Tämän vaalikamppailun aikana minulta on usein kysytty, mitä on kristillisdemokratia tai mikä on oma suhteeni kristillisyyteen? Olen tarjonnut vastaukseksi omaa subjektiivista näkemystäni, joka voi olla joissakin asioissa eri kuin puolueen "virallinen" linja. Vastaan vain  omista puheistani.

Ensinnäkin Kristillisdemokraattinen puolue on poliittinen puolue, yksi monien muiden joukossa. Se ei ole uskonto eikä minkään kirkkokunnan edustaja. Yksittäisillä jäsenillä voi toki olla oma vakaumuksena, joka voimakkaasti vaikuttaa heidän arvomaailmaansa. Siihen jokaisella on oikeus ja jokainen vastaa omasta politiikastaan äänestäjille... ja esimerkiksi myös siksi uskonnonvapaus on tärkeä arvo puolueen sisällä sekä ulkopuolella.

Demokratia sanana tarkoittaa "kansanvaltaa" ja "kansanvaltaista"  järjestelmää. Kristillisyyteen liitettynä kansanvalta tarkoittaa, ettei kristillisdemokraatti kannata teokratiaan perustuvaa hallitusmuotoa tai valtiojärjestystä.

"Kristillisyys" on hyvin monitulkintainen käsite, kuten kristillisten yhteisöjen kirjo jo osoittaa. Käsite saanee jokaisella sisältönsä kunkin oman viitekehyksen mukaisesti. Yleisesti kristillisyys tarkoittaa, että auttaa heikkoja ja apua tarvitsevia. Oma lähestymistapani on pitkälti filosofinen, totuuksien julistaminen ja saarnaaminen ovat minulle vierasta. Näen myös, että "totuuden" välittäminen on ongelmallista: vastaanottaja ei välttämättä ymmärrä samoin viestiä kuin lähettäjä. Kristillisyyden sijasta mieluummin puhuisin hengellisestä suhtautumisesta asioihin. Arvomaailma kun kaikilla on kuitenkin yhteydessä omaan viitekehykseen.

Entä oikeisto versus vasemmisto? Jotkut liittävät kristillisdemokraatit oikealle, koska kristillisyys on historian aikana ollut monesti tukemassa vallanpitäjiä, mutta usein kristityt ovat olleet mukana puolustamassa heikkoja ja tukeneet yhteiskunnallisia vallankumouksia. Oma vastaukseni on, että yhteiskunnallinen tilanne antaa vainun, mihin suuntaan kulloinkin tulee kääntyä. Nykyinen meno on käynyt liian armottomaksi vähäosaisille ja tarvitaan kurinpalautus poliitikoille.

Katselukerrat: 22

© 2017   Perustanut: Aamulehti.   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot