Suomen romanitaiteilijoiden verkoston SRV:n kannanotto hallituksen järjestyslakiesityksestä ja romanisiirtolaispolitiikasta:

Osaammeko nähdä asiat oikein ja vastuullisesti laajemmasta perspektiivistä, osaammeko laittaa ja täytyykö tämä kysymys liittää laajempaan historialliseen kontekstiin? Näemmekö missä oikein mennään kun eri puolueisiin ja heidän edustajiinsa ja myös tavallisiin kansalaisiin on tarttunut kansalliskiihkoiset asenteet ulkomaalais ja romanivastaisine lausuntoineen. Näemmekö miten se on aikaansaamassa vastakkainasettelua ja eriarvoistumista eri kansalaisuus ja etnisten ryhmien välille? Näemmekö mitä seurauksia sillä voi olla tulevaisuudessa koko eurooppalaisella tasolla?

Nyt aivan ilmi selvästi ollaan luomassa eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välille etnisesti profiloivan järjestyslain avulla. Asia ei ole kuitenkaan pelkästään kerjäämiskielto tai järjestyslakikysymys. Seikka joka on mielestäni myös huomioitava on tämä: Asenteisiimme vaikutetaan jatkuvasti median ja ylikansallismielisten politiikkojen taholta yli puoluerajojen, joka saa aikaan laajan kielteisväritteisen kansalaiskeskustelun ja sitä kautta myös ihmisoikeuksia rikkovan politiikan teon. Näin toimittiin myös Hitlerin Saksassa 2 maailmansodan aikana.

Nyt se tehdään vain hiukan sivistyneemmin, ja hienostuneemmin, mutta tarkoitusperä voi muodostua aivan samaksi pitkällä aikavälillä. Tästä olen henkilökohtaisesti varoittanut kaikkia suomalaisia romanijärjestöjä, sekä romaneita yksilötasolla. Me romanit olemme suurilta osin kouluttamattomia, mutta emme tyhmiä, me olemme oppineet lukemaan historiamme, perinteeseemme kuuluu suullinen perimätieto isovanhemmiltamme ja tiedämme että historia toistaa itseään tasaisin väliajoin vaikkakin eri muodoin, mutta pääpiirteiden pysyessä samankaltaisina. 

Millä tavoin 2 maailmansodan aikainen Saksan kansallissosialistinen romani ja juutalaisvastainen politiikka sai alkunsa? Mitä rakennusaineita siinä oli ja miten se lähti liikkeelle? Ja onko niillä asioilla yhtymäkohtia suomalaiseen ja eurooppalaiseen nykypolitiikkaan?

2 maailmansodan aikaisissa juutalais–ja romanivainojen alkupäivinä erilaisia järjestyslakeja muovattiin koskemaan myös romaneja jotka olivat alkusysäyksenä laajemman vihan ilmaisemiselle luvallisesti. Lainaus suoraan historiankirjoista: ”Natsipolitiikan päämääränä ensimmäisten vuosien aikana ei vielä ollut juutalaisten ja romanien fyysinen tuhoaminen vaan lähinnä heidän sosiaalinen ja taloudellinen eristämisensä ja karkottamisensa Saksan maaperältä. Näiden päämäärien tavoittelussa hallintokoneisto oli vielä sellaisten sisäisten ja ulkoisten estojen alainen, jotka jarruttivat antisemiittisten toimien brutaaliutta. Suurin osa antisemiittisistä toimista toteutettiin täysin julkisesti maailman silmien edessä. Tyypillisiä muotoja olivat syrjivä lainsäädäntö, taloudellisten edellytysten riisto, julkiset häpäisyt, hallinnollinen haitanteko ja sosiaalinen eristäminen.”

Tätä kaikkea tapahtuu kovaa kyytiä koko ajan nyky-Euroopassa ja suomessa. Oikeistopuolueiden kerjäläisiin kohdistunut politiikka on selkeästi suomen maaperältä romanisiirtolaisten pois ajamista ja sosiaalisen ja taloudellisen eristämisen vahvistamista. Sosiaalinen eristäminen toteutuu jo nyt myös ghettoutuneissa romanikylissä eri eu valtioissa ja taloudellinen eristäminen puolestaan on sitä että romanit eivät saa työtä vaikka olisivat halukkaita työtä tekemään sekä perustoimeentulon puute työttömille. Tämä eristäminen muusta väestöstä romanien kohdalla on yleiseurooppalainen ilmiö, koska ei löydy poliittista tahtoa laittaa romanien ihmis -ja perusoikeuksia kuntoon eri valtioissa EU:ssa. Miksi sitten ei löydy poliittista tahtoa? Koska 12-15 miljoonaisessa euroopan romaniyhteisössä ei nähdä taloudellista intressiä, kuten nähtiin esim. Kreikan kohdalla jolle apupaketti  saatiin aikaan kahdessa päivässä kun oli taloudellinen intressi kyseessä. Osa lopullista tarkoitusta ja ratkaisua on nähtävissä esim. Itä- ja kaakkoiseuroopassa romanien suhteen: heidän karkottamisessaan kunkin valtion maaperältä, joka tapahtuu siten, että kun ei laiteta ihmis –ja perusoikeuksia romanien kohdalla kuntoon ja lisätään syrjiviä lakeja, heidän on pakko lähteä omasta maastaan pois. Nämä ovat juuri niitä "sivistyneen" holokaustin ensimmäisiä askeleita.

Kuten hyvin tiedätte, kaikki sai alkunsa saksassa myös taloudellisesta lamasta ja siitä seuranneella eritoten parin etnisen ryhmän merkitsemisellä ja vastaisuudella; juutalaisiin ja romaneihin kohdistuneella vihalla, joka puettiin siihen muotoon, että juutalaiset olivat syyllisiä lamaan ja romanit olivat muuten vaan epäsosiaalista ja rikollista roskaporukkaa. Niinpä säädettiin erilaisia järjestyslakeja vaikeuttamaan ja rajoittamaan näiden vähemmistöjen elämää ja oikeuksia, kuten nytkin yrittää tapahtua suomessa valtiovallan taholta ja myötävaikutuksella.

Muina aineksina Hitlerin sopassa oli ylikiihotettu kansallismielisyys eli nationalismi, jossa periaatteena oli ”maassa maan tavalla” eli Saksa saksalaisille ja juutalaiset ja romanit ja muut vähemmistöt ulos maasta jotka sitten myöhemmin määrättiinkin eliminoitaviksi. 

Koko Saksan kansasta tuli kiihkokansallismielinen Hitlerin puheiden johdosta. Onko nyt sama toistumassa suomessa, kun heitetään sloganeja; Suomi suomalaisille, maassa maan tavalla tai maasta pois ja luodaan etnisiä järjestyslakeja romanien siivoamiseksi pois katukuvasta ja suomesta. Onko tämä alkusoittoa suuremmalle kokonaisuudelle jota jo tavataan ympäri Eurooppaa, jossa vihaa lietsotaan erityisesti romaneja kohtaan?

Löytyykö siis perussuomalaisten ja muiden oikeistopuolueiden omimasta kansaan uppoavasta politiikasta yhtäläisyyksiä 2 maailmansodan aikaiseen Saksaan? Onko suomalaiset saatu raivon valtaan suhteessa etnisiin vähemmistöihin, kuten esim. kerjäläisiin romaniasta, vaikka kerjäläisiä oli suomessa viime vuonna vain noin 300? Romanikerjäläiset oli ehdoton ykkösuutinen koko viime kesän uutisoinnissa. Romanisiirtolaiset eivät rasittaneet kaupunkeja toimeentulohakemuksillaan, koska eivät hakeneet toimeentulotukea. 300:sta mustalaisesta tehtiin viime vuonna Sisäasiainministeri Holmlundin, sisäasiainministeriön, sekä Kaupunginjohtaja Pajusen ja sosiaaliviraston eritysiasiantuntija Räihän johdolla julkinen turvallisuusuhka 6 miljoonaisen kansamme ja 600.000 helsingin asukkaan keskellä. Varokaa siis suomalaiset, 300 mustalaista valloittavat suomen ja saavat teidät turvattomiksi!

Vaikka Suomessa kuinka nimellisesti toivotetaankin tervetulleeksi työtä tekevä romanisiirtolainen Suomeen, onko samaan aikaan median kautta lietsottu kuitenkin näkymätöntä vihaa heitä kohtaan asenteisiimme? Kun kerjäläiset saivat työpaikan ja maksoivat veroa suomeen, sekään ei ollut hyvä suomalaisten mielestä, vaan kansalaisten keskustelupalstat täyttyivät kerjäläisvastaisista kommenteista kuten; nyt nää mustalaiset vie suomalaisten työpaikat, vaikka työ minimipalkalla ei ollut kelvannut suomalaisille työttömille. Kun työtätekevät romanit sitten hakivat kaupungin asuntoa Helsingistä, heidän asuntohakemuksiaan kieltäydyttiin ottamasta vastaan ja taas keskustelupalstoilla kirjoiteltiin että nyt ne vievät meidän asunnot suomalaisilta asunnottomilta. Onko taustalla sittenkin kaikista selittelyistä huolimatta kätketty viha, joka saadaan median ja politiikkojen lausunnoilla esiin? Uuden polven älykkö kansanedustajaehdokas valtiotieteiden kandidaatti R iku Ahola kirjoitti tästä osuvasti facebookissa seuraavaasti: ”Ensin moititaan siitä, että ei tehdä töitä. Kun töitä tehdään, niin ei haluta tehtävän töitä. Kun asutaan leirissä, sanotaan että hanki asunto. Kun yritetään asunto hankkia, ei sitä haluta antaa, vaikka siitä maksaisi. Mitä tämä on? Rasismia, xenofobiaa vai mitä?” Em. oikeaan osuneen arvion lisäksi se on mielestäni ihan itse tehtyä ja samalla melkein jo kansallistettua henkisen elämän lobotomiaa.

Äärinationalistiset voimat saavat jalansijaa ympäri Eurooppaa. Jo 12 euroopan maassa on raportoitu vakavia ihmisoikeusloukkauksia romaneita kohtaan. Monimiljardööri George Soros on varoittanut romani ja juutalaisjärjestöjä siitä, että antisemitismi (juutalaisvastaisuus, romanivastaisuus)joka kohdistuu juutalaisiin ja romaneihin on jo euroopassa nyt 2 maailmansodan aikaisella tasolla. Viimeisimpänä esimerkkinä Tsekin uusnatsit ilmoittivat että he lähtevät terrorisoimaan romanikylää ja hyökkäävät sinne 12.3.2011. Nämä tämän kaltaiset uutiset ovat arkipäivää Euroopassa. Ja tähän ei puututa millään tavalla. Lisäksi Romanien ahdinkoa lisätään koko ajan etnisesti profiloivilla järjestyslaeilla eri maissa. Eikö nyt jo viimeistään vastuullisten politiikkojen ja suomen hallituksen ja eduskunnan pitäisi estää tämän kaltaiset toimet ja antaa selvä signaali eurooppaan, että nyt riittää, me emme hyväksy tätä.

Jos ajatellaan esim. Saksan Liittokanslerin Angela Merkelin lausuntoa epäonnistuneesta maahanmuuttopolitiikasta, huomataan että sillä on ollut käyttöä äärioikeistolaiseen ideologiaan uskovien ja ylikansallismielisten keskuudessa suomessa. Kaikkea tätä ovat suomalaiset nettisaitit tulvillaan. Tämä kaikki vääjäämättä heijastuu myös suomalaisten asenteisiin romanisiirtolaisia kohtaan. Äänenpainot kovenevat koko aika, oman mausteensa siihen tuo etnisesti profiloitu järjestyslakiehdotus, joka varmasti tuodaan uuden eduskunnankin käsittelyyn.  Merkel taisi unohtaa sen, mitä vastakkain asettelua asiasta syntyy ja mitkä tulevat olemaan seuraukset hänen lausunnostaan. 

Miten sitten Ranskassa? Sarkozyn toimet kerjäläiskysymyksessä sai jo euroopan ihmisoikeuskomissaarin hereille. 
Lisäksi Äärioikeistolainen Le Pen on suosituin ehdokas Ranskan seuraavaksi ... tällä hetkellä, kyllä tämä jotakin kertoo eurooppalaisen politiikan ja asenteiden muuttumisesta  radikaalimpaan suuntaan.


Politiikot euroopassa ja suomessa ottavat käyttöönsä sellaisia keinoja jotka nostavat heidän kansan suosiotaan ja paras keino on siinä kiihkonationalismi, kiihkokansallismielisyys romanien ja muiden siirtolaisten kustannuksella. Nykyisen ja tulevaisuuden Euroopassa mahdolliset taloudelliset lamat ja sen seurauksena taloudellinen eriarvoistuminen kansan syvissä riveissä, toimii kasvavan muukalaisvihan käyttövoimana. Huonoon kansalliseen ja yksilön itsetuntoon tällaiset; Suomi suomalaisille-puheet uppoavat kuin veitsi voihin. Mikä onkaan parempi keino, kuin kiihkonationalismi kohottamaan suomalaisten ja muiden eurooppalaisten maiden heikkoa itsetuntoa. Tämä kehitys mitä on yritetty aikaan saada romanijärjestyslain kautta ei ole enää edes vain joidenkin ääriainesten toilailua, vaan kysymyksessä on harkitut toimenpiteet valtiovallan taholta, siksi tämä onkin enemmän kuin vakavaa.

HS uutisoi 10.3:”Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaina on useita kansallismielisen Suomen sisu -yhdistyksen jäseniä.”Tämä on eurooppalainen trendi, jota vahvistetaan politiikkojen taholta erilaisilla etnisesti profiloivilla järjestyslaeilla suomessakin, jotka täytyy selkeästi tuomita. Yksikään EU-maa ei ole toivottanut ahdingossa olevia kerjääviä romaneja tervetulleeksi heidän hätänsä johdosta, vaan heitä vastaan on päinvastoin säädetty muuallakin erittäin syrjiviä lakeja ja muita määräyksiä.

 

Onko esittämäni visiot epäloogisia näin valistuneessa yhteiskunnassa, onko puheeni liioittelua tai vääriä pelkoja herättävää? Se mikä kerran on tapahtunut ja on historiallista faktaa, se voi aina, huomatkaa, toisenmuotoisena tapahtua uudelleen.

 

Kun viime kesänä sisäasiainministeriön kerjäläisselvitystyöryhmä julkaisi väliraporttinsa ajattelin ensimmäiseksi luettuani sen, olemmeko palanneet ajassa taaksepäin kolmanteen valtakuntaan. Kun luin lävitse lopullisen lakiehdotuksen ja seurasin käytyä poliittista keskustelua ajattelin: mistä näitä fuhrereitä oikein tulee?

 En kohota hattua nykyajassa esiintyville sinivalkoisille ja muille eurooppalaisille fuhrereille, vaan lopuksi painan pääni alas häpeän syvä puna kasvoillani todellisen eurooppalaisuuden, suomalaisuuden, ihmisarvon, ihmis ja perusoikeuksien hautausmaalla.

Katselukerrat: 249

Teho Paketti kommentoi_ 27. toukokuu 2011 23:56

"olemmeko palanneet ajassa taaksepäin kolmanteen valtakuntaan. Kun luin lävitse lopullisen lakiehdotuksen ja seurasin käytyä poliittista keskustelua ajattelin: mistä näitä fuhrereitä oikein tulee?"

Sanotaan suoraan: Kaija Olin-Arvola on poliittinen toimija.

Ei hän oikeasti välitä muista kuin itsestään.

Asia paljastuu kun luet hänen plokejaan ja kommenttejaan.

Hänestä on jo tullut fuhrer, toivotaan ettei hän koskaan saa valtaa toteuttaa intohimojaan.

Kaija Olin-Arvola kommentoi_ 28. toukokuu 2011 08:06

Paskapuhetta.com. Minä en ole pyrkimässä yhtään mihinkään, jos ei hautaa lasketa.

 

Kyösti Roth kommentoi_ 31. toukokuu 2011 13:33
Taidanpa kirjoitttaa jutun romanien historiasta euroopassa jotta ymmärrätte hiukan paremmin miksi niitä kouluja ei olla käyty ja miksei työpaikkoja saatu. Jos verrataan suomalaista kantaväestöä kaikkine koulutusjärjestelmineen ja siihen tottumista ja euroopan romanien  koulujen käymättömyyttä siihen löytyy selkeät syyt ja ne syyt eivät ole romaneissa. Saaatatte yllättyä.
Kaija Olin-Arvola kommentoi_ 31. toukokuu 2011 13:38
Kirjoita ihmeessä.

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot