http://www.halla-aho.com/scripta/homoseksuaalisuus_suojeluperusteen... 

Luettuani kyseisen kirjoituksen heräsi kysymys miltä nyt tuntuu siitä henkilöstä joka tuntee olevansa " Homoseksuaalinen" ?

Onko siis mahdollista että koko ihmisen seksuaalinen käyttäytyminen olisikin riippuvainen ja muuttuvainen ja sopeutuvainen riippuen ympäristöstämme ja ihmissuhteistamme. Eikä niin kuin nykyisin vallalla oleva käsitys on että kysymyksessä olisi tahdosta ja ympäristöstä riippumaton tekijä. Asiaa on tutkittu ja löytyy mielestäni enemmän todistus aineistoa siihen että ihmisen seksuaalinen käyttäytyminen muovautuu ympäristön ja ihmissuhteiden mukaan jopa geneettisesti. Tässä dokumentti elokuvassa käsitellään aihetta http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w Human Nature kohdassa 09:00-35:00 Lisäksi amerikkalainen Simon Levay  http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_LeVay Ropert Sapolsky http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Sapolsky Daniel J. Siegel http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_J._Siegel Richard G. Wilkison http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_G._Wilkinson ja useat muut tutkijat ja professorit ovat perehtyneet ihmisen käyttäytymiseen ja tulleet siihen käsitykseen että ympäristöllä on valtava ja muokkaava vaikutus ihmisen joka elämän osa alueeseen. Joten aikaisemmasta voi päätellä että voimme siis vaikuttaa lastemme seksuaaliseen suuntautumiseen ja yleiseen käyttäytymiseen sekä koko hänen elämäänsä kasvuympäristöllä ja ihmissuhteilla.

Katselukerrat: 917

Kemppainen Ari kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 16:34

Teemu Tavis: Kiitän sinua vastauksestasi ja esittäisin sinulle nyt muutaman lisä: kysymyksen koskien aikaisempia kommentejasi koskien sekä noita yleisesti  huomioon otettavia asioita että mainitsemansi vaikutukset tutkimustuloksien lopputulokset huomioon ottaen. Kirjoitat seuraavaa:Homouden syntyperällä tai syyllä ei kuitenkaan pitäisi olla mitään vaikutusta siihen miten homouteen suhtaudutaan tai miten tasa-arvoisia homot ovat.

Olen kanssasi samaa mieltä.

Nyt kuitenkin on SE tosiasia että HE itse siis homoseksuaalit ovat lähteneet hakemaan ja vaatimaan niitä ns. oikeuksia kuin luonnonmukaisesti lisääntyvillä heteroilla on eli jälkeläisiä, lapsia jne.

Ja kun mainitset että: Ongelmana on, että monet ihmisryhmät haluavat tutkia asiaa nimenomaan siksi, että saisivat hyvän syyn syrjiä homoutta ja tämä vaikuttaa myös siihen mitä ja miten tutkitaan.

Niin eikö olisi sitä tärkeämpää tehdä peruteellinen tutkimus jo itse homoseksuaalienkin oikeusturvaa ajatellen ja sen jälkeen uudelleen arvioida mitkä ovat NE asiat jotka suojelevat heidän oikeuttaan harjoittaa poikkeavaa seksuaalista kanssa käymistään.

Kuten teuvomast: asian kiteyttää on vallalla oleva tapa kyseisen vähemmistä tuoda oma suuntautuminen esille joka tilanteessa vaikka sillä ei olisi käytänössä mitään tekemistä itse asian kanssa ja näin ollen katson että HE ovat perusteettomasti itse nostaneet itsensä jalustalle ja näin ollen joutuvat vastaamaan heille esitettyihin kysymyksiin miksi HE olisivat jollain tasolla niin erikoisen hienostuneesti poikkeavia että sitä tulisi ihannoida?

Teemu Tavis kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 17:11

Ari:

Kannattaa heti alkuun muistaa erottaa toisistaan homoaktiivit ja tavalliset ihmiset. Vähän samaan tapaan kuin tavallinen ihminen, joka elämässään ottaa luonnon huomioon ja Vihreiden aktiivihippi. Vertaus on ontuva, mutta ymmärtänet pointin. Valtaosa homoista ei vaadi mitään homouden ihannointia tai erityiskohteluja, moni ei edes ole adoption kannalla. Valtaosa homoista ei todellakaan tuo suuntautumistaan erityisesti esille. Kyllä, tunnen näitä ihmisiä ihan henkilökohtaisesti. Ei kannata pitää homoaktiivien ääntä mitenkään yleisesti homojen äänenä. Homous ei ole mikään ideologia, vaan yksi ominaisuus ihmisissä, joita on ihan joka lähtöön. Itsestään ääntä pitävät homot ovat vain se pieni omalaatuinen joukkionsa.

Sanot, että homot ovat lähteneet vaatimaan oikeutta lapsiin. Ensinnäkin homot eivät ole minään yhtenäisenä linjana asioita vaatimassa, vaan eduskunnassa avioliittoaloitettakin ovat heterot olleet tekemässä ja näitä asioita kannattaa moni hetero. Toiseksi homot eivät ole minään yhtenä joukkona vaatimassa adoptio-oikeutta, vaan jokin pieni ryhmittymä homoaktiiveja.

Haluan alleviivata eroa homoaktiivien ja tavallisten ihmisten välillä siksi, että olen itse homo ja hyvin monista asioista eri mieltä näiden ns. homoaktiivien kanssa.

Teemu Tavis kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 17:16

Ari:

Niin eikö olisi sitä tärkeämpää tehdä peruteellinen tutkimus jo itse homoseksuaalienkin oikeusturvaa ajatellen ja sen jälkeen uudelleen arvioida mitkä ovat NE asiat jotka suojelevat heidän oikeuttaan harjoittaa poikkeavaa seksuaalista kanssa käymistään.

Tämä on nyt varmaan jokin kirjoitus- tai ajatusvirhe? Siis oletko tosissasi sitä mieltä, että homojen oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan voitaisiin jollain perusteella kieltää?

teuvomast kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 17:46

Ei kait kukaa tuota enää niinkään kiellä aika kaukaa haettu mutta olen ollut ison firman palveluksessa ja siellä oli muutama näitä eivät he mitenkään tuoneet tuota puolta itsestään esiin .

Samalla tavalla sitte nmyös käytös heitä kohtaan oli aivan sama mitä muillekin ei heidän asemaansa mitenkään heikennetty sen vuoksi että eivät ollut heteroita  .

Mutta esim tuossa Ressan vaalissa tuo tuli sillä tavalla esiin että on jokin fobinen kun ei äänestä Haavistoa ja se on asia jolla tuo asia mitätöitiin täysin .

Elikkä tuo asia ja ammattitaito ja oikeudet ovat asioita jossa tuo homous ei saa vaikuttaa mutta minulle ei kukaan sano että olen fopinen

vain tuon asain vuoksi etten  nähnyt Haavistossa olevan ressa ainesta syy oli siinä että häenstä ei tuohon virkaan kerta kaikkiaan olisi ollut terv tepivaari 

Kemppainen Ari kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 18:11

Teemu Tavis: Kommentoi:

Ari:

Niin eikö olisi sitä tärkeämpää tehdä peruteellinen tutkimus jo itse homoseksuaalienkin oikeusturvaa ajatellen ja sen jälkeen uudelleen arvioida mitkä ovat NE asiat jotka suojelevat heidän oikeuttaan harjoittaa poikkeavaa seksuaalista kanssa käymistään.

Tämä on nyt varmaan jokin kirjoitus- tai ajatusvirhe? Siis oletko tosissasi sitä mieltä, että homojen oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan voitaisiin jollain perusteella kieltää?

Missä totean että kyseinen asia tulisi kieltää?

Irroitit taas lauseen asia yhteydestä, ehdotin että olisi mielestäni myös homojen oikeus saada kaikki se tieto kyseisestä seksuaalisesta suuntautumisesta, näin heidän niin kuin muidenkin olisi selkeämpi suhtautua kyseisiin faktoihin. Ihmettelen sitä ajatustapaa missä tunnut laittavan seksuaalivähemmistö ryhmien etuoikeudet kaikkien ihmisten elämän jatkumisen edelle. Sillä juuri sitä on kieltää totuuden etsiminen.

Kysyn taas kerran miksi sinua kiinnostaa peitellä totuutta? 

Teemu Tavis kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 18:32

Minähän jo aiemmin sanoin, ettei minulla ole mitään sitä vastaan, että homouden syntyperä selviäisi. Mutta väännä nyt minulle ihan konkreettisesti rautalangasta, että mitä hyötyä siitä tiedosta on? Mihin asiaan se vaikuttaa, että onko homous geeneissä, kehityspsykologiaan liittyvä asia tai mitä tahansa? Mihin se tieto vaikuttaisi?

Kemppainen Ari kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 19:52

Teemu Tavis:kysyy:Mutta väännä nyt minulle ihan konkreettisesti rautalangasta, että mitä hyötyä siitä tiedosta on? Mihin asiaan se vaikuttaa, että onko homous geeneissä, kehityspsykologiaan liittyvä asia tai mitä tahansa? Mihin se tieto vaikuttaisi?

Vastaukseni: Suhtautumiseen positiivisessa mielessä jos asia siis olisi kiistatta geneettinen ilman valitsemisen mahdollisuutta, Jos taas ympäristöllä ja ihmissuhteilla olisi vaikuttava tekijä olisi se mahdollistava tekijä ns. Tehtäessä päätöksiä sikiön,lapsen,nuoren ja aikuisen kasvuympäristön ja ihmisuhteiden osalta. Silloin myös tulisi tehdä päätös siitä onko miellä oikeus puuttua ns. evoluution ja luonnon kulkuun kyseisen asian kohdalla niin että panostaisimme kasvuympäristöön ja niinhin ihmissuhteisiin. Mitä mieltä itse olet siitä että jos kyseinen poikkeava suuntautuminen olisikin vain ympäristön ja ihmissuhteiden aikaan saannosta tulisiko se silloin ns. ehkäistä edellä mainituilla toimenpiteillä?

Teemu Tavis kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 20:20

Ari:

Vaikka homous olisi kasvun ja kehityksen aikana syntyvä ominaisuus, niin en usko, että kukaan voisi vaikuttaa kasvuympäristöön, perheeseen, kavereihin, sukulaisiin, kouluympäristöön, kotiympäristöön, kaikkiin ympäröiviin ihmissuhteisiin ja olosuhteisiin siten, että homous voitaisiin välttää. On itse asiassa monesti esitetty teoria, että homouteen vaikuttavat useat eri tekijät, sekä synnynnäiset ominaisuudet että kehityspsykologia.

Mitä mieltä itse olet siitä että jos kyseinen poikkeava suuntautuminen olisikin vain ympäristön ja ihmissuhteiden aikaan saannosta tulisiko se silloin ns. ehkäistä edellä mainituilla toimenpiteillä?

Miksi meidän pitäisi nähdä tuhottomasti vaivaa sen eteen, että homouden synty pitäisi selvittää ja homoutta pitäisi yrittää ehkäistä? Mikä siinä homoudessa on niin kamalaa, ettei sitä voi hyväksyä yhtenä ihmisen ominaisuutena?

Kemppainen Ari kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 21:11

Teemu Tavis: Kommentoi:Vaikka homous olisi kasvun ja kehityksen aikana syntyvä ominaisuus, niin en usko, että kukaan voisi vaikuttaa kasvuympäristöön, perheeseen, kavereihin, sukulaisiin, kouluympäristöön, kotiympäristöön, kaikkiin ympäröiviin ihmissuhteisiin ja olosuhteisiin siten, että homous voitaisiin välttää. On itse asiassa monesti esitetty teoria, että homouteen vaikuttavat useat eri tekijät, sekä synnynnäiset ominaisuudet että kehityspsykologia.

Teemu, on aika uskomatonta että niin kuin aikaisemmin totesin olet ennemmin hyväksymässä homouden kuin ehkäisemässä koko maapallon tuhoutumisen ja sitä kautta ihmisrodun häviämisen, juuri sitä tarkoittaa kommenttisi, (en usko että asioihin voi vaikuttaa tieteen ja kongreettisten toimien avulla). On asioita johon voi vaikuttaa ja tulee vaikuttaa ja on asioita johon ei voi vaikuttaa ainakaan tällä hetkellä.

Jos ajattelemme ja elämme elämää tarkoittamallasi tavalla tarkoittaisi esim: sitä että jos joku poikkeava vähemmistö esimerkiksi raiskaisi, tappaisi ja hyväksi käyttäisi lapsia toteaisit vain että et usko että asioihin voi vaikuttaa. SE on välinpitämättömyyttä ja sairas tapa ajatella.

Lievempi esimerkki on nuoret tytöt afganistanissa missä vallitseva uskonto rajoittaa ja kieltää heiltä " uskonnon radikaalisen ja väärän tulkinnan johdosta "opiskelun, abortit ja oman päätäntä vallan omaan kehoonsa. Onko siis viestisi heille yhtä välinpitämätön: niin en usko, että kukaan voisi vaikuttaa kasvuympäristöön, perheeseen, kavereihin, sukulaisiin, kouluympäristöön, kotiympäristöön, kaikkiin ympäröiviin ihmissuhteisiin ja olosuhteisiin, niin että uskonto harjoittavat ihmiset suostuisivat muuttamaan käsityksiään.

Et kertaakaaan ole edes yrittänyt nähdä asian todellista puolta mitä olen kokoajan sinulle osoittanut sitä positiivista tiedon vapauttavaa vaikutusta.

Kysyn taas sinulta sen saman kysymyksen: miksi sinua kiinnostaa peitellä totuutta?

Näetkö sinä oman pinttynee käsityksesi joka on tuhoon johtava tapa ajatella asioita ja pois sulkea NE asiat mitkä eivät ole mieluisia. Ellet ymmärrä että suhtautumisesi tähän asiaan on kieroutunut ja tapasi puollustaa vääriä asioita ja arvoja on rasistisesti tuomittavaa, en tiedä miten se rautalanka tulisi vääntää että ymmärtäisit asian?

Toivottavasti joku toinen osaa ennen kuin on myöhäistä 

 

 

Teemu Tavis kommentoi_ 29. helmikuuta 2012 21:32

Ari:

Teemu, on aika uskomatonta että niin kuin aikaisemmin totesin olet ennemmin hyväksymässä homouden kuin ehkäisemässä koko maapallon tuhoutumisen ja sitä kautta ihmisrodun häviämisen, juuri sitä tarkoittaa kommenttisi, (en usko että asioihin voi vaikuttaa tieteen ja kongreettisten toimien avulla). On asioita johon voi vaikuttaa ja tulee vaikuttaa ja on asioita johon ei voi vaikuttaa ainakaan tällä hetkellä.

Siis homouden hyväksyminen johtaa maapallon tuhoutumiseen ja ihmisrodun häviämiseen? No johan on...

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot