9/11: WTC 7:n sortuma liikkui yli 2 sekuntia ’vapaapudotuksessa’ ..NIST myöntää

 

Mutta pystyykö rakennuksen katonraja/yläkerrokset liikkumaan maata kohti vapaasti putoavana ”esineenä” jos se todella on vielä kiinni itse rakennuksessa, ilman että rakennuksen alakerroksia ei olisi pätkitty sen alta usean kerroksen osalta,  ja käytännössä katsoen saman aikaisesti?!

..ja pystyykö tähän ”samanaikaiseen” alakerrosten rakenteiden antaman tuen katoamiseen muu tapa kuin ’purkuräjäytys-operaatio’?

..alakerrosten rakenteiden ”lyttääntyminen” ja painon alla taittuminen EI SALLI vapaasti putoavia ylempiä kerroksia, koska lyttääntyessäänkin ne silti antavat vastusta ja näin hiljentävät yläkerrosten alaspäin suuntautuvaa liikettä.

 

 

Tiesin heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että se oli kontrolloitu tapahtuma. Mistä sen tiesin oli katsomalla WTC rakennus 7:ää. Rakennuksen romahdus on äkillinen, rakennus tulee alas melko symmetrisesti. Rakennuksessa on klassinen ”notkahdus”, joka tarkoittaa että rakennuksen keskiosa sortui ensin. Tämän näkee videokuvasta. Ja rakennus romahtaa lähellä vapaapudotus nopeutta. Joten, vilpittömästi, en ensimmäisestä päivästä lähtien todellakaan uskonut (virallista selitystä), koska näin rakennus yleensä tulee alas kontrolloidulla purkuräjäytyksellä.”Tom Sullivan

 

Näin toteaa rakennusten purku-räjäytys teknikko, Tom Sullivan video-kommentissaan World Trade Center (WTC) rakennusten tuhosta. Hän kertoo videolla yleistietoa rakennusten purkuräjäytyksistä ja niissä käytettävistä räjähteistä, kuten ’termiitti-komposiiteista’, joka on metalli-pohjainen leikkaus- ja sulatus-komposiitti, ja jota on löydetty WTC rakennusten raunioromusta.

 

Tässä Tom Sullivanin kommentti-video …englanniksi:

Tom Sullivan - Explosives Technician -- Loader

http://www.youtube.com/watch?v=u5IgqJXyLbg  

 

 

World Trade Center rakennus 7 oli se kolmas WTC rakennus joka koki totaali romahtamisen syyskuun 11. 2001, useampi tunti WTC Kaksoistornien tuhojen jälkeen.

 

 

 

 

WTC 7:n julkisivujen romahtaminen liikkui noin 2.25 sekunnin ajan ’vapaapudotus kiihtyvyydellä’. Tämän myös myöntää Yhdysvaltain hallinnolle WTC 7:n tuhoa tutkinut virasto, National Institute of Standards and Technology (NIST).

 

Tässä NIST omin sanoin raportissaan: (..tekstin vahvennus ja alleviivaus minun)

 

“..The slope of the velocity curve is approximately constant between about 1.75 s and 4.0 s, and a good straight line fit to the points in this range (open-circles in Figure 3-15) allowed estimation of a constant downward acceleration during this time interval. This acceleration was 32.2 ft/s2 (9 .81 m/s2 ), equivalent to the acceleration of gravity g.

http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201A.pdf

 

Vahvennus kohta vapaasti suomennettuna  ”Tämä kiihtyvyys oli [...], ja vastaa maan vetovoiman tuottamaa kiihtyvyyttä”.

 

 

NIST väittää WTC 7:n romahtamisen johtuneen tulipalojen aiheuttaman lämpölaajenemisen aikaan saamista rakenteiden pettämisistä ja niistä aiheutuneesta progressiivisesta romahtamisesta.

 

 

NIST:in teoriaa kuitenkin ”kiusaa” tuo rakennuksen kiihtyminen ”vapaapudotuksessa” sen romahtaessa.

 

Eli kun WTC 7 romahtaa, se kiihtyy 2.25 sekuntia, ja noin 32 metrin matkan, samalla nopeudella kuin vaikka pudotettava tiiliskivi jolla on allaan pelkkää ilmaa vastuksena.

 

Toisin sanoen, WTC 7 pääsi siis tippumaan ”tyhjän päälle” tuon reilun kahden sekunnin ajan ja yli 30 metriä.

 

..on järjen vastaista väittää että rakennus joka, kuten kaikki rakennuksia joskus nähneet tietää, on RAKENNETTU maasta katonrajaansa asti, pystyisi ”luonnollisesti” romahtamaan samaa vauhtia, kuin vapaasti tippuva esine!! ..koska tuon rakennelman yläosien alaspäin suuntautuvan liikkeen vauhtia ja voimaa syö PAKOSTI tämän massan tieltä taittuvat tukirakenteet, eikä näin ollen WTC 7:n romahtaminen voisi vastata maanvetovoiman tuottamaa nopeutta , mitä se kuitenkin tuona päivänä vastasi, niin kuin NIST:kin myöntää, ja jonka voi jokainen itse todeta videoista joille kyseinen tuho on tallentunut.

 

 

NIST toteaa myös omassa raportissaan mitä ‘vapaaputoamiselle’ tapahtuu kun se kohtaa vastuksen ..eli tällöin rakennuksen romahdus nopeus hidastuu, eli  se ei enää tipu ’vapaasti’.

..NIST kertoo tässä WTC 7:n romahduksen vaiheista, ja kertoo ensin toisessa vaiheessa rakennuksen tippuvan noin 32 metriä vapaasti, ilman alakerrosten rakenteiden tuottamaa vastusta (..vahvennus ja alleviivaus minun)

..ja sitten NIST kertoo kolmos-vaiheessaan mitä tukirakenteiden taittuminen tekee putoamisnopeudelle ..se hidastaa tuota nopeutta:

 

“In Stage 2, the north face descended at gravitational acceleration, as the buckled columns provided negligible support to the upper portion of the north face. This free fall drop continued for approximately 8 stories or 32.0 m (105 ft), the distance traveled between times t = 1.75 s and t = 4.0 s.

 

In Stage 3, the acceleration decreased somewhat as the upper portion of the north face encountered increased resistance from the collapsed structure and the debris pile below. Between 4.0 s and 5.4 s, the north face corner fell an additional 39.6 m (130 ft).

http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201A.pdf

 

 

..Eli, jotta rakennus voi tippua “tyhjän päälle”, ja jotta sen romahdus voi vastata vapaasti putoavan esineen kiihtyvyyttä, on rakennuksen alaosissa olevat tukirakenteet poistettava kaikkialta samanaikaisesti. ..ja yleensä tähän tarvitaan synkronoitua purkuräjäytys operaatiota.

 

Rakennusten purku-räjäytys teknikko Tom Sullivan kertoo ylle linkitetyssä video-kommentissaan (alkaa videolla ajassa 2:28 – 3:15) ..tämä vapaasti suomennettuna:

 

”NIST:in raportti kertoi meille että tulipalo aiheutti yhden tukipilarin pettämisen josta alkoi koko rakennuksen laajuinen imploosio -romahtaminen. ..En näe miten tämä voisi tapahtua oikeassa elämässä.

Kun me panostamme rakennuksen, meidän on saatava kaikkien tukirakenteiden panostetussa kerroksessa pettämään saman aikaisesti, millisekuntien sisällä toisistaan. Ja tästä johtuu että rakennukset romahtavat synkronoidusti sisäänpäin luhistuen. Joten mielestäni mielikuva, että yhden tukipilarin pettäminen saisi aikaan koko rakennuksen luhistumaan sisäänpäin (imploosio) synkronoidulla-tavalla, ei ole järkeen käypää.”

 

 

NIST väittää kuitenkin teoriassaan WTC 7:n tuhosta, että luonnollinen progressiivinen romahdus pystyi saamaan tämän aikaan, eli symmetrisen, sekä ’vapaa putoamisella’ kiihtyvän romahduksen, joka muistuttaa täydellisesti synkronoitua purku-räjäytystä.

 

 

Olen WTC tuhoa tukiessani selaillut nettiä aikalailla viime vuosien varrella, eikä kukaan ole vielä näyttänyt vastaavaa rakennuksen ”luonnollista sortumaa”, eli ilman purkuräjäytystä, joka todella olisi antanut rakennuksen sortua ’vapaa pudotusta’ ..eli tyhjän päälle.

..ja luulisi että tällainen aikaisempi tapaus olisi tullut esille kiivaissa Internet-keskusteluissa joissa käsitellään WTC-rakennusten tuhoa syyskuun 11. 2001.

..mutta toinen tällainen tapaus ei ole tullut esille, eli WTC 7 on ainoa rakennus maailmassa joka on toistaiseksi käyttäytynyt näin ..jos siis oletetaan että WTC 7:n romahdus oli ”luonnollinen”, eikä räjähteitä käytetty.

 

 

 

 NIST tutkiessaan WTC 7 tuhoa teki sen tietokone mallinnuksella ilman mitään fyysisiä rakenteiden kestävyys kokeita tai vastaavia kokeita.

 

NIST ei myöskään ole julkaissut sitä dataa jonka pohjalta he päätyivät ehdottamaansa tuho-skenaarioon, he julkaisivat ainoastaan kirjallisen raporttinsa sekä tietokone animaatioita tuho-skenaariostaan.

 

Mutta jopa NIST:in julkaisema animaatio heidän skenaario-ehdotelmastaan näyttää WTC 7:än alaosien rakenteiden ”lyttääntyvän”, mikä todellisuudessa söisi vauhtia alaspäin liikkuvilta rakennuksen yläosilta. Ja tämä ei millään sallisi maan vetovoima-kiihtyvyyttä vastaavaa romahdusnopeutta, koska alaosan rakenteiden antama vastus näkyisi heti ”kellossa”, eli hidastaisi yläosien alas tuloa, kuten jo aikaisemmin mainitsin. Piste.

 

Kuvia NIST:in tuho skenaarion-animaatiosta:

 

 

 

 

Tässä NIST:in videoanimaatio heidän ehdottamasta WTC 7:än tuho-skenaariosta. Video kuvaa ilmeisesti ainoastaan sisärakenteiden käyttäytymistä, eli siis julkisivu-seiniä ja niiden käyttäytymistä videolla ei ole nähtävissä lainkaan.

NIST:in animaatio-video oletetusta WTC 7 tuhosta:

http://www.youtube.com/watch?v=8iDfJ3SoPWo

 

 

Alle linkitetyllä videolla WTC 7:n tuhosta on kuitenkin nähtävillä kuinka julkisivut tippuvat kuin ”tyhjän päälle” eli aivan kuin joku ”ulkopuolinen voima” olisi pätkinyt julkisivujen rakenteita niiden alakerroksista, antaen katonrajan (rakennuksen yläosan)liikkua alas yli 2 sekuntia, ja noin 32 metrin matkan vapaa pudotuksessa:

WTC 7 Explosion 

http://www.youtube.com/watch?v=XrnmbUDeHus

 

 

Tässä fysiikanopettaja David Chandlerin analyysivideo WTC rakennus 7:än vapaapudotus kiihtyvyydellä liikkuvasta romahduksesta ..videossa suomenkielinen tekstitys:

WTC-7:n sortuminen vapaan putoamisen kiihtyvyydellä

http://www.youtube.com/watch?v=G86Ark8i11s

 

Alla muutama David Chandlerin havainnollistamisvideo WTC 7 tuhosta, sen vapaapudotuskiihtyvyydellä liikkuvasta romahtamisesta, ja NIST:in selvityksestä rakennuksen tuhosta ym.

..näissä ei ikävä kyllä ole suomi-tekstejä, mutta videot käsittelee pitkälti samaa asiaa kuin tuo tekstitetty video yllä.

 

WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part I)

http://www.youtube.com/watch?v=eDvNS9iMjzA  

WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part II)

http://www.youtube.com/watch?v=iXTlaqXsm4k  

WTC7: NIST Finally Admits Freefall (Part III)

http://www.youtube.com/watch?v=v3mudruFzNw

 

Jatko-video WTC7: NIST Admits Freefall, Part II- videoon jossa David Chandler esittää analyysinsä paljon kuvaavammin.

Clocking WTC7

http://www.youtube.com/watch?v=pP4_8s-2Gmc

 

 

 

WTC rakennus 7 romahtaminen täyttää purkuräjäytyksen tunnusmerkit.

 

 - Vapaapudotus kiihtyvyys. Useasti rakennusten synkronoidussa purkuräjäytyksessä räjäytetään tukirakenteet rakennuksen alaosista, jolloin ylempi osa pääsee tippumaan vapaasti ”tyhjän päälle”. Joskus tämän ylhäältä tippuvan osan massaa käytetään hyväksi, jolloin sitä käytetään sortamaan osa alla olevista rakenteista.

 

 - WTC 7:än sortuu symmetrisesti, suoraan alas omaan jalanjälkensä. Romahtava rakennus säilyttää muotonsa todella hyvin, lukuun ottamatta pientä ”notkahdusta” joka muodostuu rakennukseen hieman romahtamisen alun jälkeen. (Katso ylle linkitetyt videot ja/tai gif.- leike ylhäältä)

 

- WTC 7:än ulkoseinät kaatuivat rakennukseen keskustaa kohti, eli sisäänpäin. Tämä on imploosio-purkuräjäytyksen tunnusmerkki ja asia jota rakennusten purkuräjäytyksissä monesti haetaan ..Siis että rakennus sortuu suoraa alas, ja lopuksi ”itsensä päälle”, jotta mahdolliset ympärillä olevat rakennukset tms. eivät vaurioituisi.

Imploosio-räjäytyksessä katkaistaan rakennuksen alakerroksista ensin keskiosan tukirakenteet, jotta keskiosan romahtaessa ensin, ulkoseinät voivat sitten kaatua sisäänpäin. ..Aivan kuten pahvilaatikon kannen muodostavat taittosivut.

 

 

Linkistä löytyy kuvia WTC 7:stä sen tuhon jälkeen ..rakennus siistissä kasassa, ulkoseinät kaatuneina sisäänpäin. http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/photos/wtc7.html#rubble  

 

- Notkahdus rakennuksessa. WTC 7 tuhon aikana on nähtävissä kuinka sen keskellä oleva ydinranka tuhotaan hieman ennen julkisivu-rakenteiden alkaessa romahtaa. Ja tämä, kuten yllä mainitsin, kuuluu imploosio-purkuräjäytyksen toiminta tapaan jotta ulkoseinät saadaan kaatumaan rakennukseen sisään.

 

”..Rakennuksessa on klassinen ”notkahdus”, joka tarkoittaa että rakennuksen keskiosa sortui ensin. Tämän näkee videokuvasta.” -Tom Sullivan, räjäytysteknikko

 

Notkahdus kuvat:

 

 

 

 

 

 

Ja nyt muuta faktaa WTC rakennusten tuhojen tutkimuksista

..ja asiaa ’nano-termiitti komposiitista’ mitä on löydetty WTC rakennuksista kotoisin olevasta pölystä

 

Yhdysvaltalainen virasto National Institute of Standards and Technology (NIST), joka tutki noiden kolmen romahtaneen WTC rakennuksen tuhot Yhdysvaltain hallinnon pyynnöstä, myöntää ettei se koskaan tehnyt mitään tutkimuksia räjähde- tai sytytysaineiden osalta.

 

Tässä NIST omin sanoin, ”Vastauksia Kysymyksiin”-sivullaan:

(..alleviivaus ja tekstin vahvennus minun)

 

http://wtc.nist.gov/pubs/factsheets/faqs_8_2006.htm  

“12. Did the NIST investigation look for evidence of the WTC towers being brought down by controlled demolition? Was the steel tested for explosives or thermite residues?

 "NIST did not test for the residue of these compounds in the steel.

The responses to questions number 2, 4, 5 and 11 demonstrate why NIST concluded that there were no explosives or controlled demolition involved in the collapses of the WTC towers.””

 

Mitä NIST siis kertoo yllä ja vastaus kohdissaan jotka se yllä mainitsee ,on että se päätyi lopputulokseen “ettei mitään räjähdeaineita käytetty WTC tuhoissa” ainoastaan päätelmien ja laskelmien johdosta, mutta mitään fyysisiä testejä näitä aineita koskien ei ikinä tehty WTC rakennusten jäänteistä.

 

NIST ei ole jostain syystä tehnyt näitä tutkimuksia vieläkään, vaikka yksityissektorin tutkijat ovat kertoneet löytäneensä WTC jäänteistä nano-teknologian avulla valmistettua termiitti-komposiittia ja sen palamistuotteita mm. ’mikropisaroitunutta rautaa’.

 

 

 

 Nano-termiittiä WTC rakennuksista kotoisin olevassa pölyssä

 

 Tavallinen termiitti-komposiitti koostuu yleensä alumiini ja rautaruoste pölyistä, joidenka palaessa nk. ”termiitti-reaktiossa” syntyy korkeita lämpötiloja ja sulaa rautaa.

”Termiitti-reaktiolla tarkoitetaan tapahtumaa jossa alumiini oksidoituu (palaa) ja saa hapen tähän reaktioon toiselta jo oksidoituneelta-metallilta (yleensä rautaoksidi - ruoste). Tätä seosta kutsutaan termiitiksi. Termiitti-reaktiossa syntyy korkea lämpötila (~2500 °C). Termiitti tulee kreikan sanasta thermos, joka tarkoittaa lämpöä tai kuumuutta.”- Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/wiki/Termiitti

 

Erilaisia termiitti-seoksia käytetään esimerkiksi rautatiekiskojen hitsauksessa, sekä vedenalaisessa hitsauksessa, sotateollisuus käyttäessä niitä erimuodoissa  mm. termobaarisissa pommeissa.

Termiitti-komposiitin valmistukeen voidaan käyttää muitakin metalleita ja niiden oksidi-muotoja, ja siihen voidaan sekoittaa lisäaineita, kuten rikkiä joka alentaa sulatettavan/ leikattavan raudan tai teräksen sulamispistettä, näin nopeuttaen reaktiota.

 

Nano-teknologialla voidaan reaktiota ja siitä vapautuvaa energiaa mm. lämpötiloja nostaa huomattavasti. Kun perus-termiitti tuottaa noin 2500 Celsius asteen lämmön, nano-termiitillä päästään yli 3500 C -asteen lämpötiloihin, reaktio nopeuden myös kasvaessa.

Tiedejulkaisu The Open Chemical Physics Journal julkaisi keväällä 2009 mm. kemisteistä ja fyysikoista koostuvan ryhmän tutkimuksen syyskuun 11. tuhoutuneiden WTC rakennuksista kotoisin olevasta pölyssä havaituista kaksi tai useampi kerroksista lastuista.

 

Tässä linkki kyseisen tutkijaryhmän lehdistötiedotteeseen tuosta vuonna 2009 julkaistusta tutkimuksesta. Tiedotteessa kerrotaan hieman taustatietoa tutkimuksesta ja mitä tutkimusmenetelmiä siinä käytettiin.  Alla on linkki itse tutkimuksen esittelysivulle, josta myös ladattavissa pdf. tutkimuksesta.

 

Study: Scientists Discover Active Thermitic Material in WTC Dust

http://stj911.org/press_releases/ActiveThermiticMaterial.html

 

Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World TradeCenter Catastrophe

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/openaccess2.htm

 Suora linkki pdf:ään:

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf

 

 

Kokeissa lastut paljastuivat ’alumiinitermiseksi komposiitiksi’, eli alumiini pohjaiseksi termiitiksi, joka oli sekoitettu nano-teknologialla valmistetuista metalli ja metalli-oksidi pölyistä. Nämä metallipölyt oli yhdistetty pii-pohjaiseen ”verkkoon” yhdessä lisäaineiden kanssa.

 kuva näistä nano-termiitti lastuista

 

 

 

Tämä nano-komposiitti muistuttaa hyvin suuresti mm. yhdysvaltalaisen Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) valmistamaa nano-termiitin sol-geeli muotoa. ”Solit” ovat nanoteknologialla valmistettuja metalli ”tyynyjä” tai lastuja, jotka on sitten yhdistetty geeli-pohjaan, joka sitten voidaan esim. kuivattaa haluttuun muotoon, tai vaikka levittää ruiskuttamalla halutulle pinnalle.

 

Tässä LLNL:än artikkeli sol-geeli räjähteistä ja mm. tuosta sol-geeli nano-termiitistä:

Nanoscale Chemistry Yields Better Explosives

https://www.llnl.gov/str/RSimpson.html   

 

 

Joissain noissa WTC pölystä löydetyissä lastuissa oli nähtävissä useampi kerros. Tällainen ’nano-metalli laminaatti komposiitti’ patentoitiin Yhdysvalloissa 1990-luvun puolivälissä.

 

Metal nanolaminate composite United States Patent 5912069

http://www.freepatentsonline.com/5912069.html  

 

Metalli nanolaminaatti lastu löydetty WTC pölystä

 

 

 

Kyseiseen laminaattikomposiittiin voidaan valmistaa kymmeniä tai satoja eri kerroksia erilaisista komposiiteista, esimerkiksi vaikka nano-termiiteistä, tavanomaisista räjähdeaineista ja joistain lisä- ja  sidosaineista. Tällä laminaattitekniikalla pystytään muuntelemaan komposiitin reaktiota ja toimintatapaa monin eri tavoin.

 

 

Näitä räjähtäviä nano-termiitti katkaisupanoksia tallentui myös videolle.

..tässä hidastetussa videossa voi nähdä räjähtävän kolme termiitti-panosta WTC Etelä Tornin julkisivun tukipilareissa ..yksi panoksista näkyy selvänä voimakkaana oranssinhehkuisena purkauksena:

9-11 Thermite cutter charges exploding just before South Tower's demolition

http://www.youtube.com/watch?v=Obpqh1gr5ZA

..kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, kuten sanonta kuuluu

 

 

 

Entä rakennuksen panostaminen räjähteillä?

 

Monet tätä ’WTC-purkuräjäytys hypoteesia’ vastustavat tahot väittävät ettei kyseistä panostus-operaatiota olisi pystytty päivittäin käytössä olleissa WTC-rakennuksissa suorittamaan.

 

Mutta kuten rakennusten purku-räjäytys teknikko Tom Sullivan kertoo ylle linkitetyssävideo-kommentissaan (alkaa videolla ajassa 3:15) ..tämä vapaasti suomennettuna:

”Rakennuksen panostaminen ei ole ongelma kunhan panostajat pääsevät hissikuiluihin. Tällöin panostaja-tiimillä olisi pääsy kaikkiin ydin-tukirakenteisiin. Lopun hoitaisi tarvittavat räjähdepanokset joita on valittavana useanlaisia. ”

..ja WTC-rakennuksissa tehtiin juuri hissi-remontteja ja huoltotöitä mm. tukirakenteiden ja palosuojausten osalta kuukausina ja vuosina ennen iskuja ja rakennusten tuhoa, joten nämä huoltotyöt olisivat mahdollistaneet panostus-operaation ilman että siihen olisi juuri kiinnitetty huomiota.

 

 

 

Loppusanat:

Yhdysvallat eivät halua eikä tule tutkimaan WTC rakennusten jäänteitä räjähdeaineilta eikä termiitti-komposiitilta ennen kuin kansainvälinen yhteisiö painostaa sen näin tekemään.

Mutta  kansainvälisen yhteisön johto ei ole ollut kovin halukas painostamaan Yhdysvaltoja näin tekemään

..ei edes Yhdysvaltoja vastustavat tahot kuten Kiina ja Iran vaikka esim. Iranin presidentti Ahmadinejad on jopa YK:ssa vihjaillut näistä 9/11-epäselvyyksistä ja juuri Kiinan ja Iranin valtiolliset mediat on enemmän ja enemmän raportoineet näistä 9/11-epäselvyyksistä ja mahdollisista räjähteistä osana WTC-rakennuksien totaalisia tuhoja.

 

..joten toivon, että tämän blogi-kirjoituksen lukijat tekee pientä omaa tutkimusta näistä tässä esille tuomistani asioista, ja sitten kirjoittaa tästä Arkadianmäelle suomalaisille kansanedustajille ja puolueille

..ja miksei myös suomalaisille kansalaisjärjestöille jotka voisivat olla asianomaisia kuten Amnesty ja Rauhanpuolustajat jne.

 

 

 

Linkkejä:

NIST:in raportti ja ehdotelma WTC 7:n tuho skenaariosta: (HUOM!! ..NIST:n raportti WTC 7:n romahduksesta on ainoastaan ’ehdotelma’ tapahtumien kulusta, ei faktaa.) 

http://wtc.nist.gov/NCSTAR1/PDF/NCSTAR%201A.pdf

 

Suomenkielinen kirjoitus WTC 7 tuhosta:

http://www.wtc-7.blogspot.com/

 

Suomi-teksteillä varustettu video-luento WTC rakennusten tuhosta ja niiden raunioista löydetystä termiitti-komposiitista:

Tässä soittolista-linkki “Arkkitehdit Ja Insinöörit 9/11 Totuuden Puolesta” (Architects & Engineers for 9/11 Truth) järjestöä edustavan Richard Cagen pitämään presentaatioon Syyskuun 11. WTC rakennusten tuhosta:

http://www.youtube.com/user/SamenNghoint#p/c/D651E41DE58A54C8/0/c3E...

 

Linkki videopätkään jossa muita rakennusten purkuräjäytyksiä verrataan WTC rakennus 7:ään:

Building 7 Controlled Demolition

http://www.youtube.com/watch?v=5akpnIFK-RM

Architects & Engineers for 9/11 Truth (AE911Truth)

http://www.ae911truth.org/

..järjestön sivusto, josta löytyy paljon ns ”tieteellistä tietoa” WTC rakennusten tuhosta ja virheistä NIST:in raporteissa:

 

Suomenkielinen Syyskuun 11. sivusto, josta löytyy mm. kattava video- ja äänikirjasto: http://www.saunalahti.fi/wtc2001/

 

 

Katselukerrat: 992

Etelävuori kommentoi_ 16. kesäkuu 2011 07:28

Tuore lausunto suoraan ”sylttytehtaalta”

 

”27 vuoden CIA-kokemuksen ja 4,5 puolustusministerivuoden perusteella voin sanoa, että valtioiden väliseen kanssakäymiseen nyt vain kuuluu valehtelu. Sillä tavoin saamme hommat tehtyä!” – USA:n puolustusministeri ja entinen CIA johtaja Robert Gates

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates

 

Otettu tämänpäiväisestä YLE:n uutisesta

Yhdysvalloissa kyseenalaistetaan yhteistyötä Pakistanin kanssa

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/06/yhdysvalloissa_kyseenalaiste...

 

 

Eli miten tämänkin kirjoituksen aiheesta tulisi uskoa sitä mitä Yhdysvallat ja/tai sen liittolaiset tästä meille kertovat, koska se voi olla valhetta.

..ja tämä auttaa selventämän miksi näissä asioissa on niin paljon epäselvyyksiä, jotka olisi niin helppo kaikille selvittää, mutta joita nyt ei vaan jostain syystä haluta tehdä

 

..koska virallinen tiedonanto (saattaa) perustuu valheeseen

 

”Valehtelemalla saadaan hommat tehty” ..kuten Afganistanin ja Irakin miehitykset

 

Mutta nämähän on ainoastaan ”jaloja valheita (noble lie) joita voi puhtain sydämin ihmiselle kertoa, onhan nämä vain osa maailmanpolitiikkaa eikä niistä synny paljoa harmia ..pikku ruumiskasoja vaan.

Etelävuori kommentoi_ 16. kesäkuu 2011 20:31

@ Hämeen mies

 

---Tässä on taas tekstini mennyt vain valikoivasti läpi lopulliseen viestiin---

 

en mitenkään ”valikoinut sitä”, vaan pätkäsin  sen jostakin ..eikä sillä ole mitään merkitystä koska sinä jauhat koko ajan tapahtumasta josta minä en edes puhu

…minä puhun WTC 7:än julkisivun putoamiskiihtyvyydestä, kun sinä, kerta toisensa jälkeen, siirrät puheenaiheen rakennuksen sisällä tapahtuneisiin romahduksiin ..eli aivan toiseen aiheeseen

 

---Kun tälööinräystä lähteen paikaltaan liikkeelle, niin se väistämättä jossakin välissä putoaa myös vapaan pudotuksen kiihtyvyydellä.---

 

Väität siis että jokaisen alakerroksistaan luhistuvan rakennuksen yläkerrokset VÄISTÄMÄTTÄ tippuu jossain vaiheessa vapaapudotuksella?!

Erikoinen väite ..voitko perustella?

 

En näe mitään syytä miksi rakenteissa kiinni oleva kappale VÄISTÄMÄTTÄ putoaisi jossain vaiheessa ’vapaapudotus kiihtyvyydellä’ ..se voi jäädä koko luhistumisensa ajaksi kauaksi tästä

 

Esim. toisen WTC kaksoistornin yläkerroksille mitattu kiihtyvyys oli vain reilu 60% G-voiman tuottamasta kiihtyvyydestä, eli missään vaiheessa ei päästy tuohon vapaapudotuksen

 

 

Esimerkiksi, niin kuin tässä tapauksessa, kun väität että romahtavat rakenteet WTC 7:än sisällä veti julkisivut mukanaan ..niin tähänkin tapahtumaan tarvitaan sopivasti yhteensopivien tekijöiden summa

 

…jos julkisivu rakenteet ovat liian vahvat, voi tuo sitä alas vetävät sisärakenteet katketa siitä irti, jolloin tämä vapaapudotusta vastaava nopeus voisi jäädä saavuttamatta, ..voi jopa olla että tällöin koko totaali-romahdus jäisi tapahtumatta

..tai jos sisällä romahtavissa rakenteissa massa ja/tai nopeus ei ole riittävä, vaikka ne pysyisivätkin kiinni julkisivuissa, voisi tällöinkin vapaapudotusta vastaava kiihtyvyys jäädä saavuttamatta ..ja kenties taas koko totaali-romahdus voisi jäädä tapahtumatta

 

 

Eli kuten jo sanoin, tämän ehdotelmasi/väitteesi toteutuessa tarvitsee näiden tekijöiden osua melko hyvin yhteen

 

..ja jotta tämä romahdus, kuten juuri WTC 7:än tapauksessa, seuraisi reilun 2 sekunnin ajan niin tarkasti g-kiihtyvyys käyrää, että NIST:kin sanoo sen olevan sitä  vastaava, on näiden tekijöiden osuttava TODELLA HYVIN yhteen.

 

 

---Rakennuksen sortuminen alkaa sisätä päin, ja kun siellä pilarit nurjahtavat, niin toisesta päästään putoavat välipohjaelementit, jotka ovat toisesta päästään, kiinni ulkoseinässä, ja repivät sitä pudotessaan alaspäin. Tällöin viimeisenä putoavien seinien putoamiskiihtyvyys ylittääkin jossakin valissä vapaan pudotuksen kiihtyvyyden----

Väitteesi on täysin teoreettinen

 

..totta kai näin voi käydä jossain tapauksessa, mutta kävikö näin WTC 7 tapauksessa? ..lähde-materiaalia tälle infolle, kiitos.

 

 

NIST ja David Chandler (fysiikan opettaja/professori) kertovat WTC 7 yläkerrosten/julkisivun tippuvan 2.25 sekuntia maa-pallon vetovoima-kiihtyvyyttä vastaavalla nopeudella

 

..kuten jo totesin, jotta mainitsemasi tapahtumassa vaikuttavien voimien summa voi olla juuri sama kuin maa-pallon G-voiman tuottama kiihtyvyys-käyrä 2.25 sekunnin ajan aina nopeuden hidastumiseen saakka ..on kyseessä todella erikoinen sattuma

..ja ’todennäköisyys’ sille että tämä sattui luonnollisesti, ilman räjähteitä on varmasti melko pieni

 

 

Lisäksi, ei NIST eikä David Chandler kertoneet tämän g-kiihtyvyyden ylityksestä, Eli heidän kertomansa mukaan, joka perustuu mittaus-ohjelman antamaan tulokseen, tuo putoamiskiihtyvyys on g-vetovoimaa ’VASTAAVA’. piste.

 

..mistään tämän kiihtyvyyden ylityksestä ei puhuta, eikä David Chadlerin tekemä mittaus tuolla videolla EI NÄYTÄ tämän g-käyrän ylitystä ..ei ainakaan niin mainittavaa ettei sitä voitaisi laittaa mittaus-tarkkusvirheiden piikkiin

..mittaus-ohjelma näyttää 2.25 sekunnin ajan tuon putoamisen kulkevan tasaisesti ja hyvin, hyvin lähellä tuota g-kiihtyvyys käyrää, kunnes se putoamisvauhti hidastuu alhaalta kohdistuvan vastuksen vuoksi

 

Tässä taas kerran tuo suomi-teksteillä varustettu fysiikanopettaja David Chandlerin analyysi-mittaus video, jolla nähtävissä mittaus-softan näyttämä kiihtyvyys-käyrä:

Chandler käyttää mittaukseen Physics ToolKit nimistä ohjelmaa

 

WTC-7:n sortuminen vapaan putoamisen kiihtyvyydellä

http://www.youtube.com/watch?v=G86Ark8i11s

 

 

..mutta koska sinä olet toistuvasti väittänyt että tämä ylitys tapahtui, haluan nähdä nyt materiaalin johon väitteesi perustuu. ..eli lähde sille mistä tämä tieto on peräisin

Etelävuori kommentoi_ 18. kesäkuu 2011 08:37

@ Hämeen mies

 

---Et ole oikin ymmätänyt väitettäni----

---Jotkut "vapaan WTC-pudotuksen" "teoreetikot" näyttävät ajattelevan, että vapaan pudotuksen kiihtyvyys, olisi jokin "Yleinen Ehdoton Maksimiputoamiskiihtyvyys" (kuten valon nopeus on hiukkasten ja kaiken muunkin ehdoton keskinäinen maksiminopues...). Noinhan ei ollenkaan ole asian laita, ei sinne päinkään---

 

Ymmärrän kyllä mitä tarkoitat ..että jo alaspäin liikkuvat rakenteet voi tempaista loput rakenteista mukaansa ..ja jopa saman tien saavuttaa kovemman nopeuden kuin esim. tippumaan päästetty kivi voi saavuttaa.

Ja itseasiassa, jos tällainen reilu tuon G-kiihtyvyyskäyrän ylitys olisi tapahtunut, olisi minun helpompi uskoa että tämä oli luonnollinen tapahtuma

..mutta koska WTC 7 seuraa niin uskollisesti tuota G-kiihtyvyyskäyrää, vaikuttaa tämä minusta aika uskomattomalta sattumalta ..että vaikuttavien voimien summa voisi olla melkein täydellisesti tuota G-kiihtyvyyttä vastaava ”tasainen kiihtyvyys –tapahtuma”, niinkin pitkän ajan kuin tuo  2.25 sekuntia .

 

David Chadlerin videossa mittauspisteeksi valittu rakennuksen oikea ylänurkka lähtee yhtäkkiseen kiihdytykseen seuraten hyvin, hyvin tarkkaan G-kiihtymiskäyrää, kunnes alaspäin suuntautuva liike hidastuu

..mielestäni tämä on luonnottoman tarkkaan G-kiihtyvyyskäyrän mukainen

Tässä kuva Tuosta David Chadlerin mittaus-videosta jota et ilmeisesti katsonut. kuvan laidassa näet WTC 7-rakennuksen ja sen oikeassa yläkulmassa näet vaaleanpunaisia merkintöjä (merkkauspisteitä), ja tämä on se kulma jota Chandler on mitannut

..ja sen alla on NIST:in käyrä (stage 2)

NIST:in käyrä..Stage 2 = 2.25 sekuntia:

Kummankin näiden mittauskäyrät näyttää tasaista kiihtyvyyttä noin 2.25 sekunnin ajan, joka on maan vetovoiman tuottaman kiihtyvyyden mukainen

 

 

Oliko WTC 7 vapaaputous TODELLINEN, eli että pysty-tukirakenteita poistettiin räjähteillä antaen rakennuksen todella tippua vapaasti, vai tällaisen ”mukaan tempaamisen” aikaan saama

..jää jokaisen itsensä päätettäväksi että kumpaan uskoo.

 

NIST ei koskaan tutkinut WTC 7:än teräsrakenteita kuten sen itsekin myöntää, eikä muutenkaan tehnyt mitää fyysisiä kokeita WTC 7 tutkimuksissaan ..vaan valmistivat raporttinsa ainoastaan laskelmien, kuvamateriaalien ja lausuntojen pohjalta

 

Tässä NIST vastaa terästä ja fyysisiä kokeita koskeviin kysymyksiin WTC 7 tutkimuksestaan:

 “Why didn't the investigators look at actual steel samples from WTC 7?

Steel samples were removed from the site before the NIST investigation began.[…] Once it was removed from the scene, the steel from WTC 7 could not be clearly identified.

 

Your entire investigation included no physical evidence. How can you be so sure you know what happened?

In general, much less evidence existed for WTC 7 than for the two WTC towers […]

Nonetheless, the NIST investigation of WTC 7 is based on a huge amount of data. These data come from extensive research, interviews, and studies of the building, including audio and video recordings of the collapse. Rigorous, state-of-the-art computer methods were designed to study and model the building's collapse. These validated computer models produced a collapse sequence that was confirmed by observations of what actually occurred.

http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/wtc_qa_082108.cfm

 

…joten NIST ei voi sanoa 100%-varmasti  että joidenkin alempien kerroksien pilareita ei oltaisi katkaistu katkaisupanoksilla (termiitti-panoksilla tai tavanomaisilla räjähteillä), koska NIST ei ikinä tutkinut oliko tukipilareita pätkitty vai ei

 

Mutta FEMA tutki aiemmin WTC 7 teräsrakenteita ja havaitsi niissä outoa ”reikäiseksi ja paperin-ohueksi” syöpymistä ja hapettumista eikä osannut selittää mistä tämä johtuu

Tässä kuvia noista WTC 7:ästä löydetyitä syöpyneistä/ruostuneista teräksistä:

 

ja FEMA:n pdf aiheesta kuvineen..kuvia myös Kaksoistornien ”oudosta” teräksestä:

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

Näissä raskaasti syöpyneissä ja ruostuneissa teräksissä havaittiin rikkiä, ja rikkiä käytetään termiitti-komposiiteissa alentamaan teräksen/raudan sulamispistettä.

Termiitti-komposiitti olisi erittäin hyvä selitys tälle ”reikäiselle” teräkselle

Pelastustyöntekijät kertoivat myös punahehkuisesta sulasta metallista WTC kompleksin kellari kerroksissa, eikä toimistotulipalot nouse niin korkeisiin lämpötiloihin että rakennusteräs sulaisi juoksevaksi

..sula rauta on yksi termiitti-reaktion tuote

WTC-pölyssa havaittiin myös pääosin rautaa sisältäviä mikro-pisaroita jotka myös ovat termiitti-reaktion tuote

 

Sen lisäksi että NIST ei ikinä tutkinut WTC 7 teräsrakenteita millään tavalla, virasto ei myöskään tutkinut WTC-rakennusten materiaaleja (terästä, pölyä jne) räjähde-aineilta ..ja tämän lausunnon olenkin jo pariin kertaan näyttänyt

 

 

---Se sinä ei ole fysikaalisen vapaan pudotuksen tilassa, vaikka jollakin tietyllä hetkellä putoaakin jonkin aikaan sellaisen kiihtyvyydellä.--

---Se on ylä mainitsemastani syystä hämäävä vaikutelma, minkä NIST hyvin tietää, ja se käy ilmi sieltä simulaatioselostuksestakin---

Tai sitten WTC 7:än tapauksessa kyseessä on TODELLINEN vapaasti putoava rakennuksen yläosa

..sinä vaan valitset USKOA että kyseessä on ’vaikuttavien voimien summa’ yhtenäisessä rakennelmassa joka seuraa G-kiihtyvyys käyrää koska massat-liike ”tempaisee” rakenteet tätä käyrää vastaavasti

On pelkkä uskon asia valita tämä selitys.

 

Mutta on myös mahdollisuus että WTC 7 tapauksessa kyseessä on AITO vapaaputous-tapahtuma ..että joidenkin alempien kerrosten tukirakenteet katkaistiin useasta kerroksesta, jolloin yläkerrokset pääsivät KIRJAIMELLISESTI tippumaan tyhjän päälle

..minä taas valitsen uskoa räjäytys-hypoteesiin, koska;

 Kaksoistorneissa: näkyy selviä räjähdepanosten painepurkauksia tulevan ulos tornista, videoilla näkyy panoksilla katkeavia massiivisia pilareita, ulkoseinällä näkyy pilarin sisältä ulos ryöpsähtävä oranssinhehkuinen termiitti-panoksen tuote, WTC-pölyssä on suuria määriä ’mikro-pisaroitunutta rautaa’ mikä on termiitti-komposiitin palamistuote ja WTC-rakennusten kellareissa nähtiin sulaa oranssinhehkuista metallia, jota video-kuvattiin myös valuvan ulos toisesta  Kaksoistornista vähän ennen sen tuhoa jne.

 

KYSYMYS!!!!!

Voitko kiistattomasti ja tyhjentävästi todistaman ETTEI kyseessä ollut räjähteillä aikaan saatu todellinen vapaaputoaminen?

..et voi

Ja pystyn vastaamaan sinun puolestasi tähän kysymykseen sen tähden, koska myöskään NIST ei pysty kiistattomasti kertomaan ihmisille ettei minkäänlaisia räjähde- tai leikkausaineita (termiitit) käytetty, koska he itse myöntävät etteivät he ikinä tutkineet minkään romahtaneen WTC-rakennusten jäänteitä näiltä materiaaleilta ..laitoinkin tämän NIST lausunnon jo kirjoitukseeni ja myös näihin keskusteluihin

 

NIST voi ainoastaan yrittää vakuutta ihmiset siitä ettei räjähteitä käytetty koska he saivat tietokone-mallinnuksensa romahtamaan ilman räjähteitä

NIST ei esim. nähnyt mitä WTC 7 ydinrungolle tapahtui todellisuudessa, he ainoastaan kertovat näkemyksensä sen luhistumisesta joka NIST:in mukaan johtui ”tästä ja tästä syystä”, mutta on myös mahdollisuus että tuo ranka katkottiin joistain alemmista kerroksista räjähteillä/termiitti-panoksilla

..eli NIST on saattanut syöttää ihan mitä dataa vaan on halunnut tuolle ohjelmalle, jotta todellisuutta MUISTUTTAVA romahdus-simulaatio on saatu aikaan.

..eli NIST:illä oli mahdollisuus manipuloida tuota tulosta, jos se niin halusi tehdä

..ulos näkyvien tapahtumien kanssa NIST on joutunut olemaan rehellinen, mutta jos on haluttu, on voitu manipuloida mm.  teräsrakenteiden lämpötiloja, näiden lämpeämis-aikoja,  tulipalojen voimakkuutta ja lämpötiloja, joidenkin sisäisten rakenteiden pettämisiä ja näiden pettämiset ”speksejä” jne.

NIST ei ole myöskään toistaiseksi julkaissut dataansa, eli niitä speksejä joita se syötti tuohon ohjelmaan ..ihmiset ovat kyllä pyytäneet saada nähdä nämä tiedot, mutta NIST ei ole suostunut niitä julkaisemaan

 

Jos joku kysyy että miksi NIST ja Yhdysvaltain hallinto haluaisi manipuloida dataa…

..voi tähän ilkeästi vastata kysymyksellä ”miksei NIST ja USA:n hallinto halua puolueettomia ja laajoja tukimuksia räjähde- ja termiitti-ainelta WTC jäänteistä”

..jos ei ole mitään salattavaa, miksei näitä hyvin helppoja tutkimuksia haluta tehdä, etenkin kun 9/11-iskussa menehtyneiden omaisetkin ovat pyytäneet ko. tutkimuksia tehtäväksi

 

 

----…ulkoinen mittaus sejä simulaatio ILMAN MITÄÄN "RÄJÄHTEITÄ" käyvät tehtävän vaikeuden huomioon ottaen suorastaan loistavasti yhteen…

Ainoastaan NIST:in simulaatio on tehty ”ilman räjähteitä”

..oikeasta tapahtumasta et voi sanoa että se tehtiin ilman räjähteitä ..voi ainoastaan uskoa ettei räjähteitä ollut

 

 

---Selliten räjähteiden kanssa, jolla kaikki rakennuksen kantavt pilarit oli laakista katkaistu, jollaista salkkarit väittävät tapahtuneen, nuo "katto- ja seinäpellit" olisivat lentäneet maata tai ainakin Amerikkaa kiertävälle rdaalle, eivät sunkaan "pudonneet vapaasti paikalleen---

Imploosio-purkuräjäytyksessä, jos se onnistuu hyvin, mitään raskaampaa ei lennä rakennuksesta ulos päin.

Lisäksi, tässä juuri TERMIITTI-KOMPOSIITTIEN ominaisuudet astuvat esiin ..ne eivät ole voimakkaita räjähteitä, vaikka niihin voidaan halutessa sekoittaa esim. RDX:ää ..termiitit ovat juuri katkaisu/sulatus-komposiitteja

..eli jos purkuräjäytys hoidetaan tarpeeksi pitkälle termiitti-komposiitella, silloin mahdollisesti ohella käytettävin voimakkaiden räjähdeaineiden käyttötarve vastaavasti pienenee

..ja jos teräs-tornitalon koko purkuräjäytys hoidetaan pelkillä termiitti-komposiiteilla ..mikä ihme sieltä heittäisi mitään ”Amerikkaa kiertävälle radalle”???! ..ei mikään!

..ja tämän lisäksi tällainen termiitti-purku olisi hyvin hiljainen, eli mitään voimakkaita pamaus-ääniä ei myöskään kuuluisi

 

NIST perustaa näkemyksensä ”ettei räjähteitä käytetty” juuri mm. sille että purku-räjäytys panoksista lähtee kova ääni, jota ei muka ole kuultu lähtevän WTC 7:ästä (..vaikka todellisuudessa monet ihmiset raportoivat kovista räjähdyksistä WTC-rakennuksissa) ..mutta termiitit ovat hiljaisia komposiitteja, kuten jo mainitsin.

 

---Mun kotikoneessa ei näy videot, ja fysiikanopettajan tulkinta prosessita on väärä----

Miten sittenvoit sanoa että hänen tulkintansa on väärä jos et edes ole katsonut hänen analyysiään?

..erikoista

Löysin kuitenkin sattumalta ”transkription” tuosta David Chadlerin analyysi-videosta ..eli joku on kirjoittanut hänen sanomisensa teksti-muotoon

..joten jos kiinnostaa, voit katsoa hänen sanomisensa tästä:

http://911speakout.blogspot.com/2010/02/wtc7-in-freefall-no-longer.html

 

---Ei ole.  Kun lisäski ei todellakaan ole kyseessä mikään PAINOPISTE, vaan "ääreispieste", joka voi "heiluaja huiskua" monin tavoin mekaanisesti siihen vaikuttavien voimien ja kiinnitysten vaikutuksesta!----

 

Mielestäni (yhden) PAINOPISTEEN hakeminen koko rakennuksen romahduksen mittauspisteeksi ei oikein ole pätevä WTC 7:än kohdalla

..koska sortuma oli PROGRESSIIVINEN ..oli sen aiheuttaja sitten räjähteet tai luonnolliset syyt.

Eli rakennuksen eri osat (kun julkisivu jaetaan romahdustapausten johdosta pystysuunnassa muutamaan eri osaan) lähti alaspäin eri aikoina(vaikkakin lähellä toisiaan), joten mielestäni tällöin koko rakennuksen leveydellä on USEITA eri PAINOPISTEITÄ, jokaisella romahtavalla osalla omansa ..eikä ainoastaan koko seinän leveydeltä etsitty yksi painopiste

..eli WTC 7:ää ei voida verrata kiinteään pitkulaiseen esineeseen, jonka mahdollisen kiertymisen takia mittaus tulisi ilmeisesti tehdä sen painopisteestä

 

---enkä tykkä videoista eikä minulla ole videotykäluja eivätkä ne kotikoneessa edes näy---

”Kuvat kun kertoo enemmän kun tuhat sanaa” ..niin kuvat ja videomateriaali voi olla todella vaivalloisia niille jotka haluaa vältellä tiettyjen asioiden käsittelemistä

Luulisi kuitenkin että jos haluaa selvittää TOTUUDEN asioista, ja näinkin vakavasta siasta, että silloin ihminen käsittelisi kaikkien varteenotettavan todistusaineiston

..ymmärrän kyllä että kaikkea ”salaliitto teoria huttua” ei jaksa käsitellä, mutta luulisi että tieteellisen materiaalin kuten esim tuon Steven Jonesin et el –porukan ”WTC-pöly & nano-termiitti tutkimuspaperin” kävisi läpi kun käsittelee tätä WTC-räjäytys hypoteesia

 

Ja laitanpa tuon ’nano-termiitti paperinkin’ tähän, jos et ole sitäkään oikeasti edes vilkaissut:

..ekana lehdistötiedote josta selviää nopeasti mistä on kyse:

Study: Scientists Discover Active Thermitic Material in WTC Dust

http://stj911.org/press_releases/ActiveThermiticMaterial.html

 

Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World TradeCenter Catastrophe

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/openaccess2.htm

 Suora linkki pdf:ään:

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf

Etelävuori kommentoi_ 20. kesäkuu 2011 19:51

@ Hämeen mies

 

Eli selityksesi tähän WTC-jäänteistä löytyneelle termiitti-komposiitille on:

”ehkä se on palomiesten jäljiltä jotka ehkä nyt sittenkin saattoivat purkuräjäyttää WTC 7:än”

..erikoista ettei NIST tai FEMA ole informoinut asiasta ihmiselle, jos palomiehet olisivat käyttäneet räjähdepanoksia purkaessaan rakennuksen

 

--Nuo syöpyneet palkinpätkät ovat kuitenkin todennäköisimmin rakennusten ulkopuolelta rakennusaikaisesta raknnusjätteestä, jonka päälle on aikanaan kipattu santaa asfallttia—

 

FEMA kertoo niiden olevan WTC 7:ästä ja sen rakenteita

..mutta saat 10-pistettä mainiosta selitys-yrityksestä!

 

 

--Aivan: sula ja siitä jähmettynyt puhdas kirkas rauta, EIKÄ MIKÄÄN RUOSTEENKARSTA.---

 

..ja miltä sitten näyttää jälki jonka jättää palava termiittiteräsrakenteiden vieressä?

..Näät jos katsot alle linkitetyn videon

 

Tässä insinööri Jon Colen videolla termiitillä tehty jälki näyttää aika paljon samalta kuin nuo kuvat, vähän vähemmän ruostetta (nähtävissä videolla ajasta 10:19 eteenpäin)

9/11 Experiments: The Great Thermate Debate

http://www.youtube.com/watch?v=5d5iIoCiI8g

 

..mutta WTC rakennuksin päälle laskettiin vettä aikalailla, ja thermate-komposiittiin on lisätty rikkiä ..ja väittävät että rikki auttaa ruostuttamaan nopeasti

 

..Eli kyllä nuo FEMA:n löytämät teräkset voi olla termiitin jäljiltä tuossa kunnossa

 

 

--Jos noin olisi tehty, siinä ei olisi ollut mitään varsinaista salaamista---

Nooo,  kun NIST ei ikinä tutkinut WTC 7:än rakenteita ollenkaan, sillä on silloin turha spekuloida että olisiko löytynyt mitään salattavaa vai ei, joten vastauksesi on täysin turha tähän kohtaan ..mutta ilmeisesti piti jotain keksiä

 

fakta on

..mitään fyysisiä kokeita ei tehty WTC 7:än tukinnassa NIST:in toimesta.

 

 

--" WTC-pölyssa havaittiin myös pääosin rautaa sisältäviä mikro-pisaroita jotka myös ovat

termiitti-reaktion tuote "

Myös polttoleikkauksen tuotteita

 

Mutta näitä mikro-pisaroita löydettiin myös pöly-näytteestä joka oli kerätty heti toisen Kaksoistornin tuhon jälkeen, eli paljon ennen siivoustöiden alkua

Tästä on kirjallinenlausunto ko. näytteen kerääjältä, joka on valmis todistamaan asiasta myös oikeudessa

 

 

---Rauta ei pala termiitireaktiossa, vaan pelkistyy---

 

turhaa pilkunviilausta ..olkoon sitten ”reaktion tuote”

 

 

--Se oli alumiinia. ja alumiini taas palaa termiittireaktiossa, eikä pelkisty...—

 

Sula/juokseva alumiini on hopean väristä ..tai se juokseva alumiini mitä minä olen nähnyt ..ja joskus  hitsannutkin

 

 

---" videoilla näkyy panoksilla katkeavia massiivisia pilareita, "

Ei ollut sellaisia, ei kannta valehdella. Kaikkein vähiten minulle.---

 

Mistä sinä tiedät mitään videoista, jos et edes ”tykkää niistä”?

 

Puhunkin Kaksoistornien kulmapilareista kuten vastauksessani jo kerroin

 

..ja tässä näitä videoita näkyy jossa nämä pilarit räjäytetään kahtia/hajalle

 

Cutter Charges in the North Tower of the World Trade Center

http://www.youtube.com/watch?v=zoAD8HlrLZg  

 

911 : WTC2 - Flashes of light in WTC2 South Tower.(pt 1)

http://www.youtube.com/watch?v=X8yy9zmI4Vc

911 : WTC2 - Flashes of light in WTC2 South Tower. (part 2.)

http://www.youtube.com/watch?v=0jQZ_0yAuRE

 

 

---Kaksoistorneissa: näkyy selviä räjähdepanosten painepurkauksia tulevan ulos tornista, "

Eivät ne ole "räjähteiden painepurkauksia", vaan putoavien sisusten aiheuttamia paineenpurkautumia ja ikkunoiden, ilmanvaihtohormien jne

rikkoutumisia. Niistä näkee, missä kohdassa romu putoaa.---

 

Miten huoneistoista poistuva ilma puhaltaa läpi massiivisesta kulmapilarista, ja katkaisee sen?! ..ja näitä nähtiin katkeavan parissakin eri paikassa niin kuin yllä olevat videot sen selvästi kertoo

..ei huoneistosta pakeneva ilma katko pilareita

 

Mutta kun ei ikinä katso videoita, voi aina sanoa ”minä en ole ainakaan nähnyt ikinä moista ..varmaan hörhöjen juttuja”

 

Tässä nyt kuitenkin vielä tämä oikein selvä tapaus ..tämä ei todellakaan ole ”huoneisto ilman” aikaan saannosta:

Cutter Charges in the North Tower of the World Trade Center

http://www.youtube.com/watch?v=zoAD8HlrLZg  

 

 

Kaksoistornien romahdus mekanismi-selitys NIST:iltä on että ylhäältä tuleva massa murskasi alla olevat rakenteet

…kuitenkin videokuvissa näkyy yksittäisiä purkauksia 30-40 kerrostakin tuon romahdus massan alapuolella ..joka myös kertoo ettei nämä ole lähtöisin rakennuksesta poistuvasta ilmasta, vaan räjähdyspanosten painepurkauksista

911 Mysteries - Demolitions – Squibs

http://www.youtube.com/watch?v=cjfoXbyffso

 

 

Tämä NIST:in ja sinun mainostama ”huoneistoilma” käyttäytyy aika erikoisesti:

 

Tällä hidastusvideolla on nähtävissä näitä painepurkauksia lähtevän koko kerrosten leveydeltä ..mutta paikka paikoin, kuten kameraa lähinnä olevalla nurkalla, kerroksiin jää ”ehjä kohta” josta ei ilmaa heti tule pihalle, ja tämä ”pälvi” on usean kerroksen korkuinen, ja tästä pälvestä alkaa näkyä vasta vähän myöhemmin näitä purkauksia

Miten näitä ”pälviä” muodistuu kun ilman pitäisi olla jo paennut noista kerroksista, ja ”sisäinen romahdus” liikkunut jo kerrosten ohi??

 

South tower collapse slow motion HD

http://www.youtube.com/watch?v=q_ng3Q8vRis

 

 

Tällä videolla on nähtävissä kun nämä paineaallot etenee samalla rakennuksen sivulla, mutta kymmenien metrien erolla toisistaan ..eli purkaus-aalto ei etene tasaisesti, vaan seinän toisella puoliskolla se jää monen kerroksen matkan jälkeen

Videolla on myös nähtävillä isompia yksittäisiä painepurkauksia

 

North Tower Exploding

http://www.youtube.com/watch?v=hSApOavkHg8

 

..erikoisesti käyttäytyy tämä ”huoneistoilma”

 

 

--" näkyy pilarin sisältä ulos ryöpsähtävä oranssinhehkuinen termiitti-panoksen tuote, "

Höpsistä. Termiitti ei ylipäätään edes ole räjähdysaine.---

 

Mitä ”höpsistä” ..ethän sinä edes katso videoita

 

A)     ..enkä puhu termiitti-räjähdyksestä vaan ”ryöpsähdyksestä”, joten älä vääristele

 

B)      termiitti-konmposiitteihin voidaan lisätä kaasuuntuvia aineita jotka antaa niille räjähde-tyyppisiä ominaisuuksia

 

C)      Lawrence Livermore National Laboratories on kertonut valmistaneensa räjähteitä, siis rehtejä räjähteitä jotka perustuu termiitti-reaktioon

..eli termiitti-pohjaisia räjähteitä on olemassa

 

Mutta olenkin puhunut termiiteistä lähinnä katkaisu-komposiitteina, en räjähdeaineina. ..jopa korjasin tuossa yhden vastaajan näkemystä termiiteistä ja kerroin ettei ne yksinään ole räjähteitä, joten aika turhaan sinä minua opastat vaikken ekspertti olekaan

...mutta et näköjään ole sinäkään

 

 

Tässä jo tuohon alkuperäisen kirjoitukseeni linkitetty video tästä oranssista purkauksesta Etelä Kaksoistornin seinällä ..tai näitä purkauksia näkyy useampia, mutta yksi todella selvästi:

9-11 Thermite cutter charges exploding just before South Tower's demolition

http://www.youtube.com/watch?v=Obpqh1gr5ZA

 

Ylle linkitetyssä Jon Colen termiitti-videossa hän sekoittaa oman termiittikomposiitin johon alumiinin ja rautaruosteen lisäksi tulee rikkiä ja barium nitraattia ..ja tälläkin sekoituksella on jonkinlaisia räjähde ominaisuuksia kuten videosta kaikki itsekin näkee.

 

Jon Cole todistaa myös mm. NIST:in väitteet vääriksi siitä että termiitillä on vaikea tehdä vaakatason-katkaisuja, ja myös sen että termiittiä muka tarvittaisiin suuria määriä tällaiseen horisontaaliseen katkaisuun ..ei tarvitse

Jon Cole näyttää kuinka myös jopa pelkkiä pultteja saadaan katkaistua pilareiden sisällä

 

 

---Pystyn todistamaan, että räjähteillä ja vapaalla pudotuksella ei olisi tuossa mitään varsinaista keskinäistä yhteyttä, ja että torneissa ei ainakaan käytetty mitään räjähteitä. Seiskassa se ei taas olsi ollut mitenkään kiellettyäkään.---

 

Pystyt ainoastaan perustelemaan mielipiteesi, TODISTAMAAN et pysty yhtään mitään

 

Ja jos pystyisit asian todistamaan edes itsellesi paremmin, et varmaan olisi alkanut viljelemään tuota ”räjähteet on kotoisin palomiehiltä”-selitystäsi, jota olet viime viesteissä päästänyt ilmoille

 

 

---Minä kysn, että MITÄ "PAHAA" SIINÄ OLISI OLLUT, JOS SEISKASSA OLISI PURUSSA JA SAMMUTUKSESSA KÄYTETTY KRIITTISTEN PILARIEN HEIKENTÄMISTÄ?---

 

Tällaisesta ei ole kukaan tutkivataho puhunut yhtään mitään, että näin olisi toimittu ja tämä varmasti olisi jo tullut esille kun näistä räjähteistä WTC –tapauksessa on puhuttu jo vuosia ja kysytty aiheesta myös NIST:iltä ..he eivät näytä olevan tietoisia tästä ”ehdotelmastasi”

 

..ja jo koko NIST:in teoria WTC 7:än romahduksesta puhuu tulipalon aiheuttamasta romahduksesta eikä mistä palomiesten purkuräjäytyksestä!!!!

..ja sinä vielä sanot tukevasi NIST:in näkemystä, joten miten sinulle nämä palomiesten räjäytys hommat jostain tuli edes mieleen

 

..selityksiä, selityksiä

 

 

--Mutta termiiten kanssa pelaamisen tutkimukselle tarvitaan tieteellisesti perusteltu rikosepäily, eikä sellaista tosiasiassa ole.—

Mitä nyt se että itsenäiset tutkijat ovat löytäneet nano-termiitti-komposiittia WTC-pölystä

 

..mutta NIST ei edes suostu vastaamaan pyyntöihin että virasto tutkisi itse WTC-pölyn

…joten tieteellisesti tämä todellakin on jo perusteltu, tällaisen tutkimuksen toimeenpano siis.

 

 

---Huohh...---

 Aivan ..tämä on ainoa mitä pystyt sanomaan sen jälkeen miten olet yrittänyt vääristellä sitä mitä tapahtuu hallituissa purkuräjäytyksissä

..yrität selvästi luoda mielikuvan jostain massiivisestä räjähdys-tilanteesta, mutta näihän ei todellisuudessa ole ..ja koska et enää voi selittää yhtään mitään, kun sinulle on näytetty miten väärässä ole..niin mitä muuta voit sanoa kuin ”Huohh”

 

 

--JONESILLA OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ TIETEEN KANSSA!---

Mies on fyysikko

http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_E._Jones

 

 

---Annoin Kingin paperin. Tutki sitä. Mua tuo vouhkaus ei jaksa kiinnostaa--

Rehellinen kysymys?

..oletko edes lukenut tuota tutkimusta? ..tai edes tuota lehdistötiedotetta ?

 

Mitähän jos kuitenkin kertoisit mitä Steven Jones et al. on löytänyt siitä pölystä, ja antaisit myös selityksen mitä se teki WTC-rakennuksissa

 

Kannattaisi tutustua vähän noihin termiitti-asioihin, koska et tunnut tietävän niistä isommin ..tai sitten yrität vääristellä aisaa muuten vaan tahallasi

 

 Study: Scientists Discover Active Thermitic Material in WTC Dust

http://stj911.org/press_releases/ActiveThermiticMaterial.html

 

Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World TradeCenter Catastrophe

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/openaccess2.htm

Suora linkki pdf:ään:

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf 

 

Vai tarjoatko tähän taas tätä ”hätävara-selitystäsi” eli palomiesten purkuräjähteitä?

Etelävuori kommentoi_ 24. kesäkuu 2011 10:53

@ Hämeen mies

 

 

---- ..erikoista ettei NIST tai FEMA ole informoinut asiasta ihmiselle, jos palomiehet olisivat käyttäneet räjähdepanoksia purkaessaan rakennuksen ”

Ovatko he sellaisen sitten mahdollisesti kiistäneet?---

 

 

Naurettava selitys-yritys!!!

NIST teki miljoonia maksaneen ja kolme vuotta kestäneen tutkimuksen WTC 7-tuhosta, joka kertoo ihmiselle että romahduksen aiheutti tulipaloista aiheutuneet rakenteiden pettämiset ja tästä aiheutunut progressiivinen-romahdus tapahtuma

..jota sinä myös aikaisemmin sanoit myös täysin tukevasi

 

Ja nyt alat keksimään tarinoita ja selityksiä ”palomiesten purkuräjäytyksestä” ..josta nyt kumma kyllä kukaan ei ole maininnut mitään virallisissa tutkimuksissa

 

 

 

----mitään fyysisiä kokeita ei tehty WTC 7:än tukinnassa NIST:in toimesta. ”

Kyllä tehtiin paljonkin. Mm sen mekanismin selvittämiseksi----

 

NIST kyllä itse kertoo ettei WTC 7 tutkinnassa tehty fyysisiä kokeita vaan että se perustui dataan vastaavanlaisista tutkimuksista ..eli suoria fyysisiä tutkimuksia NIST ei WTC 7-raporttia valmistellessaan ilmeisesti tehnyt ..tai näin he ainakin itse kertovat

 

Ja WTC Kaksoistornien palokokeissa rakenteet näytti lattia rakenteiden ja näiden tukien venyvän ja siis notkuvan, ei murtuvan irti

..tähän NIST:in Kaksoistornien-teoriat juuri perustuu ..että lattia rakenteet veti ulkoseinän ja ydin-rangan pilarit mukanaan, kun ne notkui

 

 

 

---Ne eivät sitten ole kantavista rakenteista. tai sitten siellä on ollut rikkihappotynnyri, tai suuria akkuja, joiden lyijy on sulanut.---

 

Lisää selityksiä jota sinä tunnut keksivän sitä mukaa kun asia etenee ..omia teorioita ilmaantuu kokoajan

..ja näytän erillisessä vastauksessa teoriasi vääriksi

 

HUOM. Noita erikoisia reikäisiä teräksiä löytyi niin WTC 7:ästä, kuin myös Kaksoistornien jäänteistä

 

 

 

--..Eli kyllä nuo FEMA:n löytämät teräkset voi olla termiitin jäljiltä tuossa kunnossa ”

 Eivät ole.---

 

Ja taas väite jota et pysty todistamaan todeksi

 

 ..NIST eikä FEMA ei ikinä tutkinut WTC-jäänteitä termiitti-komposiiteilta, joten ei myöskään nämä virastot voi väittää ettei siellä ollut ko. materiaalia ..he voivat ainoastaan sanoa että USKOVAT ETTEI NIITÄ OLLUT wtc-jäänteissä

 

 

 

---” Puhunkin Kaksoistornien kulmapilareista kuten vastauksessani jo kerroin ”

KAIKKEIN VÄHITEN SIELLÄ OLIMITÄÄN SELLAISIA!!!!----

 

Minä toimitin videon, jota sinä vaan et halua katsoa ..ja tämän koska et ole edes katsonut videota voit vielä väittää ettei siellä muka sellaista ollut ..naurettavaa toimintaa

 

Videolla näkyy selvä voimakas ryöpsähdys, joka ei selity WTC-tornista tippuvalla metallilla (..tai ole tämä tippuva metalli-sula varmasti se syttyttäjä tälle termiiti-panokselle ..mutta tämä ”ryöåsähdys” on kuitenkin niin voimakas ja pitkä kestoinen ettei se voi olla tätä tippuvaa metalli-sulaa joka ainoastaan kimpoaa pilarista

 

..kulma suhteessa tippuvaan metalliin on liian jyrkkä ollakseen kimmoke ..ja ryöpsähdys on liian voimaks ja runsas ollakseen tätä tippuvaa metallisulaa.

 

Tässä taas kerran ko. termiitti-panos video

9-11 Thermite cutter charges exploding just before South Tower's demolition

http://www.youtube.com/watch?v=Obpqh1gr5ZA

 

 

 

---..ei huoneistosta pakeneva ilma katko pilareita ”

Ei niitä todellakaan katko yhtään sen enempää ilma kuin mitkään ”panoksetkaan”.---

 

Taas näitä sinun keksintöjäsi, joka tulee ihmiseltä joka ei edes katso näitä videoita joissa näiden kulmapilarien katkaisut näkyy

 

..ja tässä näitä videoita näkyy jossa nämä pilarit räjäytetään kahtia/hajalle

Cutter Charges in the North Tower of the World Trade Center

http://www.youtube.com/watch?v=zoAD8HlrLZg   

 

 911 : WTC2 - Flashes of light in WTC2 South Tower.(pt 1)

http://www.youtube.com/watch?v=X8yy9zmI4Vc

 

 

 

---..oletko edes lukenut tuota tutkimusta? ..tai edes tuota lehdistötiedotetta ? ”

 Ai Kingin? Toistaiseksi en.---

 

Puhun Steven Jones et al:in termiitti-tutkimuksesta

..tämän jonkun Kingin (..ei mitään käsitystä kenestä puhut) papereista tuskin on mitään lehdistötiedotteita, vai?

 

 

--- ” Mitähän jos kuitenkin kertoisit mitä Steven Jones et al. on löytänyt siitä pölystä, ja antaisit myös selityksen mitä se teki WTC-rakennuksissa ”

En usko hänen ”löydöksiinsä”. Pieniä rautapisaroita on joka paikassa kaupunki- ja teollisuuympäristössä...----

 

Yritätkö tahallaan  vääristellä sitä materiaalia mitä Steven Jonesin ja porukan tutkimus käsittelee?

Se käsittelee nano-teknologia komposiittia, niin kuin paperin otsikkokin kertoo, eikä mitään rauta-pisaroita (..vaikka kyllä nämäkin paperissa mainitaan kun näitä löytyy sytytys-kokeiden jälkeen ja irrallisena itse WTC-pölyssä)

 

 

Oletko edes lukenut ko. paperia tai edes tuota lehdistötiedotetta josta selviää se mitä tutkimus käsittelee?

 

..tässä nuo kummatkin:

Study: Scientists Discover Active Thermitic Material in WTC Dust

http://stj911.org/press_releases/ActiveThermiticMaterial.html

 

 Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World TradeCenter Catastrophe

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/openaccess2.htm

Suora linkki pdf:ään:

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf  

 

 

--JONESILLA OLE MITÄÄN TEKEMISTÄ TIETEEN KANSSA!---

Mies on fyysikko http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_E._Jones

Joka tapauksessa HÄN ON SEKOPÄÄ!---

 

Sinä se  todella tunnut tuntevan kaverin!!

..aikaisemmin väitit ettei hänellä ole mitään tekemistä tieteen kanssa vaikka mies on fyysikko ja entinen yliopisto-professori ..ja jätti työnsä emeriittus-proffana

 

Eli et edes tiedä mistä puhut, ainoastaan mollaat itseäsi fiksumpia ihmisiä jotka on varmasti koko asiasta huomattavasti paremmin perillä kuin sinä

 

 

 

---Paapati kaakati...

 

Taidat olla joku PUKKUPERVO, jonka kiinostu rajähdyspurkuun on pyromaanista laatua----

 

Hoh-hoijaa ..koitas kasvaa vähän aikuisemmaksi

Melkoisia asiattomuuksiakin

 

Tässä kuitenkin puhutaan tapauksesta jossa kuoli noin 3000 ihmistä ja jonka seurauksena on käyty 10 kestäneitä sotia ..pientä kunnioitusta

 

-

-

Väität muita epä-tieteelliseksi ja haukut ihmisiä (..minua saat nimitellä, en välitä pätkääkään)

 

Ja sitten kuitenkin omat vastauksesi on täynnä itse keksimiäsi teorioita ja selityksiä tyyliin: ”jos ei virallinen raportti pidä paikkaa niin nämä minun ”villit teoriani” on sitten se selitys”

 

 

Jos olisit toisessa leirissä, eli puhuisit räjäytys-hypoteesin puolesta, olisit itsekin jo leimannut kaltaisesi satusedän ”salaliittoteoria-hörhöksi” ajat sitten ..hörhöksi joka keksii omaa juttua selityksiksi sen kun kerkiää

 

..samalla kun välttelee käsittelemästä joitain aiheita ja tutkimasta kunnolla laajoin tieteellisin kokein valmistettua nano-termiitti tutkimusta (Steven Jones et al -tutkimus)

Etelävuori kommentoi_ 24. kesäkuu 2011 11:13

@ Kalervo Tuomari

 

Ja parasta tässä ”9/11 & nano-termiitti” jutussa on se että ei puhuta PELKISTÄ jäämistä, vaan reagoimattomasta omposiitista itsestään

 

..eli laboratooria olosuhteissa valmistetusta nano-teknologia-komposiitista, josta WTC-pölyssä on löydetty useaa eri muotoa:

-joistain puna ja harmaa-kerroksisista lastuista löytyi baariumia, ja toisista saman näköisistä kaksikerroksisista lastuista taas  ei

- ja sitten löytyi tällaista monikerroksista nano-termiittiä, jota kutsutaan ’metalli laminaatti(termiitti) komposiitiksi’, jossa  ohuiden metaallipöly ja –metalli-oksidi kerrosten väliin on laitettu muita aineita kuten polymeerejä.

 

..tässä patentti -90 luvulta tästä laminaatti-termiitistä:

Metal nanolaminate composite United States Patent 5912069

http://www.freepatentsonline.com/5912069.html  

 

..sekä kuva siitä WTC pölystä löydetystä lastusta joka kovasti muistuttaa tätä laminaatti-termiittiä

 

 

 

Monesti näissä ”9/11 & termiitti” keskusteluissa ihmiset puhuu VÄÄRIN pelkistä termiitti-JÄÄMISTÄ (englanniksi ’residues’ ) ..vaikka sieltä on löytynyt itse termiitti-komposiittia

 

”Jäämäthän” on räjähteiden ja termiittien jälkeen jättämiä ns. palo-tuotteita ja aine-jäämiä joita on havaittavissa reaktion jälkeen, mutta tämä nano-termiitti on ihan sitä ehtaa itseään, eli komposiittia joka ei koskaan mennyt reaktio-prosessin läpi!!!

 

 

Eli kannattaa puhu itse termiitti-komposiitista, eikä pelkistä sen jäämistä

 

-

-

NIST ei halua sen takia käsitellä steven Jonesin ja muiden löytämää nano-termiittiä sen tähden että sitä EI MILLÄÄN voi syntyä rakennustarpeista rakennuksen romahdusprosessin aikana.

 

NIST:hän totesi näihin aikaisempiin termiitti väitteisiin että kaikkea (perus)termiitti-komposiittiin tarvittavaa löytyy rakennuksista itsestään, ja tämä voisi selittää termiitti-jäämät

 

 

Mutta tämä Steven Jonesin ja muiden löytämä nano-termiitti on korkean teknologian laboratorio-tuote, jonka metallit ja –oksidit on pienitty nano-teknologiaa käyttämällä ja lisäksi ”intiimisti yhdistetty” pii-pohjaisessa verkossa

 

..eli ko. komposiitti on aivan selvästi ihmisten valmistamaa!

Etelävuori kommentoi_ 24. kesäkuu 2011 11:33

Tässä vastaus joka näyttää Hämeen miehen teoriat vääriksi

 

Tuli mieleen pari seikkaa näistä Hämeen miehen keksimistä selityksistä että..

 

A)     Nuo nano-termiitti-komposiitti hiput ja reaktio-tuotteet (aine jäämät ja mikro-pisaroitunut rauta) voisi olla kotoisin mahdollisesta palomiesten toteuttamasta purkuräjäytyksestä WTC 7-rakennuksen kohdalla

 

Tämä ei ole mahdollista sen tähden että ainakin yksi noista WTC-pölynäytteistä oli kerätty talteen heti toisen Kaksoistornin tuhon jälkeen, eli jo ENNEN kuin WTC 7 oli tuhoutunut.

..eli nano-termiitti WTC-pölyssä ei selity ”palomiesten WTC 7 sammutus/purkuräjäytys”- teorialla

Tällä videolla Steven Jones kertoo näistä pölynäytteistä ja milloin ne on kerätty ja itse nano-termiitti tutkimuksesta ja mitä siinä löydettiin (englanniksi)

 ..ja kuinka niistä näytteistä on oikeusprosessia varten tarvittavat dokumentit

 

9/11: EXPLOSIVE TESTIMONY EXCLUSIVE Steven Jones Physicist 1 of 2

http://www.youtube.com/watch?v=HFM_36jvDiA

..ja kakkos-osa:

Tässä kakkos-osassa, heti sen alussa Jones kertoo tuosta heti Etelä-tornin romahduksen jälkeen kerätystä näytteestä ..se kerättiin huoneistosta joka oli WTC-kompleksin läheisyydessä, huoneistosta jonka ikkunat hajosi Etelä-tornin tuhossa, ja näin huoneistoon pääsi suuret määrät ko. pölyä

 

..tätä näytettä ei voinut ”liata” WTC-kompleksin siivoustyöt, eikä WTC 7.än tuho

http://www.youtube.com/watch?v=W6fpGIIEqfs

 

 

 

B)      Seuraava asia on nuo FEMA:n raportoimat  reikäisiksi ja ohuiksi ”kuluneet” teräsrakenteet.

 

Kun ehdotettiin että ne ovat ”rakennus jätettä” ja tulleet ehkä ”asfaltin alta”

 

..tämänkään teoria ei voi pitää paikkaansa koska FEMA kertoo niistä raportissaan:

 

A)     vaikkei FEMA pysty kertomaan tarkkaa paikkaa mistä WTC 7:än teräsnäyte tuli rakennuksesta, se kertoo että tällaisia reikäisiä-rakenteita WTC 7:ästä oli useita:

 

APPENDIX C : Limited Metallurgical Examination

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

“Although the exact location of this beam in the building was not known, the severe erosion found in several beams warranted further consideration.”

 

 

 

FEMA kertoo myös että ne ovat muodostuneet ns. ”korkeiden lämpötilojen korroosion” ja syöpymisen tuotteena.  Eli ne ovat altistuneet korkeille lämpötiloille joka kertoisi että ne ovat rakennuksista itsestään, niin kuin FEMA kertoo, eivätkä ne ole ”asfaltin alta löytynyttä rakennusjätettä” kuten tässä ehdotettiin

 

FEMA kertoo myös metallin pinnasta löytyneen jälkiä SULAMISESTA. ..toimistopalot eivät nouse tarpeeksi korkeisiin lämpötiloihin sulattaakseen rakennusterästä  (..sulaa reilussa 1500 C asteessa)..termiitti-komposiitit taas tähän pystyy ( nano-termiitti tuottaa yli 3500 C asteen lämmön)

 

“Evidence of a severe high temperature corrosion attack on the steel, including oxidation and sulfidation with subsequent intergranular melting, was readily visible in the near-surface microstructure. “

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

 

FEMA kutsuu tätä metallin pintaa myös ’eutektiseksi sekoitukseksi” koska metallin pinta on jostain syystä sulanut alemmissa lämpötiloissa kun teräs normaalisti sulaisi

 

A liquid eutectic mixture containing primarily iron, oxygen, and sulfur formed during this hot corrosion attack on the steel. This sulfur-rich liquid penetrated preferentially down grain boundaries of the steel, severely weakening the beam and making it susceptible to erosion. The eutectic temperature for this mixture strongly suggests that the temperatures in this region of the steel beam approached 1,000 °C (1,800 °F), which is substantially lower than would be expected for melting this steel.”

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

 

FEMA kertoo että tämä ”eutektinen neste” on myös se joka aiheutti kovan ruostumisen, jonka jäähtyessä muodostuu rauta-oksidia, eli ruostetta

 

“When steel cools below the eutectic temperature, the liquid of eutectic composition transforms to two phases, iron oxide, FeO, and iron sulfide, FeS.” 

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

 

FEMA kutsuu tätä teräksen voimakasta ”kulumista ja ruostumista ” hyvin epätavalliseksi,  eikä myöskään osaa selittää mistä tämän “eutektisen nesteen” rikki yhdisteet ovat kotoisin, vaikka ehdottaakin joitain selityksiä, kuten että teräs oli tässä kunnossa jo ennen 9/11-päivää, tai että se päätyi tähän kuntoon raunioissa ..mutta puhuu että tarkemmat tutkimukset tulee tehdä, joita ei kuitenkaan olla ilmeisesti vielä tehty .

 

“The severe corrosion and subsequent erosion of Samples 1 and 2 are a very unusual event. No clear explanation for the source of the sulfur has been identified”

http://wtc.nist.gov/media/AppendixC-fema403_apc.pdf

 

 

 

(Kaksoistornien) WTC teräksessä oli itsessään mangaani-sulfideja, kun tässä ”eutektisessa nesteessä” oli myös ulkopuolisia rikki-yhdisteitä.

 

..rikkiä käytetään termiitti-komposiiteissa laskemaan teräksen/raudan sulamispistettä

Termiitti-reaktio selittää muutenkin todella hyvin muutkin näiden outojen terästen ”karäktäärit”, jotka voi tuosta Jon Colen termiitti-videosta kaikki itsekin todeta

 

Tällä videolla Jon Colen termiitti polttaa pilarin terässeinän ohueksi ja reikäiseksi

9/11 Experiments: The Great Thermate Debate

http://www.youtube.com/watch?v=5d5iIoCiI8g

 

 

Etelävuori kommentoi_ 26. kesäkuu 2011 17:29

@ Hämeen mies

 

---Seiskan kahden kriittisen pilarin rärjäyttämisessä tai sulattamisessa tai syvyttämisessä prkuun liittyen, sen varmistamiseksi, että se varmasti sortuu paikalleen, kuten se on suunniteltukin sortumaan, ei olisi ollut kerrassaan mitään rikollista, sen jo palettua 7 tuntia, ja sen sisustan ollessa kuuma---

 

Ainoa kompastuskivi tarinallesi on se ettei NIST näytä olevan tietoinen tästä tarinasi skenaariosta, eli että palomiehet olisivat räjäyttäneet edes yhden pilarin!!

 

He valmistivat usean vuoden vieneen, miljoonia maksaneen raportin jonka perustana on ns ”luonnollinen tuho”, joka johtui lämpölaajenemisten aiheuttamista rakenteiden pettämisistä

 

..mutta sinä nyt keksit kuitenkin ”ihan vaan varalle” tällaisia tarinoita, samaan tyyliin kuin joku ”folio-hattu salaliitto-hörhö”, joita kuitenkin itse kokoajan mollaat

 

 

 

---Edelleen: Seiska oli pääasiassa varastoraennus, jossa saattoi olla jollakin firmalla varastossa vaikka termiittiäkin----

 

Keksipä satusetä, seuraavaksi tarina että mitenkä tästä WTC 7:än ”termiittivarastosta” päätyi Etelä Tornista kotoisin olevaan pölyyn tätä nano-termiittiä?

 

..Etelä Torni oli se ensimmäinen romahtanut WTC rakennus, joka tuhoutui yli 7 tuntia ENNEN WTC 7:än tuhoa

 

Ja kuten jo mainitsin, yksi pölynäyte kerättiin talteen heti tämän ensimmäisen tornin tuhon jälkeen, eli tätä näytettä ei ole sotkenut edes sen toisen Kaksoistornin tuho ..saati sitten WTC 7:än tuho.

 

..vilkas mielikuvitus auttaa varmasti tähänkin tarinan kehittämisessä

 

 

 

---Toneissa paloi yhdessä terästä alumiinia ja magnesiumia koneiden rungoista, ja mahdollisesti myös sähkökaapeleista ja kalusteista, mikä tuo romun joukkon samantyyppisiä yhdisteitä kuin termiittihitsaus---

 

Sitten kun vielä keksit sen tarinan että miten nämä mainitsemasi materiaalit sitten yhdistyi samanlaiseksi ’sol-gel’ nano-termiitti-komposiitiksi kutne Lawrence Livermore National Laboratory:n valmistama sol-gel termiitti

..jossa siis nano-teknologialla pienityt rauta ruoste ja alumiini pölyt on ”intiimisti” yhdistetty pii-pohjaisessa rungossa?

 

Tässä LLNL:än artikkeli sol-geeli räjähteistä ja mm. tuosta sol-geeli nano-termiitistä:

Nanoscale Chemistry Yields Better Explosives

https://www.llnl.gov/str/RSimpson.html   

 

Tulipalot ja rakennuksen romahdus ei ole kovin järkevä selitys tälle

 

 

Ja etenekin tälle WTC-pölystä löydetylle monikerroksiselle lastulle joka muistuttaa suuresti vuonna 1996 vireille pistettyä patenttia tällaisesta ”laminaatti nano-termiitistä” jossa ohuen ohuista kerroksista metallipölyjä ja/tai tätä sol-gel massaa sekä polymeereistä ja muista aineista kasataan tällainen monikerroksinen räjähdeaine tai vaikka katkaisu-komposiitti

 

 

 

Metal nanolaminate composite United States Patent 5912069

http://www.freepatentsonline.com/5912069.html  

 

Mikä prosessi WTC torneissa muodosti tämän laminaatti-komposiitin?!

 

 

WTC-pölystä löydetty termiitti ei ole siis ”irtonaisia” metallipölyjä, joka olisikin selitettävissä teoriallasi, vaan kiinteää komposiittia jossa metallipölyt ja muut ainesosat ovat yhdistetty geeli-massassa, joka lopulta kovettuu

 

..tätä sol-gel termiittiä teoriasi taas ei pysty selittämään, puhumattakaan tuosta ’laminaatti-termiitistä’.

 

 

-

-

 

Et vieläkään vastannut siihen kysymykseen ..eli oletko edes lukenut tuota Steven Jonesin ja porukan tekemään WTC-pöly & nano-termiitti tutkimusta, tai edes sitä lehdistötiedotetta?

 

Vastauksissasi et millään tavalla ole käsitellyt ko. tutkimusta (..muuta kuin mollaamalla näitä ihmisiä) etkä ole mitenkään käsitellyt  sitä nano-termiittiä, jota nämä tutkijat kertovat löytäneensä WTC-rakennuksista kotoisin olevasta pölystä

 

..joten vaikuttaa siltä että, joko et todellakaan ole edes lukenut tätä AINOATA KONKREETTISTA ja tiede-pohjaista tutkimusta joka käsittelee räjähdeaine-materiaaleja WTC-tuhossa ja WTC-raunioissa ja -jäänteissä

..tai sitten tietoisesti välttelet keskustelemasta aiheesta, koska sinulla ei ole järkevää selitystä tälle nano-teknologia-komposiitille

 

Eli miten on, oletko edes lukenut tuota paperia?

 

..tässä taas nuo kummatkin jotta tyhmemmänkin luulisi tietävän että mistä tutkimuksesta puhutaan:

Study: Scientists Discover Active Thermitic Material in WTC Dust

http://stj911.org/press_releases/ActiveThermiticMaterial.html

Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World TradeCenter Catastrophe

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/openaccess2.htm

Suora linkki pdf:ään:

http://www.benthamscience.com/open/tocpj/articles/V002/7TOCPJ.pdf

Etelävuori kommentoi_ 6. heinäkuu 2011 18:40

@ Hämeen mies

 

ai että jos siellä olisi ollut räjähteitä niin rakennukset olisivat kaatuneet?!!!!

 

Eihän onnistuneissa rakennusten purkuräjäytyksissä ne rakennukset mihinkään kaadu, vaan luhistuu paikalleen

 

..ja jos kerrosräjäytykset suoritetaan ylhäältä alas päin, niin kuin Kaksoistornien kohdalla, niin mihinkä tällaiset rakennukset nyt mihinkään kaatuisi?

 

 

Eli argumenttisi on:

A)     täysin naurettava

B)      täysin väärin

Etelävuori kommentoi_ 13. heinäkuu 2011 17:03

@ Hämeen mies

 

---Nitä torneja ei ole mahdollista räjäyttämällä sortaa paikalleen, vaan ne on sorrettva muilla keinoilla, joissa välipohjat putoavat muuta romua edellä, kuten aikaisemmin olen selittänyt siten, että rakentamisesta ymmärtävät varmasti tajuavat.----

 

Nyt keksit omiasi

 

Miksei NIST puhunut mitään siitä että WTC 7:ää ei olisi voitu räjäyttää?!

He itse jopa lisäsivät räjäytys-skenaarion raporttiinsa ..ei toki varsinaista purkuräjäytystä, vaan pelkästään yhdenpilarin räjäyttämisen

 

Mutta jos koko rakennusta ei olisi voitu purkuräjäyttää, mikseivät he tuoneet tätä esille?!

 

Eli taidat jauhaa omiasi.

 

..ja yritit kovasti itsekin markkinoida että ehkä kuitenkin palomiehet purkivat ko. rakennuksen Termiitti-komposiittia avuksi käyttäen, kun et muutakaan selitystä keksi että miten tuo nano-termiitti päätyi rakennuksista kotoisin olevaan pölyyn

Mikset tuolloin aikaisemmin tuonut tätä ”ei voi räjäyttää-tietoa” esille? ..siksikö että keksit sen vasta juuri äsken?

 

 

--- Kerran siellä kellarissa räjäyettiin pakettiautollinen trotyyliä kahden ydinpilarin välissä, ja sillä pilareista lähti maalit. Lähimmät välipohjat ja muu kellari kyllä kärsivät suuria vahinkoja, jotka kuitenkin korjattiin, koska pilarit olivat vahingoittumattomat!---

 

Pahus vaan että Kaksoistornit räjäyteltiin ylhäältä alaspäin, ylärakenteiden lennellessä rakennuksista poispäin tuhon liikkuessa alaspäin, joten tämä argumenttisi on tähän väliin aika turha

 

 

----" ..ja jos kerrosräjäytykset suoritetaan ylhäältä alas päin, niin kuin Kaksoistornien kohdalla, niin mihinkä tällaiset rakennukset nyt mihinkään kaatuisi? "

Ne olisivat lentäneet pärinä taivaalle ----

 

Meinaatko että samalla lailla kun ne tornien kappaleet tuolloin lenteli suurella voimalla ympärillä olleiden rakennusten päälle?!

 

Nuo tornit tosiaan hajosi jo ilmassa melko pieniksi kappaleiksi ..ja olen kanssasi samaa mieltä että tällainen johtuu räjähteistä, ja se että ne kappaleet lensi laajalle alueelle

 

Suurin osa rakennuksissa olleesta betonista myös pulveroitui ..eli aivan kuten totesit räjähteet saattaa lennättää tornit ”päreinä taivaalle”, etenkin silloin jos räjäytys-skenaarion tulee ”matkia” lentokoneiden törmäyksestä syntyvää tuhoa, kuten kaksoistornien tapauksissa

 

 

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot