Josif Stalin manipuloi taitavasti kaikkia!

[U_2011] 

On kulunut 70 vuotta operaatio Barbarossan alkamisesta - Saksan kolmannen valtakunnan hyökkäys Neuvostoliittoa vastaan, sota josta äityi maailmanhistorian suurin, verisin ja raain yksittäinen sota. Me suomalaiset ajauduimme sotaan mukaan - virallisesti, tosin maamme tuolloinen ylin johto tiesi mitä halusi - Saksan valtakunnan marsalkka Hermann Göringille ojennettiin kiitokseksi Suomelta korkein mitalimme - kolme päivää Barbarossan alkamisesta.

...

HS kirjoitti Isänpäivänä Eino Murtorinteen näppäimistöllä kiihkottoman artikkelin Jatkosotaan ajaneista kysymyksistä - rivien välistä paljastaen Saksan kolmannen valtakunnan pelastaneen Suomen gruusialaiselta Josif Stalinilta ~ mutta voimme tästä laajentaa tarkastelunäkökulmaa.

 

[... jaetussa Puolassa - saksalaisten ja neuvostoliittolaisten valloitusalueiden rajalla pidettiin huippusalainen tapaaminen toukokuussa 1940, jonka järjestelyissä oli mukana sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim. Yhtä aikaa toisistaan tietämättä niin Stalin kuin Adolf Hitler kääntyivät Mannerheimin puoleen, olihan hän Venäjän tsaarin armeijan entinen upseeri …]

 

Aikakirjoissa ei ole merkintöjä diktaattorien tapaamisesta, siksi hyvin se salattiin, mutta toukokuusta löytyy kaksi viikonpäivää, joille ei ole kummallekaan diktaattorille merkitty todistettavasti mitään muualla oloa. Miksi, niin Stalin kuin Hitler halusivat toisensa tavata? Osin siksi, että he ottivat mittaa toisistaan, mitan ottaminen käytiinkin maailmanhistorian raaimpana ja verisimpänä sotana vuosina 1941 - 45.

 

Suomi pelastettiin jo helmikuussa 1940 Adolf Hitlerin ilmoitettua Stalinille, että Talvisotana kutsuttu sota oli päätettämän ja suomalaiset oli syytä jättää rauhaan. Stalin "totteli", mutta totteli omasta halustaan, koska tuosta alkoi historiallinen huijaus, jossa kaikkia vedettiin nenästä, Josif Stalinin toimesta.

 

 

Etupiirijako käynnisti uskomattoman huijaussuunnitelman

Tunnetusti Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat alueita etupiireihinsä, ja tunnetusti Stalin oli silmäillyt Hitlerin vankilassa kirjoittamaa Taisteluni I:stä ja II:sta - Stalin tiesi Hitlerin elintilahaaveet idästä. Toisaalta Stalinilla olivat omatkin haaveet - viedä proletariaatin vallankumousta maailmalle ja hän tiesi korkeaa teknologiaa saatavan Keski- ja Länsi-Euroopasta.

Stalin kehitti juonen vailla vertaa, jossa hän taistelutti armeijansa riittävän menestyksettömästi suomalaisia vastaan, osoittaakseen heikkouttaan Saksalle - innostaen Hitleriä ajoittamaan aiemmaksi hyökkäyksensä itään. Suunnitelma onnistui yli odotusten, toki maksaen lopulta noin 20 miljoonan neuvostoliittolaisen hengen - syntyipä opettava puhdistus ja jälkeen jäävä historia vailla vertaa.

 

Miksi Hitler meni Stalinin asettamaan ansaan?

Hitler meni lankaan ja kääntyi uteliaana seuraamaan, kuinka piskuinen Suomi pärjäsi idän jättiläistä vastaan. Suomi taisteli omasta olemassaolostaan ja meillä oli kotikenttävelvollisuus. Stalin osoitti, että Neuvostoliitto ei ollut valmis suureen sotaan ja sai Hitlerin käynnistämään operaatio Barbarossan esisuunnittelun, johon Suomi kohtalokkaasti kytkeytyi.

 

Chevalier kaartin upseerin viimeinen maailmanluokan teko?

Stalin pyysi Mannerheimilta jo huhtikuussa 1940, kun oli jo sovittu välirauhasta Talvisodan osalta, yhteyttä Hitleriin, jotta erittäin salainen tapaaminen mahdollistuisi. Mannerheim ymmärsi asian ja oli sen sijaan yllättynyt, että Hitler pyysi samaa.

Olihan Saksa antanut varoituksen Stalinille, jotta pieni Suomi piti jättää rauhaan jo helmikuussa 1940. Mannerheim tiesi tästä - oli takaisinmaksun aika ja näin kaksi tuolloista maailman valtiasta tapasivat jaetun Puolan kylässä, jossa jakajien rajalinja tarkasti leikkasi - koko puolalainen siviiliväestö oli siirretty muualle ja aluetta vartioivat millimetrin tarkasti Saksan SS ja Neuvostoliiton NKVD ’ n joukot.

 

Gruusialainen huijasi Hitlerin

Stalin vakuutteli Hitleriä rauhantahtoisuudestansa ja liittymisestä Akselivaltoihin ulkojäsenenä, mutta suurin ja tarkoituksellisin tavoite oli saattaa Hitler vakuuttuneeksi Neuvostoliiton heikkoudesta, jolloin Barbarossa suunnitelmaa voidaan aientaa. Stalin tiesi aientamisen tuovan Saksan sotaan keskeneräisenä - mikä myöhemmin nähtiinkin. 

Neuvostoliitto on suuri maa ja sen aroille ovat kuivuneet kaikki muut armeijat paitsi sotaisien mongoliheimojen. Stalin halusi Hitlerin hyökkäävän aiemmin kuin Saksa saa atomipomminsa valmiiksi - Stalinin vakoojat olivat hyvin tietoisia saksalaisten atomipommisuunnitelmista ja sen pelottavasta kehittymisestä.

 

Hitler oli kaavaillut idän sotaretkelle aloitusta vuodelle 1945 

Mikäli Saksa olisi käynnistänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan idän hakaristiretkensä 1945, kuten oli ajateltu - olisi myös atomipommi saattanut olla valmiina ja sitä Neuvostoliitto ei olisi kestänyt. Saksa piti saada hyökkäämään jo paljon varhemmin - keskeneräisenä ja voitonvarmana nopeasta läpijuoksutaistelusta. 

Hitler oli ihastunut suomalaisiin heidän suuresta kyvystään padota Stalinin armeijat Talvisodassa - olihan Neuvostoliiton menestys jäänyt arveluttavan laihaksi, jos lainkaan onnistumiseksi. Stalinin huijaus oli alkanut jo marraskuussa 1939. Hitler saatiin vakuuttuneeksi, että idän sotaretki voitiin aloittaa jo paljon aikaisemmin, ja näin kävi. 

 

Suomi antoi itsensä ajautua innostuneesti Saksan aseveljeksi

Suomi ajautui omasta tahdostaan aseveljeksi laajan itärintaman pohjoisosaan - aseveljeys oli konkreettinen. Suomi luovutti suvereenina maana toisen suvereenin maan operoitavaksi suuren osan pohjoista rajaansa. Stalin oli saanut tahtomansa.

Stalin halusi kuivata mahdollisimman ohueksi Saksan sotavoimat, ja antoi tapahtua mittaamattomat vahingot omalle maalleen, saadakseen syyn ulottaa myöhempi taistelunsa niin pitkällä Länsi-Eurooppaan kuin mahdollista ja näin kävikin - Stalin oli ainut todellinen voittamaton II Maailmansodan johtaja, joka kuoli kukistamattomana, ei omien eikä kumppanien, eikä vihollistenkaan taholta. Ehkä Stalinin ainut vihollinen oli hän itse?

 

Saksa hävisi Neuvostoliitolle, ei kahden rintaman sotaan

Saksa hävisi nimenomaan Neuvostoliitolle. Neuvostoliitto osasi pelinsä ja varustutti pitkälti armeijansa amerikkalaisten tarvikkeilla ja varusteilla. Stalin ajoi nokkelasti muut liittoutuneet omaan aikatauluunsa ja sai voiton vailla vertaa, joka purkautui vasta Neuvostoliiton luhistuttua 1990 -luvulla. Stalin sai aatteensa leviämään aina Berliiniin saakka. 

Saksa maksoi hirvittävän hinnan Stalinin huijauksesta ja Suomi sai olla kätilö tapaamiselle, jossa Hitler teki lopullisen päätöksen idän sotaretken aientamisesta. Stalin oli voittanut shakkipelin ensimmäisen erän suvereenisti. Samalla Suomi ansaitsi pelastumistiekartan, niin Saksalta kuin Neuvostoliitolta!

 

Suomalaiset pettivät pakon edessä Saksan – pelastajansa

Presidentti Ryti teki de facto valtiopetoksen isänmaansa nimissä pelastaakseen Suomen ja onnistui siinä. Rytiä kaihersi loppuun saakka Saksaa kohtaan tehty valtiomiesvääryys, johon Hitler suhtautui yllättävän alistuvasti. Hitler tiesi Rytin pelistrategian ja silti halusi auttaa Suomea, kuten myös teki, ja merkittävästi tekikin.

Stalin tiesi myös Rytin operaatiokartan - ja hyväksyi sen myös. Mannerheim jätettiin rauhaan sotapäällikkönä kahden asian vuoksi - Leningrad ja toukokuun 1940 järjestelyt tarkimmin varjellulle salaisuudelle - diktaattorien kohtaamiselle Puolassa. Oli nimenomaan Stalinin käsky, että Mannerheimia ei tuomita ja Rytikin päästettiin vankilasta etuajassa.

 

Mikä merkitys oli diktaattorien tapaamisella?

Sillä oli maailmanhistoriallinen merkitys. Stalin tiesi, että Saksa olisi ollut 1945 liian vahva, ja Neuvostoliitto olisi hajonnut hyökkäyksen sattuessa tuolloin. Oman Suomemme roolia voimme vain jäädä arvailemaan, jos Saksan kolmas valtakunta olisi voittanut sodan Euroopasta.

Hitler ei olisi ilman operaatio Barbarossan suurta alkumenestystä julistanut Yhdysvalloille sotaa ja Euroopassa olisi vallinnut käytännössä 'Pax Saksa' aina 1945 saakka. Otto Hahn tutkijoineen olivat suunnitelleet saavansa Werner Heisenbergin kanssa atomipommin valmiiksi tuona kohtalon vuonna 1945 - aiemmin kuin USA. Saksan ohjuksetkin olivat puolivalmiina, jo altavastaaja tilanteessa, vuonna 1944.

 

Opetus ja malli meille suomalaisille 

Jäämme pohtimaan Suomen mennyttä roolia kahden jättiläisen välissä, jossa olemme nytkin, olemme tänään idän ja lännen rajalla. Olemme vedenjakajalla - ilman Natoa, ja tässä on se syy, miksi kansakunta suurena enemmistönä Natoon menoa ei hyväksy.

Olemme itsekin idästä ja lännestä ja meillä asiat nähdään eri lailla kuin Brysselistä käsin - tästä kumpuaa myös osaksi omanlaisemme identiteetti, jonka kansa tuntee paremmin kuin valitsemamme poliitikot.

...

 

[... Kirjoitus on täyttä julkista todistetta vailla oleva loogisen päättelyn ja eräiden nähtyjen aihetodisteiden kokoelma. Moskovassa on saatu nähtäväksi joitain merkintöjä ja asiakirjoja, joissa on vahvasti viitteitä tähän fiktiotyyppiseen kirjoitukseen. Nähtäväksi saatuja asiakirjoja ei ollut mahdollisuus kopioida eikä valokuvata - se kävi hyvin ilmi, ettei likikään kaikkea nimenomaan Toiseen Maailmansotaan liittyviä (paremminkin Suureen Isänmaalliseen sotaan) asiakirjoja ole julkistettu - mainittakoon, että kuuluisan Tiitisen listan nk. KGB täyskopio oli lähdemateriaalin haltijalla myös hallussa ...]

...

 

Ilkka Luoma

http://www.facebook.com/first.ilkka

 

EXTRA

Juhani Suomi - Talvisodan tausta ~ http://media.bonnierbooks.fi/sample-pages/9789513180997_lukun.pdf -  

 

Sent:

Cc: presidentti@tpk.fi ; jaakko.laakso@eduskunta.fi ; ari.puheloinen@mil.fi ;jyri.hakamies@defmin.fi ; paavo.vayrynen@formin.fi ; alexander.stubb@formin.fi ;erkki.tuomioja@eduskunta.fi ; ilkka.kanerva@eduskunta.fi ; erkki.liikanen@bof.fi

 

Sent:  Sunday, November 14, 2010 6:03 PM

Aihe - HISTORIA [F]– Saksan yksinvaltias Adolf Hitler ja Neuvostoliiton generalissimus Josif Stalin pelastivat itsekkäästi Suomen

...

T

[U]

~ http://ilkkaluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/51933-josif-stalin-manip... -

 

1173

Katselukerrat: 624

John kommentoi_ 27. marraskuu 2015 23:22

Toisen maailmansodan aikaan Suomi joutui sotaan koska Suomen puolustukseen ei uskottu. Nyt vaarana on jälleen että Suomella ei uskota olevan kykyjä ja/tai haluja estää vierasta valtaa käyttämästä Suomen aluetta.

Make kommentoi_ 28. marraskuu 2015 01:23

Ilkka Luoma ja Stalin.

Ei tähän muuta lisättävää.

Neuvos kommentoi_ 28. marraskuu 2015 08:12

Hyvä analyysi.

Ilkka Luoma kommentoi_ 28. marraskuu 2015 09:54

Harri, Stalin tietous on ohuella pohjalla, koska paljon tietoa on piilossa. 

Toisaalta vastaus esitettyyn kysymykseen, miksi Stalin toimi noin kuin toimi ...

Ei nyt suoranaisesti tapattanut, vaan Puna-armeijalle ei miesvahvuuden tarkka luku ollut niitä priorisoiduimpia asioita - so. tärkeämpää oli päämäärä, eikä sotilaiden ensisijainen säästäminen. Lopulta Puna -armeija kasvoi niin suureksi, ettei menetyksillä ollut suurta merkitystä (vuosi 1945 oli tappioiltaan massiivinen ja jo turha). Stalin runnoi Hitleriä ja Saksaa todellä "isän kädellä - kosto lienee ollut suloista"! Menettelytavallaan Stalin nosti itsensä generalissimukseksi ja häntä vastaan ei ollut edes attentaattiyrityksiä, siksi kovaa oli kuri. Stalin oli kaiken yläpuolella. Kansa eli herran nuhteessa, kovuudessa ja tämä asetelma tehtiin tieten, uhrauksista välittämättä. Stalin oli ainoa voittajavaltion johtaja, joka eli voittamattomana johtajana loppuun saakka. Lopulta hänet voitti vain epäluuloisuus, jopa itseään kohtaan. Kaiken aikaa Stalinin varjona eli mies, josta puhutaan vähän, mutta oli ainoa, jonka tekemisiin Stalin ei puuttunut. Kuka hän oli? Any way, hän kirjasi paljon asioita ylös, tai kirjautti. Kerrotaan hänen olleen Staliniakin julmempi - Ikäänkuin Hitlerin "borman-himler"!

Ilkka Luoma kommentoi_ 28. marraskuu 2015 09:55

John, kyllähän Suomi laittoi kampoihin todella esimerkillisesti Talvisodassa. 

Kari Rönkä kommentoi_ 28. marraskuu 2015 10:21

Stalinilla oli suunnitelmat länteen hyökkäämisestä jo 30-luvun alussa. 

"Oman Suomemme roolia voimme vain jäädä arvailemaan, jos Saksan kolmas valtakunta olisi voittanut sodan Euroopasta."

Mitä arvailemista siinä on? Hitlerillähän oli valmis suunnitelma, joka on kirjattu asiakirjoihin.

Ilkka Luoma kommentoi_ 28. marraskuu 2015 11:11

Kari, pitää paikkansa - me olisimme kaukana idässä, omalla protektoraatilla ;-) 

Ilkka Luoma kommentoi_ 1. joulukuu 2015 12:20

Professori Nikolai Starikov [NS] jättää muutoin mielenkiintoisessa esityksessään mielestäni kaksi voimakkaasti vaikuttanutta seikkaa huomiotta: Wienin kongressin 1815 suorittaman Suomen suuriruhtinaskunnan valtiollisen aseman määrittelyn, joka vaikutti sekä ulkovaltojen että myös Venäjän puolueiden politiikan määrittelyyn suhteessa Suomeen laillisuusnäkökannalta, sekä aivan toisenlaisen asian: atomipomminkehityksen vaikutuksen Englannin ja USA:n sekä sellaisten valtioiden politiikkaan, jotka olivat siitä omia teitään selvillä, mm. NL:n ja sen kautta Maon, sekä Ruotsin, Sveitsin, mahdollisesti Espanjankin sekä Vapaan Ranskan (vaan ei Vichyn) politiikkaan.
"STALIN JA SUOMI

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot