Suomi tarvitsee nyt Isänmaallisen Kansanrintaman

SUOMI ENSIN

Nyt tarvitaan Isänmaallinen Kansanrintama palauttamaan aito suomalaisuus, halukkuus työntekoon, ahkeruus, täsmällisyys ja rehellisyys. Poliitikot ovat halutessaan uudistaa kaiken edenneet alueille, joilla pykäläviidakon ja direktiivien hallinta on käynyt mahdottomaksi. Monet uudistukset ovat tarpeellisia, mutta etenemisvauhti on liian kova. Ei kaikkea tarvitse saada valmiiksi neljän vuoden aikana.

Saman aikaisesti maassa liikkuu vapaana ns. pakolaisia ja muita epämääräisiä aineksia, joihin mikään taho ei tunnu saavan kunnon otetta. Miksei Suomi voisi ottaa mallia nämä asiat hyvin hoitavista ja rajansa sulkevista maista, kuten esimerkiksi Unkarista. Kun joku tulee maahamme ilman lupaa, ilman viisumia, ilman rahaa, sijoitettakoon heti suljettuun leiriin odottamaan asiansa pikaista käsittelyä. Jos hän ei ole turvapaikan tarpeessa, palautetaan välittömästi. Jos saa turvapaikan, alkakoon heti tehokas kotouttaminen, jonka pääsisältönä on "maassa maan tavalla", kielen oppiminen ja mahdollisen aikaisemman koulutuksen hyödyntäminen.

Euroopan nykyisen epävakauden aikana olisi poliisin, rajavartioston ja tullinkin suorittavaa henkilöstöä lisättävä ja määrärahoja nostettava. Tiedustelulait hyväksyttävä heti ja annettava täysimääräinen rahoitus toiminnan kustannuksiin.

Työttömien fyysisestä kunnosta olisi pidettävä huolta siten, että he olisivat velvollisia saamiaan korvauksia ja avustuksia vastaan tekemään 20 tuntia viikossa osoitettuja töitä, joita olisivat metsien ja pensaikkojen raivaus, ojien kaivaminen, talvella lumityöt, tie- ja ratatyöt ilman konevoimaa, perinteisin menetelmin. Suuret määrät ns. tekemätöntä työtä saataisiin tehdyksi samalla kun työttömät alkaisivat vakavasti harkita itselleen paremmin sopivia työmahdollisuuksia. Työn tarjoajat maksaisivat valtiolle näin saamastaan edullisesta työvoimasta.

Koulumaailmassa olisi kiinnitettävä huomiota oppituntien rauhalliseen sujumiseen, hyvään käytökseen ja laadukkaaseen tukiopetukseen. Yliopisto-, korkeakoulu- ja AMK-opetuksessa olisi kullekin opiskelijalle luotava tarkka opintosuunnitelma, jossa olisi pysyttävä. Tarkoitus olisi lyhentää opiskeluaikoja niin, että opiskelijat valmistuisivat - alasta riippuen - noin 22 – 27-vuotiaina.

Mikäli nykyinen hallitus ei saa Suomi-laivan kurssia käännettyä selvästi paremmalle kurssille, on järjestettävä uudet vaalit ja todellisen muutoksen saamiseksi koottava Isänmaallisen Kansanrintaman nimeä kantava vaaliliitto, jossa olisivat mukana parhaat voimat Kokoomuksesta, Kristillisistä, Keskustapuolueesta ja Perussuomalaisista. Tämä rintama pitäisi kunniassa perinteisiä suomalaisia ja kristillisiä arvoja ja purkaisi aikaisempien hallitusten tekemiä taloudellisesti, moraalisesti ja eettisesti haitallisia päätöksiä.

Yleisradio on valjastettava tukemaan uutta suuntausta ja sen toimituskuntaa on uudistettava radikaalisti.

Arvoisat poliitikot, tahdotteko todella jatkaa tällä nykyisellä tiellä, jolla mitään oikeita merkittäviä uudistuksia ei saada aikaa? Perusarvot kunniaan, Suomi ensin!

Katselukerrat: 262

Kalle kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:32

...parhaat voimat Kokoomuksesta, Kristillisistä, Keskustapuolueesta ja Perussuomalaisista.....

Nämäkö olisivat ihan todella parhaat voimat?

Paul Tiililä kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:39

Niin no, parhaat voimathan löytyisivät poliitikkojen kaartin ulkopuolelta, mutta kun tämä demokratia ei ota heitä mukaansa, niin näillä mennään.

metsäkeiju kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:40

Yksi selkeyttävä asia olla se, että alettaisiin antamaan ns. turvapaikanhakijoille vain kolmen vuoden määräaikaisia päätöksiä. Tarvittaessa voitaisiin myöntää 1 - 3 vuotta lisäaikaa, jonka jälkeen ihmisten odotetaan palaavan kotimaihinsa, kun tilanne siellä on rauhoittunut.

Kansalaisuuden myöntämisen ehtona pitäisi olla vähintään 10 vuoden yhtäjaksoinen asuminen Suomessa ja suomen kielen todistettu osaaminen.

Heikki Karjalainen kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:40

Parhaat voimat löytyvät kaikkien puolueiden parhaista voimista kokkareista kommunisteihin. Muu aiheuttaa pahat ristiriidat ja eriarvoisuuden kasvamisen yhteiskunnassa. Nykyinenkin eriarvoisuus jo riittää.

Sen sijaan taiteilijat, kirjailijat-runoilijat, filosofit, tiedemiehet, ammattiosaajat alalla kuin alalla ohi poliitikoiden kehittämään yhteiskuntaa nokkamiehinä.

Heikki Karjalainen kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:42

.. kas vain, kun ollaan Paulin kanssa samalla sekunnilla samaa mieltä.

metsäkeiju kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:49

Suvakkipiireissä ja anarkistipiireissä on mukana kaiken sortin tieteilijöitä ja taiteilijoita.

Politiikka on oma taitolajinsa. Meitä vain harvoin siunataan taitavilla politikoilla.

Eemeli kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:54

"Edullisesta työvoimasta". Joopa joo orjatyövoimasta. Sitä ei tarvita. Vaan maksetaan oikeaa palkkaa.

Paul Tiililä kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 15:55

Metsäkeijulla hyviä ehdotuksia. - Kaikenkarvaisia taiteilijoita, runoilijoita, muka-tutkijoita, dosentteja yms. ei pidä kuunnella laisinkaan. Kiihkeä vihervasemmistolaisuus on yhteiskuntaa pahasti häiritsevää toimintaa. Ympäristöasiat ovat kyllä tärkeitä, mutta eivät liito-orava-valkoselkätikka-tasolla.

Paul Tiililä kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 16:14

Katsohan Eemeli, kun ihmiset ovat joutilaina, he veltostuvat ,ja reipas fyysinen työ ulkoilmassa tekisi sekä fysiikalle että aivotoiminnalle oikein hyvää ja palautuminen työkuntoon nopeutuisi.

Mitä vikaa tässä ajatuksessa on. Osa ihmisistä taitaa elää jo toisessa polvessa sen varassa, että "yhteiskunta antaa ja maksaa", ei sen niin pidä mennä, vaan jokaisen pitäisi se leipänsä ansaita. Nyt kävi vaan niin, että ammattiliitot nostivat palkat niin korkeiksi, että työpaikat karkasivat.

 

Juhani Putkinen kommentoi_ 21. huhtikuu 2017 17:42

Paul Tiililältä paljon hyviä ajatuksia - kiitos.

Kommentoi

Sinun tulee olla Aamulehti Blogit -verkoston jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Aamulehti Blogit

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot