Jäsenen blogi (110)

Ministeri Haglund sekoittaa turvallisuuspolitiikan ja kielipolitiikan

 

Maaseudun Tulevaisuuden (ke 25.3.) haastattelussa ministeri Haglundin mukaan ruotsin kielen opetuksen korvaaminen venäjän kielellä Itä-Suomen kouluissa olisi väärä signaali lännelle. Edelleen hän ihmettelee, miksi kielet pitää asettaa vastakkain.

Eduskunnan täysistunto äänesti perjantaina 6. maaliskuuta kansalaisaloitteesta, joka käsitteli ruotsin kielen opiskelua. 

Kansalaisaloite hylättiin, mutta eduskunta hyväksyi edustaja Pauli Kiurun ym. vastalauseeseen liittyvän…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (25. maaliskuu 2015 at 14:30) — 10 kommenttia

Nato-optio harhaa, EU-armeijalle ei kannatustaEduskunta käsitteli kaksi vuotta sitten valtioneuvoston selontekoa Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme tärkeimmät tehtävät ovat itsenäisyytemme, alueellisen koskemattomuutemme sekä perus­arvojemme turvaaminen. Puo­lustuspolitiikalla pitäisi luoda edellytykset näiden tavoitteiden toteuttamiselle.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (14. maaliskuu 2015 at 09:18) — 13 kommenttia

Kansanedustaja Kiuru: Puolustusministerin otettava kantaa myös lennonvarmistukseen

 

Kansanedustaja Kiuru: Puolustusministerin otettava kantaa myös lennonvarmistukseen

 

- Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) ja kolme muuta edustajaa ovat tehneet kirjallisen   kysymyksen lennonvarmistuksen keskittämisen puolustuspoliittisista riskeistä.

- Kysymys on ohjattu puolustusministeriölle ministeri Carl Haglundin (r) vastattavaksi.

- Finavia Oyj harkitsee alueellisen lennonvarmistuksen keskittämässä Helsinki-Vantaan lentokentälle.

-…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (3. maaliskuu 2015 at 15:57) — 3 kommenttia

Kansalaisaloitteesta jätettiin NELJÄ vastalausetta mietintöön

VASTALAUSE:

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloitteen tavoitteena on, että hallitus ja eduskunta ryhtyisivät toimiin ruotsin kielen opiskelun muuttamiseksi vapaaehtoiseksi. Aloit­teessa esitetään kieli- ja koulutuspolitiikan ke­hittämistä niin, etteivät…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (25. helmikuuta 2015 at 20:41) — 14 kommenttia

Keskioluen myynnin rajoittaminen olisi hallitsematon riski

Keskioluen myynnin siirto kaupoista ja kioskeista Alkoon olisi vaikutuksiltaan vaikeasti ennakoitavissa. Tutkijat voivat toki tehdä ennustuksia, ja me päättäjät voimme puhua tiedolla johtamisesta. Ongelma vain on, että ihmiset eivät toimi tutkijoiden toivomalla tavalla rationaalisesti varsinkaan alkoholin ollessa kysymyksessä.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (11. helmikuuta 2015 at 11:00) — 4 kommenttia

Poliisikoulutuksen ongelmat - tuhlataanko koulutusrahoja, rangaistaanko aktiivisuudesta?

 

Poliisien työttömyys on jo pysyvä puheenaihe. Suomalainen poliisikoulutus on perusteellista, kansanvälisesti arvostettua, mutta myös kallista. Etenkin vastavalmistuneiden poliisien työllisyystilanne on huono.Suurimmaksi osaksi työllistyminen on valtion myöntämien työllisyysmäärärahojen varassa. Edellytyksenä työllistymiselle siis on, että hakija on TE-toimistoon ilmoittautunut työtön työnhakija. Näin ollen…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (6. helmikuuta 2015 at 14:20) — 3 kommenttia

Pahoinvointikertomuksista hyvinvointikertomuksiin

Arvoisa puhemies!Käsittelemme hallituksen esitystä liikuntalaista, joka korvaa nykyisen liikuntalain vuodelta 1998. Lain tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikuntaan. Tarkoituksena on myös parantaa valtion eri hallinnonalojen yhteistyötä. Samoin on tärkeätä kehittää kunnan eri sektoreiden keskinäistä vuorovaikutusta liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi.Esimerkiksi pyörätiet ovat suomalaisten eniten käyttämiä liikuntaympäristöjä.… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (29. tammikuu 2015 at 21:01) — 3 kommenttia

Yritysten välisten maksuaikojen lyhentäminen

Käsittelemme hallituksen esitystä kaupallisten sopimusten maksuehdoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Lainkohta käsittelee elinkeinonharjoittajien välisiä sopimuksia.

Yritysten välillä toteutuneissa maksuajoissa on viime aikoina tapahtunut pidentymistä. Kohtuuttoman pitkät maksuajat eivät ole laskuttajina toimivien pienyritysten kannalta…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (28. tammikuu 2015 at 19:52) — 10 kommenttia

Venäjän tilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia

Maastamuutto Venäjältä länteen on moninkertaistunut viime vuosina. Lähtijöinä on runsaasti hyvin koulutettuja, yritteliäitä ja kielitaitoisia kansalaisia. He ovat etupäässä nuoria, jotka ovat syntyneet 1970-luvulla tai sen jälkeen. Tämä sukupolvi on elänyt koko aikuisikänsä Neuvostoliiton jälkeisenä aikakautena. He ovat tottuneet vapaaseen matkustamiseen ja moniin muihin länsimaisiin…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (20. tammikuu 2015 at 13:50) — 5 kommenttia

Eduskuntavaalien pääteemaksi nostettava yrittäjyys ja työpaikatLuottoluokituksen lasku oli kuin unilukkari Suomelle. Työttömyys, yritysten vaikeudet ja näköalattomuus vaivaavat maatamme. On rehellisesti myönnettävä, ettei 2011 aloittanut hallituspohja ole ollut paras mahdollinen yritysten toimintaympäristön parantamisessa. Vasemmistoliiton ja Vihreiden vastuusta vetäytyminen ei enää kokonaisuutta muuttanut, sillä aika kävi vähiin.

Samalla kun valtiontaloutta tasapainotetaan, talous pitää saada kasvu-uralle ja työllisyysaste nousuun.…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (7. marraskuu 2014 at 07:42) — 4 kommenttia

Velkajarrua harkittava

Talousarviota tehdään poikkeuksellisen haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Vuonna 2014 Suomen bruttokansantuotteen ei ennusteta kasvavan. Ensi vuodelle ennustetaan varovaista kasvua. Kansainvälinen tilanne on jännittynyt, ja Ukrainan kriisin taloudellisia vaikutuksia on vaikea arvioida. Pitkittyessään kriisi voi johtaa talouden taantumiseen kaupankäynnin pienentyessä.

Julkinen talous on sopeutuksista huolimatta rakenteellisesti alijäämäinen. Julkinen velka suhteessa…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (17. syyskuu 2014 at 07:53) — 1 kommentti

Kestävää kehitysyhteistyötä - mitä Kiinasta ja Intiasta voi oppia

Käsittelemme valtioneuvoston selontekoa kehityspolitiikkamme vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta.

Äärimmäisen köyhiä ihmisiä on maailmassa 1,1 miljardia. Köyhyys on vähentynyt, vaikka toisin usein ajatellaan. Vuonna 1990 äärimmäisen köyhiä oli 40 prosenttia maailman väestöstä. Vuonna 2010 luku oli 20 prosenttia. Vähennys vastaa 700 miljoonaa ihmistä. Kun puhumme äärimmäisen köyhistä, niin puhumme todella vaatimattomasta elämänlangasta. Määritelmän mukaan äärimmäisen köyhä on…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (10. syyskuu 2014 at 07:54) — Ei kommentteja

EDUSKUNTAPUHE: 356 kuolonuhria rattijuopumusonnettomuuksissa viidessä vuodessa - asenteiden muututtava

Arvoisa herra puhemiesKäsittelemme kansalaisaloitetta rattijuoppouden rangaistusten tiukentamisesta. Aloitteen on allekirjoittanut yli 62 000 henkilöä. Sen saama kannatus osoittaa, että kansalaiset pitävät liikenneturvallisuutta tärkeänä asiana ja kokevat toisaalta rattijuoppojen aiheuttavan kohtuuttoman suurta turvattomuuden tunnetta liikenteessä.Rattijuopojen aiheuttamissa moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa kuoli 2006-2010 yhteensä 356 ihmistä. Määrät osoittavat, että… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (12. kesäkuu 2014 at 21:30) — 14 kommenttia

EDUSKUNTAPUHE: Kirjastojen sivistyksellisen tehtävän turvaaminen tärkeämpää kuin oppivelvollisuusiän pidentäminen

Arvoisa herra puhemies (28.5.2014)Käsittelemme Eduskunnan kirjaston kertomusta toimintavuodelta 2013. Kirjasto joutui olemaan väliaikaistiloissa viime vuonna. Siitä huolimatta asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin ja henkilökunnan työtyytyväisyys pysyivät kiitettävinä.Avoin parlamenttikirjasto on harvinaisuus, joita on maailmassa vain parisenkymmentä. Suomalainen demokratia on syvään juurtunutta, ja eduskunnan kirjaston tehtävä on omalta osaltaan tukea sitä. Avoimuus… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (28. toukokuu 2014 at 22:22) — 5 kommenttia

EDUSKUNTAPUHE: Kehitysapua 1 150 miljoonalla eurolla - nyt ei ole syytä vaatia lisää

Arvoisa herra puhemiesKäsittelemme valtioneuvoston selontekoa kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta. Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen kokonaissumma on tänä vuonna korkeampi kuin koskaan ennen. Rahaa käytetään 1 150 miljoonaa euroa. Se on merkittävä summa, eikä sitä ole syytä väheksyä.Kritiikkiä on tullut siitä, ettei Suomi saavuta 0,7 prosentin rajaa bruttokansantuotteesta laskettuna. Taloudellisen tilanteemme johdosta kehitysyhteistyörahoja… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (21. toukokuu 2014 at 19:30) — Ei kommentteja

EDUSKUNTAPUHE: Kansalaisaloite ruotsin kielen opiskelusta

Arvoisa herra puhemies / Äräde talman

Käsittelemme kansalaisaloitetta ruotsin kielen opiskelun muuttamisesta vapaaehtoiseksi.Kiitän aktiiveja tekemästänne mittavasta työstä.Arvostan kaksikielistä kulttuuriamme ja sen säilyttämistä.Jag värdesätter vårt tvåspråkiga kultur högt och förespråkar för att behålla den.On perusteltua, että jokaisella on oikeus käyttää äidinkieltään. Tämän oikeuden mahdol­listaminen ei kuitenkaan ole… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (15. toukokuu 2014 at 19:30) — 18 kommenttia

EDUSKUNTAPUHE: Suomen on tehtävä Nato-päätös yhdessä Ruotsin kanssa seuraavalla hallituskaudella

7.5.2014Ulkoasiainvaliokunnan mietintö UaVM 5/2014 vp

Arvoisa herra puhemies!Ulkoasiainvaliokunta pitää aseistariisuntaa ja valvontaa tärkeinä osina turvallisuuspolitiikkaamme. Aseistariisunta on hidastunut viime vuosina. Kylmän sodan päättymisen jälkeinen suojasää on valitettavasti enää haalea muisto.Suomen ei pidä olla aseistariisunnassa naiivin sinisilmäinen. Esimerkiksi Ottawan jalkaväkimiinasopimus oli Suomen kannalta valitettava virhe.… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (7. toukokuu 2014 at 20:52) — 39 kommenttia

Imperialismin paluu ja voimapolitiikka

Valtiot voivat lisätä valtaansa taloudellisen painoarvonsa kasvattamisen kautta. Keinoina ovat silloin koulutus, innovaatiot, patentit, tiede, kansainvälinen kauppa, yritystoiminta ja kansalaisten hyvinvoinnin lisääminen.Imperialismia on valtion pyrkimys väkivaltaisesti laajentaa omaa aluettaan tai vaikutusvaltaansa. Tämä tie koluttiin loppuun siirtomaapolitiikan myötä. Loppulöylyt heitettiin 1970-luvulla.Imperialismin renessanssi on oire siitä, että sitä harjoittava… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (29. maaliskuu 2014 at 15:00) — 14 kommenttia

Pauli Kiuru: Keskustelun jatkuttava – Nato seuraavaan hallitusohjelmaan

Suomen puolustuspoliittinen ympäristö on muuttunut viimeisen vuoden aikana haasteellisemmaksi ja vaikeammin ennustettavaksi. Esimerkkeinä tästä ovat Ruotsin tilanne Nato-keskusteluineen sekä kyberturvallisuus. Ajankohtaiskeskustelu eduskunnassa on tarpeen. Jätin asiasta keskustelualoitteen kuluneella viikolla.Eduskunnan kansliaan jätetyn keskustelualoitteen allekirjoittajina ovat puolustuspolitiikan ytimessä olevat edustajat. Joukossa on muun muassa ex-puolustusministeri Seppo…

Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (9. helmikuuta 2014 at 14:00) — 17 kommenttia

Tasa-arvo urheilussa naisten ja miesten välillä

Myös urheilussa miesten ja naisten välinen tasa-arvo on tärkeää. Palkinnot olivat pitkään erisuuruisia monessa lajissa. Tilanne on onneksi huomattavasti parantanut viime vuosina.Palkintojen eroja on perusteltu mitä moninaisimmilla argumenteillä. Yleisimpiä lienevät osanottajamäärien erot ja väitetty miesten sarjojen kovempi taso. Ne voivat joskus pitää paikkansa, mutta toisaalta palkintojen epätasa-arvo myös ylläpitää vääristynyttä tilannetta.Kotimaiset suurimmat… Jatkuu...

Kirjoittaja: Pauli Kiuru (8. tammikuu 2014 at 00:22) — 9 kommenttia

© 2015   Perustanut: Aamulehti.

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot