Ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä

Usko sosialismiin, vieraiden kulttuureiden paremmuuteen – jopa ihmisen kykyyn voittaa auringon vaikutus on astunut taikauskon tilalle.

Mikä yhdistää paavi Franciscusta, presidentti Obama Barakia, Sauli Niinistöä, Matti Vanhasta ja tiedotusvälineitä? Sehän on: Ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä.

Ei riitä, että Euroopan tulevaisuutta horjutetaan muslimi-invaasiolla, lisäksi teollisuusmaat ovat lupaamaisillaan Pariisiin COP21-ilmastokokouksessa kehitysmaille biljoonia (1 000 000 000 000) dollareita ihmisperäisen hiilidioksidin torjuntaan. Eikä siinä vielä kaikki, taakkaa kasvattavat hiilidioksidin torjunnan muut kulut, esimerkkinä suomalaisten vuosittain tuulivoimasta maksamat 300 miljoonan euron syöttömaksut.

On tärkeää tietää, mihinkä perustuu päättäjiemme ajatuksenjuoksu. Iso kuva on selvä – ilmasto on muuttunut jatkuvasti – on ollut lämpimämpiä ja kylmempiä jaksoja.

Nyt päätöksentekoa rakennetaan virheellisen tieteellisen konsensuksen varaan. Kysymys onkin nyt enemmän uskonnosta kuin tieteestä. 

eb179a2d-7afa-4ebc-a5c6-b41a4fcf222c

Suomalaiset luokan priimuksensa

Suomalaisten halua miellyttää maailman päättäjiä ei voi ikinä liioitella. On niin hienoa olla “luokan paras”, ja niinpä nytkin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen oli valmiina maksamaan ensimmäisten joukossa ilmastorahasto-osuutemme 88 miljoonaa euroa. Vuosimaksu nousee 100 miljoonaan ja lisäksi suomalaisten laskua kasvattavat kotimaassa  erilaiset ilmastohankkeet. Pelkästään tuulivoiman syöttötariffi lisää sähkölaskumme vuodessa 300 miljoonalla; ja ulkomaiset investoivat nauravat matkalla pankkiin. Päättäjämme uskovat vääriä profeettoja! Katsotaanpa lähemmin, mitä päättäjiemme uskomat konsensus-tutkimukset oikeasti pitävät sisällään:

Naomi Oreskes ja 75 % konsensus  – oikeasti 1,2 %

Yksi säännöllisesti käytetty todiste konsensuksesta on Science-lehdessä vuonna 2004 julkaistu tiedehistorioitsija Naomi Oreskesin kirjoitus. Siinä hän väitti tutkineensa vuosina 1993-2003 tiedelehdissä julkaistun 928 artikkelin lyhennelmää. Hänen mukaansa 75 % materiaalista tuki näkemystä, että ihmisen toiminta oli pääosin syynä 50 edellisen vuoden aikana tapahtuneeseen lämpiämiseen.

Ilmastouskovaisten ilo oli lyhytaikainen, sillä seuraavana vuonna luvut kääntyivät Peiserin tarkistuksissa päälaelleen. Hän löysi materiaalista vain 1,2 % tukea Oreskesin väitteille. Ja tätähän eivät Vihreät ole päättäjille kertoneet.

Tilastoistaan Oraskes jätti pois useita sellaisia tutkimuksia, jotka olivat eri mieltä hänen kanssaan. Suurin virhe syntyi kuitenkin siitä, että hän ei huomannut, että lyhennelmissä oli paljon sellaisia mielipiteitä, joita ei varsinaisessa tutkimuksessa ollut. “Vaarallinen” -sanaa hän ei sentään käyttänyt.

96603bff-87c1-42a7-a3ab-0f05827fdc6e

Doran ja Zimmerman 97 % olikin 2,38 %

Toinen laajasti lainattu lähde konsensuksesta on artikkeli vuodelta 2009: Eos: Transactions of the American Geophysical Union, by Maggie Kendall Zimmerman. Siinä Illinoisin yliopiston opiskelija Zimmerman kertoo ohjaajansa Doranin avustamana tuloksista, jotka hän sai kahden kysymyksen tiedusteluunsa valikoidulta tiedemiesjoukolta. Sen perusteella kaksikko väitti, että 97 % ilmastotiedemiehistä ovat samaa, että maapallon lämpötilat ovat nousseet ja että ihmisillä on merkittävä osuus nousussa.

Tutkimuksista on arvostelut kysymyksen asettelusta, sillä ilmastorealistinkin on helppo vastata myöntävästi, kun kysytään maapallon lämpötilan noususta ja ihmisen osuudesta siihen. On täysin selvää, että lämpötila on jääkauden jälkeen noussut ja ihmiselläkin on siihen osuutensa. Kysymättä jäi onko ihmisen osuus tai lämpötilan nousu niin suuri, että olisi syytä huoleen.

Toinen tutkimuksen puute on, että siinä ei ollut mukana lainkaan aurinko- eikä avaruustieteilijöitä, kosmologeja, fyysikkoja, meteorologeja tai tähtitieteilijöitä, jotka todennäköisimmin näkisivät havaitsisivat ilmaston muuttumisen luonnollisia syitä..

Todellisuudessa “97%” edustaa vain 79 vastaajan mielipidettä, jotka ilmoittivat ilmastotieteen erikoisalakseen ja joidenka vertaisarvioiduista tutkimuksista yli puolet käsittelee ilmastonmuutosta.

Vain 79 tiedemiestä 3146 vastanneesta ja 10257 kyselyn saaneesta ei ole konsensus.

d067c756-6b19-42d9-94ca-63b398cafd5d

Anderegg 97 % oli 66 %

Vuonna 2010 Stanfordin yliopiston opiskelija William R. Love Anderegg lähti selvittämään konsensusta Google Scholarin avulla. Proceedings of the National Academies of Sciences -teoksessa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 200 tuottoisimman ilmastonmuutoskirjoittajan näkemys. Sen mukaan 97-98 % 200 kirjoittajasta uskoi “ihmisperäisen hiilidioksidin olevan pääosin syynä kiistattomaan lämpiämiseen”. Tutkimus ei ottanut kantaa kuinka vaarallinen ilmastonmuutos saattaisi olla. 200 ahkerimman kirjoittajan näkemys ei tietenkään ole todiste konseksuksesta.

Isoin puute oli se, että juuri IPCC:lle mieluiset tutkimukset saivat eniten rahoitusta ja julkisuutta. Lasketaankin, että tutkimusvaroista valta osa käytetään todistamaan ihmisperäistä lämpiämistä, ei tutkimaan mistä lämpiäminen johtuu.

John Cookin 97 % muuttui 0,54 prosentiksi

Australialainen bloggaaja John Cook otti ystävineen vuonna 2013 selvittääkseen totuuden ilmastonmuutoksen. He kävivät läpi vuosina 1991-2011 julkaistujen vertaisarvioitujen tutkimusten lyhennelmät. Enviromental Research Letters -julkaisussa kirjoituksessa he kertoivat, että mielipiteensä ilmastonmuutoksesta ilmaisseista 97 % ilmoittaa, että ihmiset ovat jonkin verran syynä lämpiämiseen. Oikea tulos heidän luvuistaan olisi ollut 98 %, mutta 97 % sopi paremmin linjaan muiden tutkimuksien kanssa.

Palautetta ei tarvinnut kauan odottaa. Jo samana vuonna esimerkiksi David R. Legates (maantieteen professori University of Delawaressa ja entinen ilmastotieteen laitoksen johtaja) kävi kolmen tutkijaystävänsä kanssa läpi samat paperit Science ja Education -julkaisussa ja päätyi miltei päinvastaiseen johtopäätökseen.

Tutkijat havaitsivat, että vain 41 tutkimusta – 0,3 % 11 944 lähteestä tai 1,0 % 4 014 mielipiteensä ilmaisseesta havaittiin olevan samaa mieltä, että ihmisen toiminta on suurimmasta osasta havaittua lämpiämistä.

Toisaalla Craig Idso, Nicola Scafetta, Nir J. Shaviv and Nils-Axel Morner ja monet muut ilmastotieteilijät protestoivat, että Cook jätti huomiotta tai vääristeli heidän työtään. Jokaisessa tapauksessa heidän tutkimuksensa kyseenalaistaa ja kumoaa esitetyn yksimielisyyden.

http://www.populartechnology.net/2013/05/97-study-falsely-classifie...

Saksalaisten tiedemiesten Dennis Brayn ja Hans von Storchin tiukat kansainväliset tutkimukset ovat selvittäneet, että useimmat ilmastotiedemiehet ovat eri mieltä konsensuksesta monissa pääkohdissa. Enviroment Science & Polilicy 2010 -julkaisussa he ovat arvostelleet mm. ilmastomittausten luotettavuutta ja tietokonemalleja. Heidän mielestään eivät usko, että esimerkiksi pilvien ja haihtumisen merkitystä ymmärretään riittävästi, jotta voitaisiin tehdä ennustuksia tulevaisuudesta.

Meteorologien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa on toistuvasti käynyt ilmi, että valtaosa meteorologeista vastustaa konsensusta tai on eri mieltä siitä. Vain 39,6 % American Meteorological Societyn vuonna 2012 kyselyyn vastanneesta 1854 jäsenestä katsoi, että ihmisen aiheuttama maapallon lämpiäminen on vaaraksi.

277c6f9a-9a01-4bd8-923c-8715979db621

Tietoa on siis saatavilla, mutta se ei jostain syystä kelpaa. Yksi syy voi olla Vihreiden vaikutusvalta.

He ovat miehittäneet paikat joissa pystyy vaikuttamaan mielipiteisiin ja määrärahoihin. Muut puolueet vain nyökyttelevät vierestä ja hyväksyvät kakistelematta kaikki viherhankkeet. Onhan kysymys ILMASTONMUUTOKSESTA.

Päättäjiksi meillä seuloontuu ihmisiä joilla ei ole kanttia sanoa: “Keisarilla ei ole vaatteita”. Sama asia näkyy maahanmuuttopolitiikassa. Rajoittamattoman haittamaahanmuuton katsotaan rikastuttavan Suomea.

Tässä yhteenveto 97 prosentin konsensuksesta:

c4a9a189-66b4-4145-9205-da91f09ab383

Miksi tiede ei kelpaa?

Vakuuttavin kaikista tähän mennessä tiedemiehille suunnatatuista erilaisista vetoomuksista on Petition Project.

Siinä joukko fyysikkoja ka kemistejä ovat keränneet allekirjoituksissa vaatimukseen, jossa sanotaan: “ei ole olemassa kiistatonta todistetta, että ihmisperäinen hiilidioksidi, metaani tai muu kasvihuonekaasu aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan, ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa maapallon katastrofaalista lämpiämistä ja maan ilmaston häiriintymistä.” ( “there is no convincing scientific evidence that human release of … carbon dioxide, methane or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate.”)

 6bcbe49f-759e-4930-bdaf-fa846bf33080

http://www.petitionproject.org/

Galilei, aikansa pölhöpopulisti

Hallitsijat ovat käyttäneet aikojen alusta tiedettä ja tiedemiehiä apunaan kansojen orjuuttamisessa ja rahastamisessa. Kuuluisimpia tapauksia ovat kirkon väittämät maapallon litteydestä ja aurinkokunnan maakeskeisyydestä. Silloin toisinajattelijat joutuivat inkvisition eteen ja rovion päälle. Nyt rohkeita toisinajattelijoita kutsutaan denialisteiksi ja impivaaralaisiksi. Kuuluisin denilalisteista on Galileo Galilei, joka uhitteli vielä tyrmästä vapauduttuaankin, että “se pyörii sittenkin.”

Galilein aikaan järjen käyttö oli kielletty, toisin kuin nyt. Ihminen ei ole kuitenkaan muuttunut ja usein järjen korvaa usko. Usko sosialismiin, vieraiden kulttuureiden paremmuuteen – jopa ihmisen kykyyn voittaa auringon vaikutus on astunut taikauskon tilalle.

Ilmastousko on taikauskoa

Alkukantaisissa uskonnoissa poppamies sanoi tulivuoren purkautuessa, että henget ovat vihaisia, ja niitä pitää lepyttää. Tulivuoren sai rauhoittumaan es. paiskaamalla laavan joukkoon neitsyen. Jos vuori ei rauhoittunut niin syynä oli se, että neitsyitä ei ollut tarpeeksi, tai ne eivät olleet tarpeeksi laadukkaita. Poppamiestä ei niinkään kiinnostanut purkausten tieteellinen yhteys uhrauksiin, vaan oma asema heimossa. Sama näkyy ilmastouskonnossa.

Hiilidioksidin määrä nousee, mutta lämpötila ei nouse. Nyt hukkaan pitäisi heittää tuhansia miljardeja.

bce8e298-4113-44c8-a309-ac9c394c4fa8

Poppaukkoa saattoi motivoida myös uhrien testaaminen silläkin uhalla, että tulivuori jatkaisi ärhentelyään.

Ilmastouskonnossa lepyttäminen tehdään päästöoikeuksien anekaupalla, ja siinäkin poppaukot ja -eukot ovat hyötyjinä. Ilmastouskovaisia onkin siksi verrattu maapallon litteyteen uskoviin: http://www.theflatearthsociety.org/cms/

Vihreät ja tiede

Omituisin ristiriita tieteen ja uskon välillä vallitsee Vihreiden joukossa, sillä juuri heidän joukossaan levitetään tunnepohjoisesti väitteitä: “97%:n konsensus” ja “maapallo lämpenee ainakin 4 astetta” ja “merenpinta nousee metrejä”. Sinänsä paradoksi, kun nimenomaa Vihreät yrittävät luoda kuvaa päätöstensä pohjautuvan tieteelle. Ei siis ole alkuunkaan yksi ja sama, millaista mielikuvakamppailua, niin maailmalla kuin Suomessa ilmastotutkimuksen tuloksista käydään.

IPCC:n tiedemiehet eivät vakuuta

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) omatkaan selvitykset eivät vakuuta ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta. Rajattomista resursseista huolimatta IPCC listaa vain 41 kirjoittajaa ja toimittajaa raporttiin, jossa käsitellään ihmisperäistä ja luonnollista lämpiämistä.

Kukaan ei kiistä, etteikö ihmisen toiminta tuottaisi hiilidioksidia ja etteikö se vaikuttaisi maapallon lämpötilaan. Oleellista on vaikutuksen suuruus ja kannattaako asialle tehdä mitään.

Kannattaisiko kallis ja hyödytön taistelu tuulimyllyjä vastaan vaihtaa tutkimukseen, kuinka sopeutua tulevaisuuden muutoksiin, ja ennen kaikkea selvittämään ensin mihinkä suuntaan lämpötila on kehittymässä 18 vuoden paussin jälkeen?

Tätä teosta ja sen tekijöitä on syyttäminen Suomen vallitsevasta energiapolitiikasta:

http://vnk.fi/documents/10616/622958/J2809_Valtioneuvoston+tulevais...

Katselukerrat: 509

Mika Helasvuo kommentoi_ 2. tammikuu 2017 10:50

Taannoin useamman kerran yritin vihertäviltä kysyä, että mistä tuo 97% konsensus on saatu,mutta vastausta en siihen koskaan saanut.

al1947 kommentoi_ 2. tammikuu 2017 11:05

Mikä on ilmastosatu?

Saisiko vaikkapa linkin siihen? Googeltin hakusanalla "ilmastosatu". Muuta ei löytynyt kuin tämä blogiavaus. Joten jääkööt omaan arvoonsa.

Onko Pikkukakkosessa luettu kyseinen satu?

Mika Helasvuo kommentoi_ 2. tammikuu 2017 11:07

Nähtävästi osui ja upposi, mutta kerrohan al47, mistä tämä sinunkin usein mainitsema 97% konsensus muodostuu, miten se on todennettu? 

Olen kyllä sinultakin asiaa aiemmin kysynyt ja S.Hassilta, mutta vastausta ei ole vielä tähän päivään mennessä tullut.

Mikko Hamunen kommentoi_ 2. tammikuu 2017 11:41

Eipä ole vakavasti otettavia tiedemiehiä juurikaan asettunut hiilidioksiditeorian taakse . Kukaan ei kiellä, etteikö ihminen olisi lisännyt hiilidioksidin määrää eikä sitä, etteikö hiilidioksidilla olisi vaikutusta maapallon lämpötilaan. Sen merkitys on kuitenkin olematon. Huijarit ja heidän seuraajansa ovat tehneet maailmanhistorian isoimman virheen, ja sitä on vaikea myöntää. Koko vihreä sektori perustuu harhoille, joiden takia esimerkiksi meillä on maksettavana 300 miljoonan vuosittaiset tuulivoimatuet. Vahingot pelkästään Suomen osalta ovat miljardiluokkaa - ja summa kasvaa.

Orwell kommentoi_ 2. tammikuu 2017 12:33

Kerropa -47 todellakin, mistä se sinun väittämäsi 97% tulee asiattoman ja lapsellisen kiukuttelun sijaan.

Voit toki yrittää kumota nuo faktat -47, mutta tuskin "ammattitaidollasi" kykenet...

Kiitos Mikko perusteellisesta aloituksesta

Hessu kommentoi_ 2. tammikuu 2017 13:17

:)

Kukapa sen varmuudella tietää mikä on tilanne 100 vuoden päästä lämpötilan suhteen.

Mutta muutenhan tuo ei näytä hyvältä, ihminen tuhoaa luontoa, metsäalueita, eliölajeja,kiihtyvällä vauhdilla ja mikäli maapallon mitassa halutaan siirtää nykyihmismäärälle elinolosuhteet kuten esimerkiksi meillä on,,se vaatii kyllä monenlaisia säästötoimenpiteitä ja kulutuksen vähentämisen tekniikoita yms. Mutta sehän ei ole mahdollista sinänsä niin kauan kuin talousopit pyörii nykyisellään, ellei sitten korkeimmaksi rahalliseksi arvoksi tule tuote jota ei tehdä,,eli tekemätön tuote tai vaikkapa matkustamaton loma.

Neuvos kommentoi_ 2. tammikuu 2017 13:22

Mitä enemmän teollisuuspohatat siirtää teollisuutta kolmansiin maihin sitä enemmän ilmastosaastetta ja sitten kansalta kerätään ilmastorahaa joka teollisuuspohatat voisivat maksaa voitoistaan tai oikeammin käyttää voittojaan kehittää saastetonta teollisuutta.

Orwell kommentoi_ 2. tammikuu 2017 16:09

Missäpä viipyvät -47:n todisteet siitä, että avauksessa esitetyt seikat ovat virheellisiä?

Odotan nyt -47:lta raskaita todisteita.

Mikko Hamunen kommentoi_ 2. tammikuu 2017 16:17

^Paremminkin voisi puhua HHHP-menetelmästä. Neuvos, tyypillinen esimerkki ilmastohuijareiden aiheuttamista vahingoista on ison terästehtaan tuotannon siirtyminen Britanniasta Intiaan. Omistaja sai 300 miljoonaa puntaa päästöoikeuksista ja vielä toisen 300 Intiassa, koska Britanniasta siirretty teollisuus oli kuitenkin energiatehokkaampaa kuin vastaava tuotanto Intiassa. Häviäjinä britit, voittajana tehtailija ja intialaiset. Ilmaston kannalta asia meni huonompaan suuntaan, sillä taatusti tuotanto olisi ollut puhtaampaa Britanniassa.

Mikko Hamunen kommentoi_ 2. tammikuu 2017 17:21

Hessu, luonnon tuhoamisessa on valitettavan usein ollut takana viherhankkeet. Tampereella mm. liito-oravat saavat väistyä ratikan tieltä, tuulimyllyt tekevät omia tuhojaan ympäri maailmaa ja sademetsät saavat väistyä ekohankkeiden tieltä. Hyvältä ei näytä myöskään suomalaisten metsien kohtalo, jos ne poltetaan pois viemättä ravinteita takaisin. Eliölajien tuhoutuminen kiihtyvällä vauhdilla kaipaisi vielä lisäselvityksiä.

Suuri epävarmuus sen sijaan liittyy tulevaisuuteen; mihinkä suuntaan maapallon lämpötila kehittyy? Sen tutkimiseen panostaminen kannattaisi. Nyt biljoonat uhrataan ongelmaan jota ei ole. On pienempi riski ja vahinko, jos erehdytään ja varaudutaan kylmiämiseen kuin päin vastoin.

Valitettavasti tiedemiehillä ei ole vastausta siihen, mihinkä ollaan menossa. Tutkimuspanostukset on suunnattu todistamaan, että ihmisperäinen hiilidioksidi aiheuttaa maapallon katastrofaalisen lämpiämisen (nykyään ilmastonmuutos) ja kaikki muu spekulaatio on impivaaralaista pölhöpopulisimia. 

Elämme nyt jääkausien välistä lämmintä aikaa, ja jos historiasta on jotain opittavaa, niin jossain vaiheessa lämpötila kääntyy laskuun. Mutta koska, sitä tietoa vihreät ilmastopoppaukot  ja -akat eivät halua tutkittavan.

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot