta! Mikä on riittävästi? Onko maapallon resurrsit yhteiset koko ihmiskunnalle - entä muistammeko me muun eliökunnan ja niiden tarpeen? 

Neuvos kommentoi_ 3. toukokuu 2015 13:36

Klobaali maailmanlaajuinen talous on aina vähempiosaisen riistoa ja samalla viedään osalta väestä leipä suusta.

Hämeenpuistolainen kommentoi_ 3. toukokuu 2015 14:56

Minkähän takia Tampereesta tuli aikoinaan tehdaskaupunki? Koskivoiman lisäksi täällä oli halpaa työvoimaa. Työssä käyville lapsille ei maksettu edes palkkaa, nuken sai ottaa töihin mukaan. Teollistumisen myötä kuitenkin myös koko väestön vaurastuminen lähti nousuun. 

teuvomast kommentoi_ 3. toukokuu 2015 15:49

Oli varmaan tuo vapaakaupunkin saaminen Tampereesta suurin tekijä eikä pidä unohtaa Venäjän Tsaarin ansioita tuoda meille tehdas yrittäjiä muista maista .

Pitää myös muistaa että tuo tehdas johon vittaat oli monessa asiassa sivistämässä Tamperelaisia mm perustamalla oman koulun jossa nuot työläisten lapset sai tietoa .

Mutta suurin varmuudella on vapaakaupunkin titteli joka teollisuuden toi tänne se kun antoi vero vapauden . terv tepivaari 

Hämeenpuistolainen kommentoi_ 3. toukokuu 2015 15:59

Eli raha se silloinkin oli tehokas houkutin tehtaan perustamiseen. Tamperelaisten onneksi Nootbeckit olivat kveekareita ja halusivat pitää työväestöstään huolta, sen ajan mittapuun mukaan vieläpä erittäin hyvin.

teuvomast kommentoi_ 3. toukokuu 2015 16:06

Nyt pitää muistaa kuka perusti tuon Notbeckin tehtaan hän osti sen, sen perustaja oli kuitenkin Herra James Finlaysson  muistaakseni britti syntyjään .

Rahan mitta on ollut jo aikojen alussa ei se mikään uusi asia ole,  eikä nytkään vaikka ei se kaikkea silti tuo vaikka sitäkin olisi kuten pula aika todisti .

Silloin monella oli rahaa mutteipa ollut mitä sillä ostaa, nyt monella ole ei rahaa tavaraa tosin on ihan mitä vaan  . 

Mutta rahalla me nykyään kaikki mitataan . terv tepivaari 

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot