Jäsenen blogi (121)

Karu Carunan opetus: vesi-infra on pidettävä omissa käsissä

Sähköverkko Carunan pöyhkeät hinnankorotukset nostattavat tunteita. Omaisuuden myynti ulkomaille, monopolit ja verokikkailu ärsyttävät. Kansallisen turvallisuuden sekä jakeluvarmuuden kannalta keskeistä infrastruktuuria ei pitäisi kevyesti päästä ulkopuolisten käsiin. Sähkön ohella vesi on kansalaisille ja yrityksille aivan keskeinen hyödyke.

Olen vastustanut Tavase – tekopohjavesihanketta. Yksi peruste on omistukseen liittyvät riskit. Carunan esimerkki auttaa…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (3. helmikuuta 2016 at 13:00) — 5 kommenttia

Onko ex-jääkiekkoilija Selänteellä oikeus mielipiteeseen?

Teemu Selänne on ottanut kantaa asioihin, joihin hänen ei olisi joidenkin mielestä pitänyt ottaa kantaa. Teemun kirjoitus on asiallinen. Mielipiteet ovat perusteltuja ja kirjoitus etenee loogisesti. Lisäksi hänen ajatuksensa ovat oikeita.

Perustuslain mukaan ketään ei saa asettaa ilman hyväksyttävää syytä eri asemaan henkilöön liittyvän syyn vuoksi. Laissa mainitaan muun muassa ikä, sukupuoli, vakaumus, kieli ja vammaisuus. Erikseen ei ole mainittu ammattitaustaa, mutta ehkä sekin…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (28. tammikuu 2016 at 13:30) — 18 kommenttia

Juhlavuoden kansallispuistopäätöksessä huomioitava alueellinen tasapaino

Hallitusohjelman mukaan Suomeen perustetaan kansallispuisto Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Esillä on ollut kolme vaihtoehtoa. Käsivarren Suurtuntureiden alue täydentäisi nykyistä kansallispuistoverkostoamme parhaiten. Viime vaalikaudella asiaa selvitettiin, mutta Enontekiön kunnan, yrittäjien ja asukkaiden näkemykset eivät olleet rohkaisevia.

Jäljelle jäävät Kirkkonummen Porkkala ja Suomussalmen Hossa. Molemmat ovat arvokkaita kohteita, jotka voisivat perustellusti olla…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (28. syyskuu 2015 at 11:30) — Ei kommentteja

Onko EU rikki?

EU on rikki, jos sopimuksia ei synny alkavalla viikolla.

Sisäministeriön sivuilta lukuja:"Yhden turvapaikanhakijan majoittuminen vastaanottokeskuksessa maksaa noin 15 000 euroa vuodessa.""Suomeen odotetaan 25 000 - 30 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2015."=> Kulut vuodessa 375 000 000 - 450 000 000 €.Perheenyhdistämiset ja muut sivukulut ovat sitten eri laskelma."Tilanteen käsittelyä jatketaan myös EU-tasolla. Oikeus- ja… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (20. syyskuu 2015 at 17:30) — 8 kommenttia

Valtuustokysymys erityistilintarkastuksesta Tavase Oy:ssä

Tavase Oy:n viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan ennakkomaksuihin ja keskeneräisiin hankintoihin on kirjattu taseen vastaavissa 6 627 229 euroa. ”Vastaavat” –kohta kertoo, missä yhtiön varallisuus on.

Tilintarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota tekopohjavesilaitoksen keskeneräiseen lupapäätökseen ja yhtiön jatkorahoitukseen vuoden 2015 aikana. Ne vaikuttavat merkittävästi yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti ennakkomaksut ja keskeneräiset…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (14. syyskuu 2015 at 18:40) — 2 kommenttia

Avin päätös vahvistaa - Tavase on turhake

Ote Avin päätöksestä 18.6.2015:"Tampereen kaupungin vesitalouteen liittyvät ratkaisut riittävät turvaamaan Tampereen kaupungin veden tarpeen, eikä Tavasen vesitaloushanke ole, eikä ole ollut, Tampereen kaupungille lainkaan välttämätön.Valkeakosken kaupunki on päättänyt investoida Tavasen sijasta Tyrynlahden vedenottamoon ja Kangasalan kunta on päättänyt Tavasen sijasta investoida Raikun vedenottamoon.Akaan kaupunki on päättänyt turvata veden tarpeensa… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (18. kesäkuu 2015 at 11:54) — 8 kommenttia

30 ministeriä viime vaalikaudella - liikaa vaihtuvuutta

Käsittelemme hallituksen vuosikertomusta vuodelta 2014. Tarkastelemme viime vaalikauden ja viime vuoden tapahtumia. Tällä viikolla kuulemme myös tarkemmin tulevan vuoden ja vaalikauden uutisista.

Poimin kertomuksesta kohtia, joista voidaan ja varmasti otetaankin oppia tulevaa varten.

Viime vaalikaudella ministerivastuussa oli kaikkiaan 30 eri henkilöä. 

Osa siirtyi kesken vaalikautta sivuun Vasemmistoliiton ja Vihreiden jättäessä hallituksen, osa siirtyi täysin muihin…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (26. toukokuu 2015 at 16:05) — 3 kommenttia

Tavase tamperelaisten kukkarolla - konsulttipiikki kiinni

Tavase Oy:n hallitus on lähettänyt omistajakunnilleen erikoisen tiedustelun. Yhtiö kysyy, vaarantaako Valkeakosken kaupungin investointipäätös pintavesilaitokseen sekä irtautumispäätös tekopohjavesiyhtiöstä Tavase Oy:n osakassopimuksen toteutumisen. Tiedustelun todellisia motiiveja on vaikea ymmärtää.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (18. huhtikuu 2015 at 07:55) — 9 kommenttia

Turhake-Tavase jälleen kuntien kimpussa

Tavase Oy:n hallitus on lähettänyt omistajakunnilleen erikoisen tiedustelun. Yhtiö kysyy, vaarantaako Valkeakosken kaupungin investointipäätös pintavesilaitokseen sekä irtautumispäätös tekopohjavesiyhtiöstä Tavase Oy:n osakassopimuksen toteutumisen. Tiedustelun todellisia motiiveja on vaikea ymmärtää.Me kysymme, miksi Tavase Oy:n annettaisiin tuhota valtakunnallisesti arvokkaita harjuja, luonnonsuojelu- ja Natura-alueita sekä Vehoniemen kulttuurimaisemaa. Nämä alueet ovat myös… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (14. huhtikuu 2015 at 07:56) — 5 kommenttia

Luotijunayhteys Helsinkiin

Suomalaisen päätöksenteon pääkaupunkikeskeisyys lähentelee pahimmillaan maakuntarasismia. Valtion pitäisi olla rahoituspäätöksissään tasapuolisempi. Asumiskulut Helsingissä ovat karkaamassa jo keskituloisiltakin palkansaajilta ylimitoitetuiksi. Työvoima- ja asuntomarkkinat vääristyvät. Silti palveluja keskitetään pääkaupunkiseudulle esimerkkinä aluelennonjohdon…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (4. huhtikuu 2015 at 17:36) — 8 kommenttia

Lennonvarmistuksen keskittämisen riskit

Antero Utunen otti kantaa lentoturvallisuuteen (AL 3.4). Hän toi esille myös aluelennonjohdon siirtohankkeen, joka on turvallisuuteen vaikuttava tekijä. Asia voi tarkastella työpsykologian sekä yhteen paikkaan keskittämisen tuomien riskien valossa.

Finavia Oyj harkitsee aluelennonjohdon Tampereen yksikön lakkauttamista ja on keskittämässä…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (3. huhtikuu 2015 at 20:12) — 6 kommenttia

Ministeri Haglund sekoittaa turvallisuuspolitiikan ja kielipolitiikan

 

Maaseudun Tulevaisuuden (ke 25.3.) haastattelussa ministeri Haglundin mukaan ruotsin kielen opetuksen korvaaminen venäjän kielellä Itä-Suomen kouluissa olisi väärä signaali lännelle. Edelleen hän ihmettelee, miksi kielet pitää asettaa vastakkain.

Eduskunnan täysistunto äänesti perjantaina 6. maaliskuuta kansalaisaloitteesta, joka käsitteli ruotsin kielen opiskelua. 

Kansalaisaloite hylättiin, mutta eduskunta hyväksyi edustaja Pauli Kiurun ym. vastalauseeseen liittyvän…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (25. maaliskuu 2015 at 14:30) — 9 kommenttia

Nato-optio harhaa, EU-armeijalle ei kannatustaEduskunta käsitteli kaksi vuotta sitten valtioneuvoston selontekoa Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyytemme, alueellisen koskemattomuutemme sekä perus­arvojemme turvaaminen. Puo­lustuspolitiikalla pitäisi luoda edellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiselle.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (14. maaliskuu 2015 at 09:18) — 11 kommenttia

Kansanedustaja Kiuru: Puolustusministerin otettava kantaa myös lennonvarmistukseen

 

Kansanedustaja Kiuru: Puolustusministerin otettava kantaa myös lennonvarmistukseen

 

- Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) ja kolme muuta edustajaa ovat tehneet kirjallisen   kysymyksen lennonvarmistuksen keskittämisen puolustuspoliittisista riskeistä.

- Kysymys on ohjattu puolustusministeriölle ministeri Carl Haglundin (r) vastattavaksi.

- Finavia Oyj harkitsee alueellisen lennonvarmistuksen keskittämässä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

-…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (3. maaliskuu 2015 at 15:57) — 3 kommenttia

Kansalaisaloitteesta jätettiin NELJÄ vastalausetta mietintöön

VASTALAUSE:

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että hallitus ja eduskunta ryhtyisivät toimiin ruotsin kielen opiskelun muuttamiseksi vapaaehtoiseksi. Aloit­teessa esitetään kieli- ja koulutuspolitiikan ke­hittämistä niin, etteivät…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (25. helmikuuta 2015 at 20:41) — 11 kommenttia

Keskioluen myynnin rajoittaminen olisi hallitsematon riski

Keskioluen myynnin siirto kaupoista ja kioskeista Alkoon olisi vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavissa. Tutkijat voivat toki tehdä ennustuksia, ja me päättäjät voimme puhua tiedolla johtamisesta. Ongelma vain on, että ihmiset eivät toimi tutkijoiden toivomalla tavalla rationaalisesti varsinkaan alkoholin ollessa kysymyksessä.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (11. helmikuuta 2015 at 11:00) — 4 kommenttia

Poliisikoulutuksen ongelmat - tuhlataanko koulutusrahoja, rangaistaanko aktiivisuudesta?

 

Poliisien työttömyys on jo pysyvä puheenaihe. Suomalainen poliisikoulutus on perusteellista, kansanvälisesti arvostettua, mutta myös kallista. Etenkin vastavalmistuneiden poliisien työllisyystilanne on huono.Suurimmaksi osaksi työllistyminen on valtion myöntämien työllisyysmäärärahojen varassa. Edellytyksenä työllistymiselle siis on, että hakija on TE-toimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija. Näin ollen…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (6. helmikuuta 2015 at 14:20) — 3 kommenttia

Pahoinvointikertomuksista hyvinvointikertomuksiin

Arvoisa puhemies!Käsittelemme hallituksen esitystä liikuntalaista, joka korvaa nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan. Tarkoituksena on myös parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä. Samoin on tärkeätä kehittää kunnan eri sektoreiden keskinäistä vuorovaikutusta liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi.Esimerkiksi pyörätiet ovat suomalaisten eniten käyttämiä liikuntaympäristöjä.… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (29. tammikuu 2015 at 21:01) — 3 kommenttia

Yritysten välisten maksuaikojen lyhentäminen

Käsittelemme hallituksen esitystä kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Lainkohta käsittelee elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia.

Yritysten välillä toteutuneissa maksuajoissa on viime aikoina tapahtunut pidentymistä. Kohtuuttoman pitkät maksuajat eivät ole laskuttajina toimivien pienyritysten kannalta…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (28. tammikuu 2015 at 19:52) — 10 kommenttia

Venäjän tilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia

Maastamuutto Venäjältä länteen on moninkertaistunut viime vuosina. Lähtijöinä on runsaasti hyvin koulutettuja, yritteliäitä ja kielitaitoisia kansalaisia. He ovat etupäässä nuoria, jotka ovat syntyneet 1970-luvulla tai sen jälkeen. Tämä sukupolvi on elänyt koko aikuisikänsä Neuvostoliiton jälkeisenä aikakautena. He ovat tottuneet vapaaseen matkustamiseen ja moniin muihin länsimaisiin…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (20. tammikuu 2015 at 13:50) — 5 kommenttia

© 2016   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot